Bron: Foto RCE

 

327 Daniel van Zutphen, 1668


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in het zuidtransept, de noordelijke travee, ten zuidwesten van de zuidoostelijke vieringpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 113 x 197 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is nogal afgesleten, waardoor het wapen nauwelijks nog leesbaar is. De zerk lijkt zowel aan de bovenkant als aan de zijkanten te zijn ingekort. De bovenhelft van de zerk wordt opgevuld met een grote cirkel met brede rand, die tot de randen van de zerk reikt. In de cirkel is in reliëf het wapenschild weergegeven. De benedenhelft is ingeruimd voor de inscriptie in fraai gegraveerde kapitalen.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (1 schild): Gedeeld; I doorsneden; a drie vierbladige rozen; b drie palen van vair; een schildhoofd met drie schuinlinks geplaatste klophamers [Van Zutphen]; II doorsneden; a een boom; b een leeuw [Glummers]. Het schild hangend aan een lint uit de helm komend. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmkroon: een kroon van drie bladeren en twee parels. Helmteken: een spits toelopende muts, met op de top een vierbladige roos, een helmteken dat ook voorkomt op zerk 79.
Het Hs 1709, 2.1 geeft toch wel een sterk afwijkende versie van de manshelft van het wapen door dit als gevierendeeld voor te stellen: I en IV als a; II en III als b.

Bijzonderheden

De katholieke koopman Daniël van Zutphen was een zoon van Gijsbrecht van Zutphen en Elisabeth Jan Joachimszn. Hij had een zus Maria, die omstreeks 1636 overleed, en een zus Elisabeth, die gehuwd was met Henrick Fransen van Susteren. Daniël van Zutphen woonde met zijn gezin in het huis ‘De Roos’ aan de Hooge Steenweg, waar nu de bank Van Lanschot is gevestigd. Zijn eerste vrouw Angelina of Engelken was een dochter van Roeloff Janssen Glummers. Na haar dood hertrouwde hij met Walburch Tholinckx. Mogelijk was deze de weduwe van Gerard Adriaensz. van Zutphen, zie zerk 79. Daniëls vier kinderen Gijsbrecht, Johanna, Elisabeth en Margaretha werden allen uit het eerste huwelijk geboren. Van hen overleed Gijsbrecht, zoals de zerk aangeeft, in 1655. Johanna was gehuwd met Dirck van Berckel, Elisabeth met Hendrik Hortacker, drossaard van het graafschap Rekem, en Margaretha trouwde omstreeks 1669 met de koopman Melchior Donquers, die eveneens op de zerk wordt genoemd. Hij was een zoon van Joan Baptist Donckers en Adriana van Horenbeeck. Uit zijn huwelijk met Margriet van Zutphen werden zes kinderen geboren. Zij groeiden waarschijnlijk op in het huis ‘De Roos’, dat Donquers in 1671 had gekocht van zijn zwager Dirck van Berckel, die het met zijn vrouw Johanna had verkregen uit de nalatenschap van Daniël van Zutphen. Zelf kregen Melchior en Margriet uit deze nalatenschap het leengoed De Vorselaar bij Udenhout, dat Daniël had gekocht van Arnoult Voochts en waarover hij op 12 april 1661 leenhulde deed. Van hen ging het over op hun oudste dochter.
Toen Melchior Donquers in 1689 als weduwnaar overleed, was nog geen van zijn kinderen meerderjarig. Toch stelde hij de oudste twee, Maria Angelina en Johan Baptista, aan als voogden over de andere vier kinderen, van wie Daniël inmiddels in het klooster was getreden, zij het dat hij nog niet was geprofest. Melchior Donquers verantwoordde zijn opmerkelijke besluit met de overweging dat hij in zijn oudste kinderen alle vertrouwen had en dat zijn dochter Maria Angelina met haar negentien jaar niet zo heel veel jonger was als haar moeder, toen die op haar 22ste in het huwelijk trad. Desnoods moest daarom bij de Raad van Brabant maar een verklaring van venia aetatis, van meerderjarigheid worden aangevraagd. Behalve de voogdij kregen de twee oudsten ook de leiding over de handelsonderneming van hun vader. Tevens uitte hij de uitdrukkelijke wens dat de jongste kinderen net als de oudsten een goede opvoeding zouden krijgen en bepaalde daarom dat zijn kinderen gezamenlijk en in liefde in het ouderlijk huis moesten blijven wonen. Zodoende mocht geen verdeling van de erfboedel plaatsvinden voordat de jongste tot meerderjarigheid of huwelijk was gekomen. In een slotbepaling, namelijk dat aan ieder van de kinderen bij huwelijk een bruidsschat van 6.000 gulden moest worden gegeven, betoonde Melchior Donquers zich niet alleen een zorgzame en liefhebbende vader, maar evenzeer een welgesteld koopman. De tot voogd benoemde Maria Angelina, die behalve het leengoed De Vorselaar ook het huis ‘De Roos’ uit de nalatenschap van haar vader Melchior Donquers verkreeg, zou later in het huwelijk treden met mr. Victor de Beughem. Zij beiden werden in de Sint-Jan begraven onder zerk 395. 1.

Geschiedenis

(Oud 109; Nieuw 508; Martini 318; Smits 149) *
In 1707 stond het graf op naam van Van Zutphen. De legger van 1724 vermeldt de overboeking op naam van Angelina Donkers, weduwe van Victor van Beugen, die op 25 augustus 1741 kinderloos zou overlijden. Op 21 juni 1752 vond de overboeking plaats op naam van Adriana Elisabet Donquers, dochter van Margareta van Zutphen en de op de zerk vermelde Melchior Donkers. Voor 1779 werd het graf eigendom van de kerk.
In 1821 lag de zerk in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, in de vierde travee vanaf het transept. Het is vrijwel zeker dat Daniel van Zutphen in 1668 op deze plek werd begraven. Voor 1912 kwam de zerk op de huidige plaats te liggen.

Personen

 Berckel, Dirck van
 Beughem, Victor van
· zie ook: 32. Johan Janssen van Beughem de Bodeghen, 1640
· zie ook: 395. Victor van Beughem, 1715
 Donckers, Adriana Elisabet
 Donckers, Joan Baptist
 Donckers, Johan Baptista
 Donckers, Maria Angelina
· zie ook: 395. Victor van Beughem, 1715
Donckers, Melchior
· zie ook: 395. Victor van Beughem, 1715
Glummers, Angelina
 Glummers, Roeloff Janssen
 Horenbeeck, Adriana van
 Hortacker, Hendrik
 Joachimzn, Elisabeth Jan
 Susteren, Henrick Fransen van
Tholinck, Walburch
· zie ook: 79. Adriaen Hendricx van Zutphen, 1642
· zie ook: 442. Dirck Artsen Tholinck, 1630
 Voochts, Arnoult
Zutphen, Daniel van † 2-11-1668
 Zutphen, Elisabeth van (x H. F. van Susteren)
 Zutphen, Gerard Adriaensz. van
· zie ook: 79. Adriaen Hendricx van Zutphen, 1642
 Zutphen, Gijsbrecht van
 Zutphen, Johanna van
 Zutphen, Margaretha van
· zie ook: 395. Victor van Beughem, 1715
 Zutphen, Maria van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie