Bron: Foto RCE

 

391 Leonijs Dierksz. van Wijck, 1570


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, de eerste travee vanaf het transept, de middelste van de eerste rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 140 x 233 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Hoewel de zerk enigszins glad is geworden, zijn het wapen en de inscripties nog goed leesbaar. De oudste gegraveerde inscriptie bevindt zich in de tekstband en loopt door in het middenvak bovenaan. Op de hoeken van de band zijn in vierpassen de vier evangelistensymbolen weergegeven. Het wapen is aangebracht in laag reliëf in het midden van de zerk in een uitgespaarde cirkel met verhoogde rand. De vormgeving van de zerk komt overeen met die voor de ouders van Leonijs Dierksz. van Wijck (zie zerk 389).

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (1 schild): Gedeeld; I leeg, met een schildhoofd met twee vierspakige raderen; II drie driekantige eggen. Het schild hangend aan een lint uit de helm komend. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een antieke vlucht waartussen een zesspakig rad.
Het mansdeel lijkt doorsneden en betreft het wapen Van Wijck. Het vrouwsdeel betreft het wapen van de vrouw van Leonijs Dierckszoon van Wijck. Bij drie driekantige eggen zal men in de eerste plaats denken aan het familiewapen Van de Water (zie de zerken 65, 72, 128, 171 en 377 1.), zoals ook bij deze wapenzerk in Hs 1709, 33.2 wordt aangetekend. Omdat het wapen niet het alliantiewapen van de ouders van Leonijs Diercksz. van Wijck kan betreffen, moet hier de vrouwshelft van het wapen wel toebehoren aan de familie Van den Broeck, waartoe zijn vrouw Geertruyt behoorde.

Bijzonderheden

Leonis of Loenis is een zoon van Dirck Lonisz van Wijck, waarschijnlijk uit diens tweede huwelijk met Joostken van Vlierden. Zijn ouders waren elders in de Sint-Jan begraven, onder zerk 389. Loenis is geboren in het begin van de jaren 1530 en ging in 1548, evenals zijn vader, in Leuven studeren. En net als zijn vader hield hij hier waarschijnlijk geen academische titel aan over. Hoe Loenis zijn brood verdiende weten we niet. Zeker is dat hij tot de kapitaalkrachtigen in de stad kon worden gerekend: in een belastinglijst van 1557 behoort hij tot de 5% hoogst aangeslagenen. Eind jaren 1560 komt zijn naam voor op een lijst van personen die door de Bossche schepenen geschikt werden geacht om in de toekomst het schepenambt te vervullen. De schout stuurde deze lijst door naar Brussel, waar de schepenen voor het volgende jaar werden gekozen. Schout Jacob van Brecht voegde hier zijn persoonlijke inschatting van de diverse kandidaten aan toe. Over Loenis van Wyck schrijft hij: ‘oyck een borger, mar en is nyet geraden gevonden’. Wat de schout tot dit oordeel bracht is niet te achterhalen. Mede door zijn vroegtijdige dood in 1570 heeft Loenis nooit het schepenambt bekleed. Wel was hij in 1570 provisor van het Van de Avenne-gasthuis in de Orthenstraat. Loenis was getrouwd met Gertruyt, dochter van Arnt vanden Broeck en Joostken Thomas van Tduyffhuys. Na de dood van Loenis hertrouwde Gertruyt met Jan Henricx de Heusch.
Uit het huwelijk van Loenis en Gertruyt werden minstens vier kinderen geboren. Een van hen was Dirck, die rond 1565 is geboren. Ook over zijn beroep weten we niets. In 1612 was hij sergeant van de schutterij van de kolveniers. Dirck was in eerste echt verbonden met Catharina Nicolaes de Bye. Na haar dood in 1621 hertrouwde hij met Anna Adriaens van Sprange. Uit geen van beide huwelijken zijn kinderen geboren. In 1624 bepaalden Dirck en Anna in hun testament over hun laatste rustplaats: ‘verkiesende onse sepulturen in St.Jans Evangelisten cathedrale kercke binnen deser stadt, onder den sarcksteen van Leonis van Wyck onsen vader, by oft ontrent den altair van onser liever vrouwen presentatie’ (zie plattegrond altaren nr. 52). Op 12 augustus 1630, vier dagen na zijn dood, werd Dirck inderdaad onder de zerk van zijn vader begraven. Wanneer Anna is overleden en of zij bij haar man is begraven is onbekend.
Bijna driekwart eeuw later werd op deze zerk de naam Josina van Heusden toegevoegd. Josina is een achterkleindochter van Joostken, een zuster van Dirck van Wijck. Uit het huwelijk van deze Joostken van Wijck met Jan Hieronimus Wijnants stamt een dochter Josina, getrouwd met Mathijs Jans Wijtmans en moeder van Catharina. Die was op haar beurt getrouwd met Mathijs Wijnants van Heusden. Dit echtpaar ligt elders in de Sint-Jan begraven: zie zerk 448. Hun dochter Josina, op 17 april 1660 in de katholieke parochie van Sint-Jan gedoopt, trad in 1682 in het huwelijk met de koopman Paulus van Keulen, uit welk huwelijk tussen 1683 en 1699 vijf kinderen werden geboren. Josina voelde in april 1704 haar einde naderen. Het echtpaar liet de 8ste van die maand en opnieuw de volgende dag een testament opmaken, de 10de overleed Josina, vijf dagen later werd zij begraven in de Sint-Jan. Paulus werd op 10 april 1720 in de Sint-Jan bijgezet, waarschijnlijk onder deze zerk, hoewel zijn sterfdatum er niet op staat vermeld. 1.

Geschiedenis

(Oud 378A of B; Nieuw 86; Martini 169; Smits 186) *
In 1707 stond het graf van Leonijs Dierksz. van Wijck samen met dat van zijn vader (zie zerk 389) te boek als 2 graften van van keulen. Blijkens de legger van 1724 werden beide graven vervolgens overgeboekt op naam van Poulus van Ceulen, vermoedelijk de al genoemde zwager van de op de zerk vermelde Ida van Heusden. Tussen 1724 en 1752 viel het graf toe aan de kerk, waarna op 28 april 1807 zowel graf als zerk werden verkocht aan Hendrik van Oort uit Oisterwijk.
Martini situeerde de zerk van Leonijs Dierksz. van Wijck in 1821 in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, op de grens van de eerste en tweede travee vanaf het transept, ten zuiden van de zerk van zijn vader Dirck Lonisz. Dat was in de buurt van de plek waar in 1624 het altaar van Maria Presentatie stond, zodat aangenomen mag worden dat de zerk in 1821 nog op zijn oorspronkelijke plek lag. Uiterlijk in 1912 werd hij verplaatst naar zijn huidige plek.

Personen

 Brecht, Jacob van
 Broeck, Arnt vanden
Broeck, Gertruyt vanden
Bye, Catharina Nicolaes de
 Heusch, Jan Henricx de
 Heusden, Ida van
· zie ook: 389. Dirck Lonisz. van Wijck, 1558
 Heusden, Josina van (x M. J. Wijtmans)
· zie ook: 389. Dirck Lonisz. van Wijck, 1558
· zie ook: 448. Mathijs Wynandts van Heusden, 1677
 Heusden, Mathijs Wijnandts van
· zie ook: 448. Mathijs Wynandts van Heusden, 1677
Keulen, Paulus van
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
 Oort, Hendrik van
 Sprange, Anna Adriaens van
 Tduyffhuys, Joostken Thomas van
 Vlierden, Joostken van
· zie ook: 389. Dirck Lonisz. van Wijck, 1558
 Wijck, Dirck Lonisz. van
Wijck, Dirck van
 Wijck, Joostken van
Wijck, Leonijs Dierksz. van † 1-11-1570
 Wijnants, Jan Hieronimus
 Wijnants, Josina
 Wijtmans, Catharina
· zie ook: 448. Mathijs Wynandts van Heusden, 1677
 Wijtmans, Mathijs Jans
· zie ook: 448. Mathijs Wynandts van Heusden, 1677

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie