Bron: Foto RCE

 

430 Frans Lamberts Bogaert, 1562


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke kooromgang, ten oosten van de zevende koorpijler vanaf het transept

maten 112 x 129 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het bovenstuk van de zerk is verdwenen. Verder is het oppervlak nogal glad geworden. De letters van de inscriptie zijn diep gebeiteld en goed bewaard, evenals de onderste hoekvierpassen met de evangelistensymbolen.
Binnen een tekstband met hoekvierpassen met evangelistensymbolen zien we in laagreliëf een staande engel die twee wapenschilden aan linten draagt. Het rechterlint hangt af vanaf de elleboog. De opgeheven rechterhand houdt verder een onduidelijk voorwerp vast. De engel heeft grote vleugels en is gekleed in een lang gewaad, opgehouden door een ceintuur en met korte mouwen.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 Een hartschild; over alles heen een barensteel van vijf hangers; 2 Doorsneden; I drie wortelachtige kentekens, staande op de snijlijn 1.; II leeg of afgesleten.
Het manswapen vertoont gelijkenis met dat van de familie Van de Merendonk, zoals op de zerken 48 (kwartierwapen) en 384, de kentekens in het vrouwswapen zijn te interpreteren als hermelijnstaarten, zoals in zerk 57. Dit wordt bevestigd door Hs 1709, 62.2, waar het tweede wapen een schildhoofd met drie hermelijnstaarten vertoont. Bij het eerste wapen staat daar Erkel en bij het tweede Bogaert.

Bijzonderheden

Hs 1709, 62.2 geeft de volgende niet geheel correcte – waarover hierna meer - inscriptie: Hier leet begraven Iacob van Erkel, sterft 1552 den 27 november en Lambertje sijn huysvrouw, sterft anno 1567 den 10 november; Lambrecht sijn soon sterft 1577 den 6 december. Hier leet begraven Frans Bogaert Lambertsz. raetsheer deser stad, sterft den 25 novemb 1562 en Arike sijn huysvrouw, sterft 1558 den 22 augustus. De onderstreepte woorden zijn nog op de zerk te zien.
De eerste personen die op deze zerk worden vermeld zijn het echtpaar Frans Lamberts Bogart en zijn eerste vrouw Ariken of Adriana van Roy. Frans is rond 1493 geboren als zoon van de Bossche schepen Lambert Bogart en Margaretha Jan Ghysberts van den Heuvel en is een broer van priester Jan Bogart die elders in de Sint-Jan werd begraven (zie zerk 57). Van beroep was hij wollenlakenkoper. Vanaf 1532 was hij achtmaal schepen van ’s-Hertogenbosch. In de jaren veertig van de zestiende eeuw is hij drossaard van Geel geweest. Van 1545 tot 1561 was hij bovendien meester van de Heilige Geest. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort hij tot de 2% hoogst aangeslagenen. Vanaf 1532 was hij gezworen broeder van de Lieve Vrouwe Broederschap. Hij werd begraven in de Broederschapskapel in de Sint-Jan.
Frans was voor 1532 getrouwd met Adriana van Roy, dochter van lakenkoper Lambert Maess alias van Roy. Na haar dood in 1558 hertrouwde Frans rond 1560 met Catharina, dochter van de Bossche schepen Willem van Oss. Zij was weduwe van Jacob de Cock en zou na de dood van haar tweede man nogmaals hertrouwen, ditmaal met schepen Everart Berwouts.
Frans Bogaert had geen wettelijk nageslacht, maar wel een natuurlijke dochter Lamberta. Ze zal iets voor 1530 zijn geboren, in 1543/4 werd ze immers ingeschreven als gewoon lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. De naam van haar moeder kennen we niet, waarschijnlijk was zij de vrouw van ene Gysbert Valck; Jan Gysberts Valck die in 1566 in Gorinchem woont, wordt immers als Lamberta’s broer betiteld. Lamberta trad in het huwelijk met Jacob, een zoon van Everart Jacobs van Erkel / Arkel en Aleyt Arnt Lamberts. Jacob was actief in de lakennijverheid- en handel. In 1557/8 was hij zegelaar van het Engelse laken, een jaar later deken van het gilde van de gewandsnijders. In de belastinglijsten van die tijd behoort hij tot de 16% hoogst aangeslagenen. Jacob was eerder getrouwd geweest met Anna Henricx die Leeuwe alias van Erpe, met wie hij twee zonen had. Ook uit zijn tweede huwelijk stammen twee kinderen, een dochter Anna die met Gerit van Tulden trouwde (zie zerk 318) en een zoon Lambert. Lamberta Bogaerts stierf in 1567; op dat moment was Jacob nog volop in leven. De lezing die Hs 1709 geeft van de sterfdatum van Jacop van Arkel is dus onjuist. Uit de bronnen blijkt dat hij ergens tussen begin 1572 en eind 1573 is overleden, wellicht – gesteld dat Hs 1709 een 7 voor een 5 aanzag - op 27 november 1572. Zoon Lambert volgde op jonge leeftijd in 1577. 2.

Geschiedenis

(Nieuw 42; Smits 225A) *
Het graf stond vermoedelijk al ver voor het midden van de achttiende eeuw, maar in ieder geval vanaf 1752 te boek als kerkgraf. Wanneer de breuk in de zerk is ontstaan, valt niet exact te zeggen. Smits vermoedde in 1912 dat dit aan het einde van de zestiende eeuw gebeurde, ‘zoodat het waarschijnlijk is, dat de datum, die eerst afgebroken was, spoedig daarna weer in oude letters ingevuld is geworden.’ 3.
Zoals vermeld werd Frans Lamberts Bogart in 1562 in het koor van de Lieve Vrouwe Broederschap begraven. Dat komt overeen met de locatieaanduiding in de laatste drie leggers, die het graf plaatsen in de tweede travee vanaf het westen. De zerk wordt op de plattegrond van Smits wel aangegeven, maar het bijbehorende registratienummer ontbreekt. Desondanks is het waarschijnlijk dat hij al in 1912 op de huidige plek lag.

Personen

 Arkel, Anna van
· zie ook: 318. Dirick Henricx van Tulden, 1558
 Arkel, Everart Jacobs van
Arkel, Jacob van
Arkel, Lambert van
 Berwouts, Everart
Bogaert, Frans Lamberts † 25-11-1562
· zie ook: 57. Jan Bogart, 1552
Bogaert, Lamberta
 Bogart, Jan
· zie ook: 57. Jan Bogart, 1552
 Bogart, Lambert
· zie ook: 57. Jan Bogart, 1552
 Cock, Jacob de (x C. Voss)
 Heuvel, Margaretha Jan Ghysberts van den
· zie ook: 57. Jan Bogart, 1552
 Lamberts, Aleyt Arnt
 Leeuwe alias van Erpe, Anna Henricx die
 Maess alias van Roy, Lambert
 Oss, Catharina van
 Oss, Willem van
Roy, Ariken van
 Tulden, Geraert van
· zie ook: 318. Dirick Henricx van Tulden, 1558
 Valck, Gysbert
 Valck, Jan Gysberts

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie