Bron: Foto RCE

 

415 Aelbrecht van Berse, 1500


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke kooromgang, de vijfde travee vanaf het transept, tussen de vijfde koor- en noordelijke pijler, de zuidelijke van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 129 x 227 cm
steensoort hardsteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is sterk afgesleten. Niet alleen zijn van de verschillende inscripties nog maar een aantal letters te onderscheiden, ook van de engel met vleugels en met twee wapenschilden in zijn hand zijn nog slechts enkele contouren te onderscheiden. De wapens zelf zijn niet meer te ontwaren. Ook de hoekvierpassen met evangelistensymbolen zijn ten zeerste vervaagd.
Oorspronkelijk ging het om een fraai vormgegeven vijftiende-eeuwse zerk, met hoekvierpassen en in het midden een grote vierpas met binnentracering en daarbinnen een staande engel met twee wapenschilden. De vormgeving is vergelijkbaar met die van de zerken 394 en 386.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 wapens): Een staande engel, houdende in beide handen een lint waaraan de wapens: 1 Twee dwarsbalken, vergezeld boven links van een zespuntige ster [Van Beers]; 2 Een beurtelings gekanteeld schuinkruis [....].
Voor het wapen Van Beers zie ook zerknummer 279. Het onbekende vrouwswapen komt als kwartierwapen voor op de zerknummers 312 en 390 [Bolckx]. In Hs 1709, 82.1 ontbreekt de ster in het manswapen en is het schuinkruis in het vrouwswapen aan beide zijden gekanteeld in plaats van beurtelings gekanteeld.

Bijzonderheden

Clericus Albert Dircx van Berse (van den Grave) werd in 1469/70 ingeschreven als lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Hij staat in de lijst van gewone leden, maar wellicht werd hij toen direct gezworen broeder. In juli 1473, toen hij een een maaltijd aanbood aan de andere gezworen broeders, was hij dat in ieder geval wel. In 1478-1479 was hij als een van de vier meesteren vanden fabriken van onsen nyeuwen choer verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe broederschapskapel. In 1480 en 1489 was hij proost van de Broederschap. Albert van Berse trad in de laatste decennia van de vijftiende eeuw vele malen op als gemachtigde van diverse personen en instellingen. Herhaalde malen werd hij ook door de Bossche schepenbank aangesteld als een van de arbiters die conflicten in der minne moesten schikken. Albert was getrouwd met Hillegond Mathys Jans van Tricht. Hij overleed op 5 augustus 1500, drie dagen later droegen zijn medebroeders van de Broederschap hem in de Sint-Jan ten grave. Zijn vrouw volgde hem op 1 juli 1509.
Albert en Hillegond hadden minstens vier kinderen. Dochter Mechtelt is waarschijnlijk jong gestorven. Dochter Elisabeth was getrouwd met Franck, een zoon van stadssecretaris Franck van Langel. Zoon Mathys was gehuwd met Catharina, een dochter van schepen Gerit van Vladeracken. Dochter Agnes ten slotte was echtgenote van Arnt Henricx Pauweter. Deze laatste was koopman van beroep en in 1501 en 1510 schepen van ’s-Hertogenbosch. Bovendien was hij rentmeester van het klooster van de Zusters van Orthen. Arnt en Agnes overleden in augustus 1521 enkele dagen na elkaar, vermoedelijk ten gevolge van ‘die pestilencie’ die in die tijd de stad teisterde, en werden beiden in het graf van Agnes’ ouders in de Sint-Jan bijgezet. 1.
Bijna twee eeuwen later werd op deze zerk de naam van Hendrick van Beers toegevoegd, die overleed op 3 december 1693. Of er een directe familierelatie is met de Van Berses van rond 1500 is twijfelachtig. Deze Hendrick was tweemaal getrouwd geweest, eerst met Elisabeth van de Gever († 1680), vervolgens met Maria van Hedickhuysen. Met deze laatste maakte hij in 1682 een testament, waarop hij in oktober 1693 nog een aanvulling maakte. Enkele weken later overleed hij. 2.

Geschiedenis

(Nieuw 46; Martini 151; Smits 206) *
Niet lang na de begrafenis van Hendrick van Beers in 1693 werd het graf eigendom van de kerk, die het op 10 februari 1766 doorverkocht aan Daniel Velters. Op 7 juni 1779 werd het overgeboekt op naam van Theodora Adriana Velters en haar kinderen. Deze was weduwe van den heer overste Hamilton. Voor 1804 kwam het graf opnieuw in het bezit van de kerk.
Martini situeerde de zerk in het koor van de Broederschap, op de grens van de eerste en tweede travee vanaf het transept, waar hij zeker al sinds het midden van de achttiende eeuw te vinden was. Zijn huidige plek kreeg hij ten laatste in 1912.

Personen

Beers, Hendrick van
Berse, Aelbrecht van † 5-8-1500
Berse, Agnes van
 Berse, Elisabeth van
 Berse, Mathys van
 Berse, Mechtelt van
 Gever, Elisabeth van de
 Hamilton, N.N.
· zie ook: 166. Dedelof Stuymer, laatste kwart 17de eeuw
 Hedickhuysen, Maria van
 Lange jr., Franck van
 Lange sr., Franck van
Pauweter, Arnt Henricx
Tricht, Hillegond Mathys Jans van
 Velters, Daniel
 Velters, Theodora Adriana
· zie ook: 166. Dedelof Stuymer, laatste kwart 17de eeuw
 Vladeracken, Catharina van
 Vladeracken, Gerit van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie