Bron: Foto RCE

 

385 Johanna van der Vliert, 1678


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het koor, de tweede travee vanaf het westen, de oostelijke van een zuidelijke rij van twee zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 110 x 207 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De tamelijk eenvoudige zerk vertoont geen afsluitende randen. Bovenaan zien we slechts een cirkel met in reliëf het wapen. Hieronder bevindt zich de negenregelige inscriptie.

Wapens

Doorsneden; I drie bomen met spitsgeschoren kruinen, op een grond; II een liggende leeuw met opgerichte S-vormige pijlstaart. Het schild hangend aan een lint uit de helm komend. Helm. Dekkleden. Helmteken: een van de bomen uit het wapen.
Op de helm is geen wrong of kroon aangebracht.

Bijzonderheden

Jan van der Vliert (Vlirt, Vlierdt) is een zoon van bierbrouwer Huybert Jans van der Vliert en diens tweede vrouw Jenneken Jans van Wolfswinkel. Zoon Jan was eveneens bierbrouwer van beroep. Uit zijn huwelijk met Lutgardis of Lucretia, een dochter van Peter Wouters van Hencxtum, werden tussen 1656 en 1660 drie kinderen gedoopt in de katholieke Sint-Jacobsparochie. In 1660 kocht Jan het huis ‘Hof van Holland’ op de hoek van de Verwersstraat en de Lange Putstraat. In 1662 stierf hij, waar hij is begraven weten we niet. Later heeft Lucretia blijkens het opschrift op de zerk een graf in de Sint-Jan gekocht, wellicht toen haar dochter Johanna, 21 jaar oud, op 22 december 1678 overleed en op 2 januari 1679 in de Sint-Jan werd begraven. Zij is de eerste persoon die op deze zerk wordt vermeld. In juni 1693 werd de naam van haar moeder toegevoegd. Zoon Anthonis, geboren in 1656, overleed in 1695. Hij werd niet in het graf in de Sint-Jan begraven, maar vond zijn laatste rustplaats in of bij de Sint-Jacobskerk. Het derde kind, Peter, wordt na zijn doop in 1660 niet meer vermeld en zal dus al jong zijn overleden. 1.

Geschiedenis

(Oud 498; Nieuw 33; Martini 158; Smits 157) *
In 1707 stond het graf te boek als t’ graft van vander Vliert. Tot halverwege de achttiende eeuw stond het op naam van de kinderen van Antonij van de Vliert, te weten Antonius Josephus, Griffier van het Vrije der Stad Bruggen; Heribertus, Canonik tot Bruggen; en Johanna Maria van der Vlier. De andere twee kinderen, een Brugse predikheer en de echtgenote van Hendrico Eeltjes, worden niet bij hun voornaam genoemd. Tussen 1755 en 1779 kwam het graf in het bezit van de kerk.
De plattegrond van Martini toont de zerk in het voormalige koor van de Lieve Vrouwe Broederschap, de huidige Sacramentskapel. Hij lag daar iets ten noorden van het midden van de derde travee vanaf het transept, een plek die hij zeker al vanaf 1707 innam. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk verplaatst naar de viering van de kerk. Hier lag hij enkele meters ten noordwesten van de zuidoostelijke vieringpijler, totdat hij in 1983 werd verplaatst naar de huidige plek.

Personen

 Eeltjes, Hendrico
· zie ook: 70. Frans Peters van Susteren, 1612
Hencxtum, Lucretia van
 Hencxtum, Peter Wouters van
 Vliert, Anthonis van der
 Vliert, Antonius Josephus van der
· zie ook: 70. Frans Peters van Susteren, 1612
 Vliert, Heribertus van der
· zie ook: 70. Frans Peters van Susteren, 1612
 Vliert, Huybert Jans van der
 Vliert, Jan van der
 Vliert, Johanna Maria van der
· zie ook: 70. Frans Peters van Susteren, 1612
Vliert, Johanna van der † 22-12-1678
 Vliert, Peter van der
 Wolfswinkel, Jenneken Jans van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie