Bron: Foto RCE

 

395 Victor van Beughem, 1715


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, de tweede travee vanaf het transept, de noordelijke van de eerste rij van twee zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 125 x 243 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De goed bewaarde zerk is in twee gedeelten verdeeld. In de bovenhelft zien we in tamelijk hoog reliëf het alliantiewapen. Op de onderhelft is op een verhoogd vlak de inscriptie in kapitalen gegraveerd. De twee overlijdensdata zijn niet ingevuld.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden, beide ovaalvormig): 1 Geschuinbalkt van zes stukken en een schildzoom beladen met acht vijfbladige rozen. Het schild geplaatst op een Duitsordens kruis. 2 Een golvende drielingsbalk, vergezeld van drie zespuntige sterren, boven twee en beneden een. Beide schilden hangend aan een lint uit de helm komend, welk lint tussen de schilden is verstrengeld en eindigt in kwasten. Helm. Helmkroon: een kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels. Helmteken: een aanziend borstbeeld van een bebaarde en gepuntmutste man.
Het betreft hier de wapens van De Beughem en Donckers.

Bijzonderheden

Victor van Beughem is een zoon van Jaspar of Casper van Beughem en Johanna van Wamel, die elders in de Sint-Jan onder zerk 32 zijn begraven. Hij was in 1682 gehuwd met Cornelia Sonmans (1665-1698), welk huwelijk kinderloos bleef, en vervolgens met Maria Angelina Donckers (1669-1741), dochter van Melchior Donckers en Margaretha van Zutphen (zie voor hen zerk 327). Uit dit tweede huwelijk werd op 3 september 1701 in de katholieke parochie van Sint-Jan een zoon Siardus Ignatius Melchior gedoopt. De zuigeling overleed al na enkele dagen en werd de 15de van die maand in de Sint-Jan begraven. Victor van Beughem was in 1672 in Leuven rechten gaan studeren en werd in 1675 advocaat in Den Bosch. Tevens was hij protonotarius apostolicus. In 1684 verscheen bij drukkerij Jan Scheffers van zijn hand de uitgave Costuymen ende Usantien der Hooftstat ende Meijerije van ’s-Hertogenbossche. Hij was in 1685 rentmeester van de heer van Tilburg en Goirle, in welke laatste functie hij wegens een competentiegeschil enige tijd in de Haagse Gevangenpoort in hechtenis werd gehouden. Sinds 1696 was hij raad en resident van de prins Palatijn, grootmeester van de Duitse Orde en nam als zodanig in 1697 deel aan het congres van Rijswijk. Victor van Beughem was in 1691 gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap geworden. Hij bezat panden aan de Wolvenhoek, een hoeve te Vught en kocht in 1685 het huis ‘De Meelbaal’ aan de Postelstraat.
Victor bezat twee graven in de Sint-Jan, het ene ‘bij de weesbank’, het andere in de kooromgang. Van dat laatste graf wilde hij een grafkelder laten maken, maar dat was op die plaats niet mogelijk vanwege de fundamenten van het koor. Daarom verzocht hij in 1703 aan de kerkmeesters om zijn twee graven te mogen ruilen tegen een plaats in het Lieve Vrouwe Koor. De kerkmeesters gingen hiermee accoord, op voorwaarde dat Van Beughem de twee graven op eigen kosten zou laten ruimen. Victor werd na zijn dood op 5 oktober 1715 in zijn nieuwe grafkelder begraven. Zijn weduwe hertrouwde in 1732 met Bruno Gysels. Zij werd op 29 augustus 1741 in de Sint-Jan begraven in het graf van haar eerste man. 1.

Geschiedenis

(Oud 493; Nieuw 30; Martini 160; Smits 193) *
De zerk dekte oorspronkelijk een grafkelder af. Martini vermeldt in 1821 dat er boven tegen de zerk een ingangssteen lag met het opschrift Os monumenti familiae De Beughem (Opening van het graf van de familie Van Beughem). Deze ingangssteen ligt tegenwoordig niet meer in de kerk.
Zoals gezegd ruilde Victor van Beughem twee graven tegen een plaats in het koor van de Onze Lieve Vrouwebroederschap. In de legger van 1707 staat de kelder dan ook op zijn naam. Ook in de legger van 1724, hij is dan al negen jaar dood, wordt hij als eigenaar genoemd. Nadat Maria Angelina Donckers, zijn tweede echtgenote , in 1741 was gestorven en als laatste in de kelder was bijgezet, moest deze blijkens de legger van 1752-1755, twintig jaar onaangeroerd blijven. Daarna verviel de kelder aan de kerk. Op 12 mei 1772 werden kelder, zerk en ingangssteen verkocht aan Hermanus Gerbade. Ten laatste in 1804 werd de grafkelder overgeboekt op naam van de weduwe van Hermanus, Agatha van Heurn.
In 1821 lag de zerk in de voormalige kapel van de Lieve Vrouwe Broederschap, op de grens van de derde en vierde travee vanaf het transept, enkele meters ten noorden van de zuidelijke muurpijler, op dezelfde plek als waar Victor van Beughem hem begin achttiende eeuw had laten neerleggen. Voor 1912 kwam hij op zijn huidige plek te liggen.

Personen

 Beughem de Bodeghen, Jaspar van
· zie ook: 32. Johan Janssen van Beughem de Bodeghen, 1640
 Beughem, Siardus Ignatius Melchior van
Beughem, Victor van † 1715
· zie ook: 32. Johan Janssen van Beughem de Bodeghen, 1640
· zie ook: 327. Daniel van Zutphen, 1668
Donckers, Maria Angelina
· zie ook: 327. Daniel van Zutphen, 1668
 Donckers, Melchior
· zie ook: 327. Daniel van Zutphen, 1668
 Gerbade, Hermanus
 Gysels, Bruno
 Heurn, Agatha van
 Palatijn
 Scheffers, Jan
· zie ook: 33. Lysbeth en Jenneken Hermans Bottermans, 1557
· zie ook: 334. Anoniem
 Sonmans, Cornelia
 Wamel, Johanna van
· zie ook: 32. Johan Janssen van Beughem de Bodeghen, 1640
 Zutphen, Margaretha van
· zie ook: 327. Daniel van Zutphen, 1668

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie