Bron: Foto RCE

 

394 Jan Jans Keymp, 1493


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, de eerste travee vanaf het transept, de meest zuidelijke van de tweede rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 162 x 293 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is sterk afgesleten. Verder zijn de gehavende randen op verschillende plaatsen opgevuld. Van de hoekvierpassen met oorspronkelijk de evangelistensymbolen is alleen de vierpas rechtsonder nog vaag te onderscheiden. Van de eveneens oorspronkelijke grote vierpas in het midden met een engel zijn alleen nog de buitenlijnen, enkele lijnen en putjes van de versiering aan de binnenzijde van de vierpas en enkele lijnen van het kleed van de engel te onderscheiden. Het wat dieper uitgehakte wapen, later aangebracht over de engel, is wel nog goed te zien. Ook van de originele inscripties zijn verschillende gedeelten verdwenen.
Oorspronkelijk betrof het een zerk met een tekstband doorbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen, en in het midden een grote vierpas met hoekbladeren en binnentracering met daarin een staande, wapendragende(?) engel met vleugels.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (1 schild): Gedeeld; I drie omgewende horens; II drie drielingsbalken; een schildhoofd met drie molenijzers (2,1). Het schild door een engel voor de borst gehouden. Het vrouwswapen lijkt doorsneden: I drie molenijzers (2,1); II iets wat lijkt op vier tweelingsbalken. Het mansdeel betreft het wapen Kemp en het vrouwsdeel moet het wapen Toelincx zijn (zie Smits nummer 299), maar is eerder vergelijkbaar met dat van de familie Van den Bosch, zoals bijvoorbeeld te zien is op zerk 6.

Bijzonderheden

Jan Jans Keymp was getrouwd met Mechtelt Goessens Toelinck. In de belastinglijsten uit het begin van de zestiende eeuw behoort de weduwe Keymp tot de 1% hoogst aangeslagenen en daarmee tot de rijkste inwoners van ’s-Hertogenbosch. Het echtpaar bezat in de stad een aantal naast elkaar gelegen huizen ‘Achter het Wiltvarken’. Van Mechtelts broer, de priester Goessen Toelinck, verkegen zij in 1481 het stenen huis Seldensate te Middelrode. In 1502 verwierf Mechtelt, inmiddels weduwe, van de bisschop van Luik het recht om in dat huis op een draagbaar altaar de mis te laten lezen, in haar testament stichtte ze daartoe enkele missen. In de Sint-Jan werd namens het echtpaar in 1508 een kapelanie gesticht met drie wekelijkse missen aan het altaar van het Heilig Sacrament (plattegrond altaren, nr. 6). Twee van hun zonen waren schepen van ’s-Hertogenbosch, Arnt in 1490 en Jan in 1505. Arnts dochter Hillegond was getrouwd met Herman van Deventer en ligt elders in de Sint-Jan begraven (zerk 414). Dochter Margaretha was getrouwd met Jan vander Stegen en moeder van een drietal schepenen. Ook zij was met haar man in de Sint-Jan begraven, maar hun zerk is niet meer in de kerk aanwezig (zerk 526). Dochter Barbara was zuster in het klooster Sint-Catharinadal te Breda, in welk klooster elk jaar op 12 mei een memorie voor Jan Keymp en zijn echtgenote werd gehouden. 1.
Ruim twee eeuwen later werd op deze steen de naam van Franciscus Hoevenaars toegevoegd. Voor zover bekend bestaat er geen relatie met de familie Keymp. Franciscus Hoevenaars, bierbrouwer van beroep, was in 1700 poorter van ’s-Hertogenbosch geworden. Hij woonde in het blok van het Hinthamereind, waarvan hij in 1715 en 1720 blokmeester was en in die functie ook provisor van het Zinnelooshuis. In 1692 trouwde hij met Catharina van Wuermont. Tussen 1692 en 1709 werden in de katholieke parochie van Sint-Jacob tien kinderen uit dit huwelijk gedoopt, van wie er, gezien het herhaaldelijk voorkomen van dezelfde namen, enkele zeer jong zijn gestorven. Franciscus overleed op 29 juli 1723 en werd zes dagen later in de Sint-Jan begraven. Catharina maakte op 10 november 1744 haar laatste testament, stierf enige dagen later en werd op 19 november eveneens in de Sint-Jan begraven, zeer waarschijnlijk in hetzelfde graf. 2.

Geschiedenis

(Oud 300; Nieuw 63; Martini 186; Smits 188) *
Het graf stond in 1707 te boek als t’ graft van Molegraaff. In 1724 was het geregistreerd op naam van Catarina van Wiermondt, echtgenote van Francoijs Hoevenaers, en tevens op die van Johanna van de Graeft en Krijn de Beer, nazaten van Aert van de Kempen, alsmede van Johanna van Wiermont, echtgenote van Jan van der Heyden. Op 27 april 1752 werd het overgeboekt op naam van Jodocus, Jan, Hendrik en Rogier Hoevenaars, zonen van Franciscus Hoevenaars, waarna het zeker tot 1779 op hun naam bleef staan. De legger van 1804-1805 vermeldt de overboeking op naam van Thomas Rogier Hoevenaars, zeer waarschijnlijk de eerdergenoemde Rogier Hoevenaars, zoon van Franciscus.
De zerk lag in 1821 in de noordelijke buitenzijbeuk van het koor, een paar meter ten noorden van het midden van de derde travee vanaf het transept, een plek waar hij zeker al vanaf 1707 had gelegen. Voor 1912 werd hij naar de huidige locatie verplaatst.

Personen

 Beer, Krijn de
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
 Deventer, Herman van
· zie ook: 390. Henrick van Deventer Gheraetsz., 1556
· zie ook: 414. Herman van Deventer, 1550
 Graeft, Johanna van de
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
 Heyden, Jan van der
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
Hoevenaars, Franciscus
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
 Hoevenaars, Hendrik
 Hoevenaars, Jan
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
 Hoevenaars, Jodocus
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
 Hoevenaars, Rogier
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
 Kemp, Hillegont
· zie ook: 220. Gerit van Berkel, 1546
· zie ook: 414. Herman van Deventer, 1550
 Kempen, Aert van de
 Keymp, Arnt
 Keymp, Barbara
 Keymp, Jan
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
Keymp, Jan Jans † 7-9-1493
· zie ook: 414. Herman van Deventer, 1550
 Keymp, Margaretha
 Stegen, Jan vander
 Toelinck, Goessen
Toelinck, Mechtelt Goessen
Wiermont, Catarina van
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
 Wiermont, Johanna van
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie