Bron: Foto RCE

 

389 Dirck Lonisz. van Wijck, 1558


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, de eerste travee vanaf het transept, de meest noordelijke van de eerste rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 116 x 234 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het wapen van deze zerk is erg glad geworden, maar de gegraveerde tekst is goed leesbaar gebleven.
Met een tekstband, onderbroken door hoekvierpassen met evangelistensymbolen en een cirkelvormig veld met verhoogde rand voor het wapen in het midden, komt deze zerk sterk overeen met die voor Leonijs Dierckszoon van Wijck uit 1570 (zerk 391). Aangezien het om leden van dezelfde familie gaat, moeten we ervan uitgaan dat de familie bij een en dezelfde zerkhouwer haar zaken heeft geregeld.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (1 schild): Gedeeld; I leeg, met een schildhoofd met twee zesspakige raderen; II drie molenijzers. Het schild hangend aan een lint uit de helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een antieke vlucht waartussen een zesspakig rad.
Het mansdeel van het wapen, in de weergave van Smits doorsneden, betreft het wapen Van Wijck, het vrouwsdeel dat van Van Vlierden, welke wapendelen als zodanig ook worden benoemd in Hs 1709, 33.1.

Bijzonderheden

Dirck werd rond 1483 geboren uit het huwelijk dat Loenis Willems van Wijck, rentmeester van ’s-Hertogenbosch, in 1489/90 had gesloten met Gertruyt Dirck Henrick Tielmans. Hij ging in 1497 aan de Leuvense universiteit studeren, maar behaalde waarschijnlijk geen academische graad. Dirck was net als zijn vader lid van het molenaarsgilde. In 1525/6 was hij deken van dit ambacht, maar in 1534 zegde hij zijn lidmaatschap ervan op. Inmiddels was hij in 1529 goede man van de stad geworden, een functie die hij in totaal zesmaal zou vervullen. In 1547 was hij rentmeester van de stad en op het eind van zijn leven, in 1555, was hij bovendien eenmaal schepen. In de achtereenvolgende belastinglijsten zien we Dirck gestaag stijgen: in het begin van de eeuw behoort hij tot de 13% hoogst aangeslagen Bosschenaren, rond 1550 is hij opgeklommen tot de hoogste 6%. Begin zestiende eeuw woonde hij op de Vughterdijk, in het huis waarin zijn eerste vrouw met haar eerste man had gewoond. Midden zestiende eeuw woonde hij in de Orthenstraat naast het Sint-Eloysgasthuis, van welke instelling hij provisor was.
Dirck was rond 1504 getrouwd met Gertruyt Willem Geris van Herpen, weduwe van Henrick Jan Scoefs. Na Gertruyts dood in 1531/2 hertrouwde Dirck met Joostken, dochter van Daniel van Vlierden en Elisabeth van Dommelen. De vier kinderen van Dirck stammen waarschijnlijk allemaal uit dit tweede huwelijk. Zoon Loenis wordt op zerk 391 vermeld. 1.
Op 16 september 1701 werd onder deze zerk de vier dagen eerder overleden Ida van Heusden begraven. Zij is verwant aan Josina van Heusden die op zerk 391 wordt vermeld, de precieze verwantschap is echter onduidelijk. Ida is in ieder geval geen zuster van Josina, wel was ze in 1684 zowel als in 1697 en 1699 meter van kinderen van Josina en haar man Paulus van Keulen. 2.

Geschiedenis

(Oud 378A of B; Nieuw 87; Martini 170; Smits 187) *
In 1707 stond het graf van Dirck Lonisz. van Wijck samen met dat van zijn zoon Leonijs Dierksz. van Wijck (zie zerk 391) te boek als 2 graften van van keulen. In de legger van 1724 wordt de overboeking genoteerd van beide graven op naam van Poulus van Ceulen, vermoedelijk dezelfde als de hiervoor genoemde Paulus van Keulen, de zwager van de op de zerk vermelde Ida van Heusden. Tussen 1724 en 1752 werd het graf eigendom van de kerk.
Martini situeerde de zerk in 1821 in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, op de grens van de eerste en tweede travee vanaf het transept, ten zuiden van de tweede middenpijler. Daarmee lag de zerk van Dirck Lonisz. van Wijck ten noorden van die van zijn zoon Leonijs Dierksz. Op deze plek lag hij in ieder geval al in 1707. Ten laatste in 1912 werd hij verplaatst naar zijn huidige positie.

Personen

 Dommelen, Elisabeth Goyaerts van
· zie ook: 362. Goyaert Daniels van Vlierden, 1552
 Herpen, Gertruyt Willem Geris van
Heusden, Ida van
· zie ook: 391. Leonijs Dierksz. van Wijck, 1570
 Heusden, Josina van (x P. van Keulen)
· zie ook: 391. Leonijs Dierksz. van Wijck, 1570
· zie ook: 448. Mathijs Wynandts van Heusden, 1677
 Keulen, Paulus van
· zie ook: 391. Leonijs Dierksz. van Wijck, 1570
 Scoefs, Henrick Jan
 Tielmans, Gertruyt Dirck Henrick
 Vlierden, Daniel Daniels van
· zie ook: 362. Goyaert Daniels van Vlierden, 1552
· zie ook: 507. Jan Brock, 1559
Vlierden, Joostken van
· zie ook: 391. Leonijs Dierksz. van Wijck, 1570
Wijck, Dirck Lonisz. van † 23-9-1558

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie