Bron: Foto RCE

 

128 Everart van de Water, 1558


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het middenschip, de derde travee vanaf het transept, in het midden

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 94 x 106 cm
steensoort maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het betreft hier de benedenhelft van een zerk. De wapens zijn afgesleten.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen, waarin zich blad- en bloemmotieven bevinden. Links zien we vier bloembladeren vanuit het middelpunt en rechts een rozet in een vierkant met concave zijden.
Middenboven zien we het ondergedeelte van een grote driepas, waarin nog de wapenschilden zijn te zien, hangend aan linten die worden vastgehouden door twee putti.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 drie driekantige eggen [Van de Water]; 2 een schuinbalk. Hs 1709, 56,2 geeft als vrouwswapen een beurtelings gekanteelde schuinbalk en bij de wapens worden de namen Van de Water en Loeff gegeven. Het wapen van de vrouw correspondeert weliswaar met het bekende wapen van de Bossche familie Loeff maar niet met de familienaam van Beleke Kemp. De tekening uit circa 1900 geeft als vrouwswapen slechts een schetsmatig aangegeven schuinbalk. Smits maakt daar op het gezag van het handschrift Martini nr. 309 een geschaakte schuinbalk van.
Beide wapens corresponderen met de wapens op de zerk van Petrus de Aqua (nr. 377), waar moeders wapen wordt gegeven als: doorsneden [ van goud en zwart], waaroverheen een in twee rijen [van zilver en rood] geschaakte schuinbalk. De kleuren zijn ontleend aan Hs 1709, 83.2, waar de auteur bij het wapen de familienaam Kemp aantekent. 1.

Bijzonderheden

Hs 1709, 56 geeft de volgende tekst: ‘hier leet begraven Everaart van de / Water sterft 1558 den 30 October / en Beleke sijn huijsvrouw sterft den / 12 Julij 1538.’ Everart van de Water is tussen 1492 en 1494 geboren als zoon van Peter van de Water en Gertruyt Coenen. Kanunnik Everart van de Water, die elders in de Sint-Jan begraven is (zie zerk 72 en ook de stamboom aldaar), was zijn oom. Everart was in eerste echt verbonden met Beelken Jan Coenraets Kemp en na haar dood in 1538 hertrouwd met Elisabeth Willem Jans van Bommel. Hij behoort in de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw tot de 3% hoogst aangeslagenen. Everart werd in 1522 gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, waarvan hij in 1528/9, 1529/30 en 1532/3 proost was. Vanaf 1523 vervulde hij achtmaal het schepenambt, in 1551 en 1552 was hij bovendien rentmeester. In 1536 en 1537 wordt hij vermeld als hoofdman van de schutterij van de kloveniers. 2.

Geschiedenis

(Oud 50; Nieuw 562; Martini 309; Smits 119B) *
Handschrift 1709 geeft de volledige inscriptie, handschrift Martini toont slechts een halve zerk. De zerk moet dus tussen 1709 en 1821 zijn gebroken.
Dit graf stond in ieder geval vanaf 1707 te boek als kerkgraf.
Uit de plattegrond van Martini blijkt dat de zerk in 1821 in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip lag, in de derde travee vanaf het transept, een plaats die hij al vanaf 1707 innam. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk binnen dezelfde zijbeuk verplaatst naar de eerste travee vanaf het transept en tussen 1978 en 1991 verhuisde hij naar de huidige locatie.

Personen

 Bommel, Elisabeth Willem Jans van
 Coenen, Gertruyt
Kemp, Beelken Jan Coenraets
· zie ook: 74. Frans van der Cammen, 1565
· zie ook: 377. Petrus de Aqua, 1597
 Water, Everart van de † 13-10-1558
· zie ook: 72. Everart van de Water, 1503
· zie ook: 74. Frans van der Cammen, 1565
· zie ook: 377. Petrus de Aqua, 1597
 Water, Peter van de
· zie ook: 65. Jan Hels, 1600
· zie ook: 72. Everart van de Water, 1503
· zie ook: 377. Petrus de Aqua, 1597

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie