Bron: Foto RCE

 

386 Hadewich Keymp, 1505


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het koor, de derde travee vanaf het transept, de noordelijke van twee zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 128 x 257 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is nogal beschadigd, waardoor vooral de letters rechtsboven en op de buitenrand niet of nauwelijks meer leesbaar zijn. Ook de vierpassen met evangelistensymbolen zijn sterk vervaagd. Verder loopt er een breuk over de rechterbovenhoek en zijn de randen van de zerk overal beschadigd.
In het midden bevindt zich een grote vierpas, met bladeren in de hoeken en met tracering tegen de binnenranden. In de vierpas is nog vaag de wapendragende figuur van een engel met vleugels te onderscheiden. Het betreft een traditionele vijftiende-eeuwse zerk, die oorspronkelijk een fraaie vormgeving moet hebben gehad, vergelijkbaar met de voorstelling op de zerknummers 394 en 415.

Wapens

Drie horens. Het schild wordt door een engel op de borst gehouden.
Hs 1709, 37.1 geeft drie beslagen horens met de aantekening Kemp.

Bijzonderheden

Hs 1709 37.1 geeft op enkele punten meer informatie dan nu nog op de zerk te lezen is: Hier Leijd begraven Handerske Gerits Kemp Huijs / vrouw was die sterft int Jaer 1505 den 24 Meij / en Aert Kemp haren soon sterft den 24 dagh Janu/arij 1520 en / Ermgard sijn huijsvrouw sterft 1529 op den 8 Septembe[r] / en mr Gerit haar soon Canonick sterft des anderen / daags daer na / Cristoffel hunnen soen sterft 1543 den 8 dag April / Aert Kemp Aertsz 1560 en / Marike sijn Dogter Huijsvrouw Jan Derkins / Hans Derkins Hunne soon 1600 27 october / en sterft Wessel van Os sterft / en Hadwich Kemp Huijsvrouw Jacob Tingnagel / sterft 1553 den 28 September / en Theodora Kemp van Frans van Breugel sterft 1552 / den 21 April
Het gaat hier om de zerk van de vrouw van Gerit Keymp en een groot aantal van hun nakomelingen. De naam van Gerit Keymps huisvrouw is intussen onleesbaar en was blijkbaar ook aan het begin van de achttiende eeuw al nauwelijks nog te ontcijferen: uit archivalische bronnen blijkt dat zij Hadewich heette. Haar achternaam is onbekend. 1. Gerit en Hadewich waren in 1449/50 gewoon lid geworden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. In 1483/4 overleed Gerit in Breugel. Begin 1486 kocht Hadewich het poorterschap van ’s-Hertogenbosch. Kort daarop verwierf zij samen met haar kinderen huizen aan de Postelstraat en Achter het Stadhuis. In de belastinglijsten behoort ze tot de 4% hoogst aangeslagenen. Hadewich overleed in 1505.
Haar dochter Hadewich werd elders in de Sint-Jan begraven onder een zerk die thans verdwenen is (zerk 531). Haar zoon Arnt was in 1490 schepen van de stad. In 1494/5 was hij gezworen broeder geworden, in 1513/4 vervulde hij het ambt van proost van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Arnt woonde aan de Schapenmarkt. In de belastinglijsten van het begin van de zestiende eeuw behoort hij tot de 5% hoogst aangeslagenen. Arnt was getrouwd met Ermgard, dochter van meester Willem vanden Bosch en Elsbena Bolcx. Hij overleed op 24 januari 1521 (de datering op de zerk is in paasstijl), zijn medebroeders van de Lieve Vrouwe Broederschap hielden op 9 februari een requiemdienst voor hem. De sterfdatum van Ermgard is niet meer leesbaar, maar zij stierf zeer waarschijnlijk op 18 september 1529.
Arnt en Ermgard hadden minstens acht kinderen, van wie er vijf op deze zerk staan vermeld. Zoon Geert of Gerit studeerde in 1509 samen met zijn broer Jan in Leuven. Een jaar later werd hij kanunnik van de Sint-Jan. Heer Geert had bij verschillende vrouwen diverse natuurlijke kinderen. Hij stierf een dag na zijn moeder op 19 september 1529 en werd volgens het obituarium van de Sint-Jan begraven in de noordelijke binnenzijbeuk nabij het Sacramentsaltaar (zie plattegrond altaren nr. 6). Zijn broer Christoffel was lakenkoopman van beroep. Hij was diverse malen deken van het kramersambacht en goede man van de stad in de jaren 1539-1542. Net als zijn vader was hij gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap. Zijn weduwe, te weten zijn tweede vrouw Christina van de Laerschot, die hem ruim veertig jaar zou overleven, behoorde in de jaren 1550 tot de 8% hoogst aangeslagenen. Christoffels zuster Thorothea of Dorothea, gehuwd met meester Frans Arnt Peters van Breugel, overleed op 21 april 1552. Haar zuster Hadewich overleed op 28 september 1553 als weduwe van Jacob Hugemans Tijnagel of Tengnagel. Het laatste kind van Arnt en Ermgard dat op deze zerk wordt vermeld is Arnt, overleden in 1560. Hij was geboren in 1512/3 en achtereenvolgens getrouwd met Zegerken Bloemaerts, met Heylwich Ghysselen en met Helena Donck. In de belastinglijsten behoort hij tot de 11% hoogst aangeslagenen. Uit het eerste huwelijk werd een dochter Maria geboren, die in het huwelijk trad met Jan Jans Darkennes, loodsmeester van de Sint-Jan, die in 1607 onder zerk 71 in de Sint-Jan werd begraven. Hun zoon Hans werd begraven in het graf van zijn moeders familie. Maria’s naam wordt ook op de zerk vermeld, haar sterfdatum is echter niet ingevuld. Ze leefde in ieder geval nog in 1624, toen ze haar testament maakte.
Een andere zoon van Arnt en Ermgard, Goyaert, wordt niet op deze zerk vermeld. Hij had bij Elisabeth van Dieperbeeck een zoon Arnt, die bij Heilwich van Mechelen een zoon Jan of Hans Keymp verwekte. Deze Jan was getrouwd met Aleyt Jacobs van Weert en liet in 1597 een dochter Barbara dopen in de Sint-Jan. Barbara trouwde in 1619 met Jan, zoon van Wessel Nicolaes van Os en Elisabeth Willem Neyts, die in 1595, eveneens in de Sint-Jan, was gedoopt. Barbara stierf in januari 1630 aan de gevolgen van de pest, enkele dagen later gevolgd door Jan en een van hun kinderen. Alledrie werden zij in de Sint-Jan begraven. Hun zoon Arnt was in 1628 geboren. Hij was getrouwd met Arntken Claes. In 1669 begroef hij een kind in de Sint-Jan, in 1672 legde hij zijn echtgenote te ruste op het kerkhof van de Sint-Jan. Wanneer hijzelf is overleden weten we niet. De inscriptie op de buitenrand is nauwelijks nog leesbaar, waardoor onduidelijk is om welk lid van de familie Wessels van Os het precies gaat: Jan of Aert. De sterfdatum van deze laatste persoon op de zerk is in ieder geval niet ingevuld. 2.

Geschiedenis

(Oud 388; Nieuw 96; Martini 179; Smits 191) *
In de legger van 1707 wordt gesproken van het graf van Jan van de Graaff en Anna van Diepenbeecq. Voor 1724 werd het eigendom van Catarina van Wiermont, echtgenote van Franciscus Hoevenaars (zie zerk 394), Johanna van de Graeft, Krijn de Beer en Johanna van Wiermont, echtgenote van Vander Heyden. Op 27 april 1752 werd het overgeboekt op naam van drie zonen van Franciscus Hoevenaars en Catarina van Wiermont, namelijk Jodocus, Jan Hendrik en Rogier Hoevenaars, en hun nazaten. Uiterlijk in 1804 kwam het graf in het bezit van de kerk.
Martini markeerde de zerk op zijn plattegrond uit 1821 in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, op de grens van de tweede en derde travee vanaf het transept, ten zuiden van de derde middenpijler. Op deze locatie lag de zerk in ieder geval sinds 1707, maar waarschijnlijk ook al in 1529 bij de begrafenis van Gerard Keymp. Ten laatste in 1912 werd de zerk binnen de noordelijke binnenzijbeuk van het koor verplaatst naar de tweede travee vanaf het transept, even ten noordoosten van de tweede koorpijler. Tijdens restauratiewerkzaamheden in 1983 kwam hij op de huidige plek terecht.

Personen

 Beer, Krijn de
· zie ook: 394. Jan Jans Keymp, 1493
 Bloemaerts, Zegerken
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
 Bolcx, Elsbena
· zie ook: 198. Zeger Jan Goyaerts van Heedel, 1529
Bosch, Ermgard Willems van den
· zie ook: 77. Johanna van Lith, 1531
 Bosch, Willem van den (x E. Bolcx)
· zie ook: 6. Peter van den Bosch, 1614
· zie ook: 198. Zeger Jan Goyaerts van Heedel, 1529
 Breugel, Frans Arnt Peters van
 Claes, Arntken
 Darkennes jr., Jan † 1607
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
Darkennes, Hans
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
 Diepenbeecq, Anna van
 Dieperbeeck, Elisabeth van
 Donck, Helena
 Ghysselen, Heylwich
 Graaff, Jan van de
 Graeft, Johanna van de
· zie ook: 394. Jan Jans Keymp, 1493
 Heyden, Jan van der
· zie ook: 394. Jan Jans Keymp, 1493
 Hoevenaar, Hendrik
 Hoevenaars, Franciscus
· zie ook: 394. Jan Jans Keymp, 1493
 Hoevenaars, Jan
· zie ook: 394. Jan Jans Keymp, 1493
 Hoevenaars, Jodocus
· zie ook: 394. Jan Jans Keymp, 1493
 Hoevenaars, Rogier
· zie ook: 394. Jan Jans Keymp, 1493
Kemp, Arnt † 1560
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
Keymp, Arnt Gerits † 1521
· zie ook: 77. Johanna van Lith, 1531
 Keymp, Barbara † 1630
Keymp, Christoffel
Keymp, Geert
 Keymp, Gerit
 Keymp, Goyaert
Keymp, Hadewich † 5-1505
 Keymp, Jan
· zie ook: 394. Jan Jans Keymp, 1493
Keymp, Maria
Keymp, Thorothea
 Laerschot, Christina van de
· zie ook: 230. Ermken Christoffels Kemps, 1558
 Mechelen, Heilwich van
 Neyts, Elisabeth Willem
Os, Arnt van
 Os, Jan van
Os, Wessel Nicolaes van
 Tengnagel, Jacob Hugemans
 Verschuylen, Hadewich
 Weert, Aleyt Jacobs van
 Wiermont, Catarina van
· zie ook: 394. Jan Jans Keymp, 1493
 Wiermont, Johanna van
· zie ook: 394. Jan Jans Keymp, 1493

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie