Bron: Foto RCE

 

407 Godefrida van den Ancker, 1687


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, de vierde travee vanaf het transept, de zuidelijke van een rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 116 x 216 cm
steensoort hardsteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het betreft een eenvoudige inscriptiezerk met slechts een vierregelige inscriptie, gevolgd door nog eens twee regels. De naam Jacob van Lier komt op dezelfde manier voor op enkele andere zerken, zie de nummers 286, 397 en 416.

Bijzonderheden

Godefrida van den Ancker werd op 3 april 1620 gedoopt in de Sint-Jacob als dochter van Michiel Gysbert Gerits vanden Ancker en Anna Reyners van den Berkenbosch. De familie is genoemd naar het huis ‘Het Zwart Anker’ aan het einde van de Hinthamerstraat. Godefrida trouwde in 1646 met Bernard Jaspers le Hardy of Lehardy, koopman in wollen lakens. Afkomstig uit Bree in het huidige Belgisch Limburg had deze Bernard in september 1640 het poorterschap van Den Bosch gekocht. Kort daarvoor was hij getrouwd met Jacomina Dirck Roeckarts, weduwe van Godefrida’s broer Reyner. Op 10 oktober 1644 maakte het echtpaar een testament, vier dagen later werd Jacomina in de Sint-Jan begraven. Uit Bernards tweede huwelijk, met Godefrida, werden minstens elf kinderen geboren, van wie er in 1673 nog slechts twee in leven waren. Ook Bernard was toen al overleden. Godefrida woonde tot haar dood in het huis ‘de (Gulden) Roos’ aan het Hinthamereind, dat zij in haar laatste testament van 1686 aan haar zoon Michiel vermaakte, evenals ‘de winckel ende winckelwaeren haer toebehoorende stande inde voorn. huysinge de Roos met alle ende eenyegelycke appendentien ende dependentien ende toebehoorten ende gereetschap van dyen’. Godefrida benoemde Michiel en Maria Catharina van de Coevering, dochter van haar inmiddels ook overleden dochter Cornelia en Henrick vande Coevering, tot haar erfgenamen. Godefrida overleed op 20 mei 1687 en werd vier dagen later in de Sint-Jan begraven. Haar zoon Michiel (1653-1707) was getrouwd met Anna dochter van Jacob van Lier en Aldegonda Jacobs van Empel. Michiel en Anna zijn elders in de Sint-Jan begraven onder zerk 187. Via zijn vrouw zal de zerk van zijn ouders in handen van de familie Van Lier zijn gekomen. Zie ook zerk 286. 1.

Geschiedenis

(Oud 387; Nieuw 94; Martini 177; Smits 203) *
Het graf stond in 1707 op naam van Van Lier. De legger van 1724 vermeldt de overboeking op naam van de kinderen van Willem van Lier. 2. Op 30 juni 1752 werd het graf overgeboekt op naam van Alegonda van Lier, weduwe van Tieleman Ermers, en haar kinderen Jacoba, echtgenote van Johannes van Rijkevorstel; Andreas; Wilhelmina; en Geertrudis Ermers. Ook in 1779 stond het graf op naam van Andreas en Wilhelmina Ermers. Daarnaast kwam het op naam van Augustinus en Thomas van Rijkevorstel, twee zoons van Jacoba Ermers en Johannes van Rijkevorstel. Op 9 december 1784 was het graf vol. Desondanks werd het aan het begin van de negentiende eeuw weer gebruikt. De legger van 1804-1805 meldt de overboeking op naam van de eerdergenoemde Augustinus en Thomas van Rijkevorstel, en op naam van de kinderen van Andreas Ermers. In 1821 lag de zerk in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, in de derde travee vanaf het transept, enkele meters ten noordoosten van de derde koorpijler. Dit was ook de locatie waar Godefrida van den Ancker in 1687 werd begraven. Voor 1912 kwam de zerk op zijn huidige plek te liggen.

Personen

Ancker, Godefrida van den † 20-5-1687
 Ancker, Michiel Gysbert Gerits vanden
 Ancker, Reyner van den
 Berkenbosch, Anna Reyners van den
 Coevering, Henrick van de
 Coevering, Maria Catharina van de
 Empel, Allegonda Jacobs van
· zie ook: 187. Michiel le Hardy, 1707
· zie ook: 286. Anoniem, eerste helft 17de eeuw
 Ermers, Andreas
 Ermers, Geertrudis
 Ermers, Jacoba
· zie ook: 72. Everart van de Water, 1503
 Ermers, Tieleman
 Ermers, Wilhelmina
 Hardy, Bernard Jaspers le
 Hardy, Cornelia le
· zie ook: 187. Michiel le Hardy, 1707
 Hardy, Michiel le
· zie ook: 187. Michiel le Hardy, 1707
 Lier, Alegonda van
 Lier, Anna van
· zie ook: 187. Michiel le Hardy, 1707
· zie ook: 286. Anoniem, eerste helft 17de eeuw
 Lier, Jacob van
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
· zie ook: 416. Reyner Dircx van der Meer, 1562
 Lier, Willem van
· zie ook: 286. Anoniem, eerste helft 17de eeuw
 Rijkevorsel, Augustinus van
· zie ook: 72. Everart van de Water, 1503
 Rijkevorsel, Johannes van
 Rijkevorsel, Thomas van
· zie ook: 72. Everart van de Water, 1503
 Roeckarts, Jacomina Dirck

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie