Bron: Foto RCE

 

387 Willem van Bree, 1683


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het koor, de derde travee vanaf het transept, de zuidelijke van twee zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 129 x 236 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De bovenhelft van de zerk vertoont op een verdiept veld het alliantiewapen in reliëf. De onderhelft is een verhoogd veld, door een gleuf gescheiden van de randen. Hierop is de inscriptie in kapitalen gebeiteld.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden, vrouwswapen= ovaalvormig): 1 Drie ringen, geopend aan de bovenzijde [Van Bree]. 2 Een stralende gezichtszon [Somers]. Beide schilden hangend aan een lint uit de helm komend en onderling verbonden door van achter de schilden uitkomende koorden, die tussen de beide schilden vervlechten en eindigen in kwasten. Helm. Wrong. Helmteken: een antieke vlucht waartussen een van boven geopende ring.
Het wapen Somers betreft een sprekend wapen: de stralende zon betekent zomer. In Hs 1709, 63.1 is de vorm van het vrouwswapen een ruit.

Bijzonderheden

Willem van Bree, een zoon van Willem van Bree en Elisabeth van Meven, was afkomstig uit Aken, hoewel zijn familie mogelijk oorspronkelijk wel uit ’s-Hertogenbosch stamt. Hij was getrouwd met de Bossche Joanna Somers, een dochter van Peter Willemszoon Somers en Aelken Boudewijns, in 1614 in de Sint-Jan gedoopt. In 1656 kreeg Willem van het Bossche stadsbestuur toestemming om een glasblazerij in de stad te vestigen. Volgens de regenten was hij een ‘bequaem man ende die hem tot den coophandel wil begeven, ’t geene tot benefitie deser stadt is streckende’. De glasblazerij in het ’Huis van IJsselstein’ tussen de Orthenstraat en de Smalle Haven werd een groot succes. In het bedrijf, dat later door Willems zonen Peter en Mathijs werd voorgezet, werd onder meer Venetiaans glas en Engels loodglas geblazen en ook werden er glazen geslepen. De kwaliteit van de producten was zodanig dat deze met regelmaat door het stadsbestuur aan relaties werden geschonken. Het grootste deel van de productie was bestemd voor de Hollandse markt. Willem en Joanna hadden minstens vier kinderen, van wie de oudste drie, Peter Mathijs en Allegonda waarschijnlijk in Aken zijn geboren. Zoon Augustinus Gregorius werd kort na de vestiging van het echtpaar in ’s-Hertogenbosch op 14 maart 1656 in de katholieke Sint-Pietersparochie gedoopt. Willem overleed op 10 juli 1683 en is vier dagen later in de Sint-Jan begraven, Joanna volgde hem in 1696.
Zoon Peter liet in 1704 de inscripties op de grafsteen van kanunnik Dirck van der Meer († 1572) door steenhouwer Johannes Tiller verwijderen. De oorspronkelijke tekst werd vastgelegd in een notariële akte (zie daarvoor zerk 397). Vervolgens heeft Tiller de steen opgemaakt ‘soo en gelyck deselve nu is leggende’. Blijkbaar is de steen hergebruikt. Het is daarom waarschijnlijk dat de zerk van de ouders van Willem pas in 1704 de huidige vorm heeft gekregen en dat deze steen eerder het graf van Dirck van der Meer heeft bedekt. 1.

Geschiedenis

(Oud 386; Nieuw 89; Martini 172; Smits 194) *
De zerk lag in 1707 op een graf dat te boek stond als t’ graft van van bree inde Eijk. De legger van 1724 vermeldt het graf op naam van Petrus en zijn zuster Alegonda. Tussen 1724 en 1752 kwam het in bezit van de kerk nadat Petrus en Alegonda kinderloos waren gestorven. Het deed vervolgens dienst als kerkgraf, tot op 19 juni 1797 werd geconstateerd dat het vol was.
Martini situeerde de zerk in 1821 in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, in de tweede travee vanaf het transept, enkele meters ten noordwesten van de derde koorpijler. Het bevond zich daar in ieder geval aan het begin van de achttiende eeuw en waarschijnlijk al ten tijde van de begrafenis van Dirck van der Meer in 1572. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk slechts een klein stukje in noordoostelijke richting verplaatst. Later, vermoedelijk tijdens restauratiewerkzaamheden in 1983, werd hij op de huidige plek gelegd.

Personen

 Boudewijns, Aelken
Bree jr., Willem van † 10-7-1683
 Bree sr., Willem van
 Bree, Allegonda van
 Bree, Augustinus Gregorius van
 Bree, Mathijs van
 Bree, Peter van
 Meer, Dirck van der
 Meven, Elisabeth van
Somers, Joanna
 Somers, Peter Willemszoon
 Tiller, Johannes

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie