Bron: Foto RCE

 

416 Reyner Dircx van der Meer, 1562


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke kooromgang, de vijfde travee vanaf het transept, de zuidelijke van de oostelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 106 x 202 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het oppervlak van de zerk is erg glad geworden, met als gevolg dat de details van het gezicht en de handen van de engel, van de wapens en van de evangelistensymbolen niet meer zijn te onderscheiden. Ook van de tweede inscriptie zijn verschillende letters onleesbaar geworden.
Binnen een tekstband met hoekvierpassen waarin de evangelistensymbolen zijn afgebeeld, is een engel weergegeven. Hij staat op een grondje en onder een rondboog op consoles. De engel is gekleed in een lang gewaad dat wordt opgehouden door een onzichtbare ceintuur en dat opgestroopte mouwen heeft. De engel is verder voorzien van twee grote vleugels. In iedere hand houdt hij twee linten omhoog met aan ieder lint een wapenschild.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 Een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, vergezeld boven van drie gesteelde bladeren en beneden van een ploeg [Van Meer]; 2 Gedeeld; I een omgewend klimmend hert; II doorsneden; a drie kolfstokken, de stelen naar boven en de bladen naar links; b een zesspakig rad [Mathijsszen].
De bladeren zouden meerbladeren moeten zijn 1., zoals ook te zien op zerknummer 397 [Van Meer]. Hs 1709, 104.2 geeft ook de kleuren van het manswapen: In goud een beurtelings gekanteelde rode dwarsbalk, vergezeld boven van drie gesteelde groene (linde- of meer) bladeren en beneden van een zwarte (?) ploeg. Het vrouwswapen wijkt daar af doordat het klimmend hert niet is omgewend.

Bijzonderheden

Reyner van der Meer is een zoon van Dirck Reyners vander Meer en diens eerste vrouw Hadewich Arnt Lamberts. Zijn ouders en veel van hun nakomelingen liggen elders in de kerk onder zerk 397 begraven. Reyner kocht in 1557 een huis in de Hinthamerstraat tegenover de Sint-Annakapel. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoren hij en later zijn weduwe gemiddeld tot de 8% hoogst aangeslagenen. Hij was getrouwd met Geertruyt, dochter van lakenkoper Jan Mathijs van Gorcum en Maria Peter Reyners. Uit dit huwelijk werd in de jaren 1550 een viertal kinderen geboren. Onder hen Mathys, die in de jaren 1590 driemaal schepen van de stad was, en Reyner, die in 1576 in Keulen ging studeren, in 1578 in Leuven de graad van licentiaat in de vrije kunsten behaalde, maar al in 1581/2 overleed.
Bijna honderd jaar na Geertruyt werd op deze zerk de naam van Boudewijn Dircx Schenck toegevoegd. Het betreft hier een achterkleinzoon van Reyners broer Gregoris van der Meer. Zijn moeder en zuster liggen onder zerk 397, zie de bijzonderheden van die zerk voor de precieze afstamming. Boudewijn was op de laatste dag van 1642 in de katholieke parochie van Sint-Jan gedoopt. Hij maakte in 1662 een testament op omdat hij zich in den vreemde verder wilde gaan bekwamen in de kunst van het zilversmeden. Later keerde hij naar zijn geboortestad terug en in 1672 werd hij meester van het Bossche edelsmedengilde. Op 2 november1681 overleed hij, vier dagen later werd hij in de Sint-Jan begraven.
Voor de erfgenamen van Jacob van Lier ten slotte raadplege men de bijzonderheden bij zerk 286. 2.

Geschiedenis

(Oud 383; Nieuw 90; Martini 173; Smits 211) *
In de legger van 1707 wordt het graf samen met twee andere (Oud 384 & 385) beschreven als 3 graften van de Schencken. Naast de hier behandelde zerk is er nog een van deze drie bewaard gebleven (zie zerk 397). In 1724 stonden er nog maar twee graven op naam van de familie Schenk, het derde (Oud 385) was toen niet meer in gebruik. Uit latere leggers blijkt dat dit laatste vanwege funderingsresten niet langer geschikt was als begraafplaats. De twee nog wel gebruikte graven stonden in 1724 op naam van Judokus Schenk; Alagonda Geertruij; en de kinderen Teodorus; Francina, echtgenote van Francoijs van den Bichelaer en Helena Schenk, echtgenote van Willem van Gemert. In 1752 werden ze overgeboekt op naam van de kinderen en kleinkinderen van Jan Schenk en Gerardina van der Meulen. Het betreft hier Jacobus Schenk; Gerardus Schenk, echtgenoot van Elisabet Maas, en hun kinderen; en ten slotte Beatrix Schenk, haar echtgenoot Jasper du Tromp en hun kinderen. Verder werden beide graven in 1752 overgeboekt op naam van Beatrix Schenk, dochter van Dirk Schenk en Maria Anna van der Meulen; de drie dochters van Helena Schenk en Willem van Gemert, te weten Sosomia, Petronella en Antonetta; en ten slotte Francis van den Bichelaar, weduwnaar van Francina Schenk, en hun zoon Johannes. Op 23 juni 1779 werden beide graven overgeboekt op naam van Jacoba Petronella du Tromp, echtgenote van Francis Dekkers; Francisca du Tromp, echtgenote van H.J. van Dooren; en Maria Anna du Tromp, echtgenote van C. van Velsen. Zeer waarschijnlijk waren zij dochters van Jasper du Tromp en Beatrix Schenk. Tussen 1779 en 1804 kwamen beide graven in het bezit van de kerk.
De zerk lag in 1821 in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, in de tweede travee vanaf het transept, waar hij zeker al vanaf 1707 had gelegen. Voor 1912 werd hij naar zijn huidige locatie verplaatst.

Personen

 Bichelaar, Johannes van den
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
· zie ook: 459. Goyaerts Loef van den Sloot, 1604
 Bichelaer, Francoijs van den
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
· zie ook: 459. Goyaerts Loef van den Sloot, 1604
 Dekkers, Francis
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Dooren, H. J. van
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Geertruij, Allegonda
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Gemert, Antonetta van
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Gemert, Petronella van
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Gemert, Sosomia van
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Gemert, Willem van
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
Gorcum, Geertruyt van
 Gorcum, Jan Mathys van
· zie ook: 362. Goyaert Daniels van Vlierden, 1552
 Lamberts, Hadewich Arnt
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Lier, Jacob van
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
· zie ook: 407. Godefrida van den Ancker, 1687
 Maas, Elisabet
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Meer, Dirck Reyners van der † 1565
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Meer, Gregoris van der
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Meer, Mathys van der
Meer, Reyner Dircx van der † 11-5-1562
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Meer, Reyner van der
 Meulen, Gerardina van der
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Meulen, Maria Anna van der
· zie ook: 297. Ariken Kievits, 1575
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Reyners, Maria Peter
· zie ook: 362. Goyaert Daniels van Vlierden, 1552
 Schenk, Beatrix
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
Schenk, Boudewijn Dircx
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Schenk, Dirk
· zie ook: 267. Mechtelt Goessen Aerts van Swol, 1618
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Schenk, Francina
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Schenk, Gerardus
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Schenk, Helena
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Schenk, Jacobus
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Schenk, Jan
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Schenk, Judokus
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Schenk, Teodorus
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Tromp, Francisca du
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Tromp, Jacoba Petronella du
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Tromp, Jasper du
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Tromp, Maria Anna du
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
 Velsen, C. van
· zie ook: 397. Dirck Reyners van der Meer, 1565

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie