Bron: Foto RCE

 

318 Dirick Henricx van Tulden, 1558


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in het transept, de viering, de tweede zerk vanaf het zuiden van de westelijke rij van vijf zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 97 x 185 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is enigszins afgesleten en de heraldisch linkerzijde van het wapen is niet meer te lezen. De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin evangelistensymbolen. In het midden zien we een verdiepte cirkel met rand, waarin het wapenschild met behulp van een lint is opgehangen aan de cirkel.
Er is een onbeholpen poging gedaan de naam VAN TVLDEN te wijzigen in VAN ASTEN door er andere letters doorheen te kappen. Zie onder Bijzonderheden voor de verklaring daarvan. 1.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (1 schild): Gedeeld; I doorsneden; a een drielingsbalk; een schildhoofd met twee gespen; b een molenijzer; II drie drielingsbalken; een schildhoofd.
Het restant van de drielingsbalk in de rechterhelft wijst erop dat het oorspronkelijke wapen niet gedeeld was en heeft bestaan uit drie drielingsbalken en een schildhoofd, het volle wapen Van Tulden. 2. Ten behoeve van de bijzetting van Geraert van Asten werd niet alleen de inscriptie aangepast maar ook het wapen: het rechterdeel werd deels uitgekapt en voorzien van gespen en molenijzer. In tegenstelling tot de afbeelding op de zerk, is het – latere – wapen Van Asten doorsneden in drieën; 1 in zwart twee gouden gespen, naast elkaar; 2 blauw 3.; 3 in zilver een zwart molenijzer. 4.

Bijzonderheden

Vleeshouwer Henrick Jans van Tulden had uit zijn tweede huwelijk met Catharina Henricx van Petershem onder anderen een zoon Dirck, geboren rond 1521. Deze Dirck oefende het beroep van cremer uit en woonde ‘In den Starre metten Start’ in de Zadelstraat, de huidige Schapenmarkt. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort hij gemiddeld tot de 10% hoogst aangeslagenen. Dirck is driemaal getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was Richmoet, dochter van Gerit Gerits of Gerit Willems. Zijn tweede vrouw, Geertruyt, dochter van orgelbouwer Henrick Nyhoff, was in 1553 reeds overleden. Dirck overleefde ook zijn derde vrouw, Catharina Willems van Cuyck. Dirck zelf overleed op betrekkelijk jonge leeftijd op 10 februari 1558 (de datering op de zerk is in paasstijl) en vond met zijn eerste en derde vrouw zijn laatste rustplaats onder deze zerk in de Sint-Jan. Ook Henrick, een zoon uit het eerste huwelijk, die jong overleed, nog voor zijn vader, ligt hier begraven. Een zoon uit het derde huwelijk, Nicolaes, ligt elders in de Sint-Jan begraven (zerk 180).
De laatste persoon die op deze zerk wordt vermeld, Geraert van Tulden, is bij gebrek aan bijzonderheden niet met zekerheid te identificeren. Mogelijk gaat het hier om een zoon uit Dircks eerste huwelijk. Aanvankelijk was deze Geraert kremer van beroep, maar in 1578 zegde hij zijn lidmaatschap van het kremersambacht op. In dat jaar werd hij gekozen tot een van de policiemeesters van de stad, later was hij weesmeester van het armenweeshuis en van 1590 tot 1604 was hij rentmeester van de stad. Hij was gehuwd met Anna, dochter van Jacob Everts van Arkel en Lamberta Frans Bogart. Zijn zoon Jacob was de vader van de bekende Bossche schilder Theodoor van Tulden. Geraert overleed in 1609 en werd begraven in de Bossche minderbroederskerk. Werd hij desondanks toch bijgeschreven op de zerk van zijn vader, of gaat het hier om een andere Geraert, wellicht een andere zoon van genoemde Jacob, gedoopt in de Sint-Jan op 19 oktober 1612?.
Dirck van Tulden, een andere zoon van Geraert Dircx van Tulden, had uit zijn huwelijk met Barbara Jacob Servaes van Weert een dochter Maria, geboren in 1614. Deze Maria trad in 1636 in het huwelijk met Jan Gerits van Asten, evictieschrijver op het stadhuis. Zij hadden twee kinderen: Barbara werd, slechts enkele dagen oud, in mei 1637 begraven in de Sint-Janskerk, hun zoon Geraert werd op 24 april 1638 gedoopt in de katholieke Sint-Jansparochie. Maria stierf op de leeftijd van 29 jaar en werd in het familiegraf in de Sint-Jan begraven. Johan, vanaf 1646 ook actief als notaris, hertrouwde in 1644 met Maria Arnts Donckers, welk huwelijk kinderloos bleef. In 1644 maakte Theodoor van Tulden, die als neef voogd was van Geraert van Asten, een portret van de drie leden van het gezin Van Asten. Geraert ging in 1653 in Leuven studeren en was net als zijn vader klerk aan de stedelijke secretarie en vanaf 1669 notaris. Alles wijst erop dat wellicht Johan van Asten († 1655), maar waarschijnlijker zijn zoon Geraert († 1689 of later) de familiezerk van de Van Tuldens in bezit heeft gekregen en heeft geprobeerd deze te laten aanpassen. Het oorspronkelijke wapen Van Tulden werd ‘omgebouwd’ tot een alliantiewapen Van Asten-Van Tulden; de naam ‘Geeraert van Tulden’ tot ‘Geraert van Asten’. Dit is uiterst onbeholpen gebeurd, de achternaam is zelfs volkomen onleesbaar geworden. 5.

Geschiedenis

(Nieuw 625; Martini 44; Smits 159) *
In ieder geval vanaf 1752 stond het graf te boek als kerkgraf. Het bevond zich toen in het middenschip van de kerk, in de vierde travee vanaf het westen, enkele meters ten noorden van de preekstoel. De zerk werd vermoedelijk tijdens de grootscheepse zerkverplaatsingen van 1893 verlegd naar de viering van de kerk, enkele meters ten noordoosten van de zuidwestelijke vieringpijler. Door de aanleg van het liturgisch centrum in 1983 schoof hij ongeveer een meter op in westelijke richting. Hier ligt hij nu nog.

Personen

 Arkel, Anna van
· zie ook: 430. Frans Lamberts Bogaert, 1562
 Arkel, Jacob Everts
 Asten, Barbara van
Asten, Geraert van
 Asten, Johan Gerits van
 Bogart, Lambert Frans
Cuyck, Catharina Willems van
· zie ook: 180. Maria Heymans, 1610
 Donckers, Maria Arnts
 Nyhoff, Geertruyt
 Nyhoff, Henrick
 Petershem, Catharina Henricx van
 Tulden, Dirck van
Tulden, Dirick Henricx van † 10-2-1557
· zie ook: 180. Maria Heymans, 1610
Tulden, Geraert van
· zie ook: 430. Frans Lamberts Bogaert, 1562
 Tulden, Henrick Jans van
Tulden, Henrick van
 Tulden, Jacob van
Tulden, Maria van
 Tulden, Nicolaes van
· zie ook: 180. Maria Heymans, 1610
 Tulden, Theodoor van
 Weert, Barbara Jacob Servaes van
 Willems, Gerit
Willems, Richmoet

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie