Bron: Van Valkenburg BC

 

317 Henrick van Kessel, 1488


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het transept, de viering, de middelste van de westelijke rij van vijf zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 145 x 280 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is erg afgesleten. Van de vierpas in het midden met daarin een wapendragende engel zijn nog slechts enkele contourlijnen zichtbaar. Ook het grootste gedeelte van de beide inscripties is verdwenen en van de hoekvierpassen zijn alleen de contouren van de vierpas rechtsonder nog vaag te herkennen.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin evangelistensymbolen. In het midden van de zerk was een grote vierpas te zien, met hoekbladeren en binnenversiering, en daarin een staande engel met in elke hand een wapenschild.

Wapens

Op de tekening uit circa 1900 zijn de wapens al niet meer te herkennen. Smits tekent die op basis van Hs Martini, nr. 185: Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 een dwarsbalk, links beladen met een vijfpuntige ster; 2 gedeeld; I drie palen van vair; een schildhoofd met twee zesspakige raderen; II een omziende hinde. 1.
Hs 1709, 76.1 geeft vermoedelijk de oorsponkelijke weergave van het manswapen: gedeeld; I een dwarsbalk; II een vijfpuntige ster.

Bijzonderheden

Hs 1709, 76.1 geeft een meer volledige weergave van de inscriptie: hier leet begaven Mr Hendrick van Kessel / die sterft int Jaar 1488 den 28 dagh --- [dit was niet te lesen] / en Dierck Jan Burstran sterft int Jaer 1493 / den 15 dagh van november / en Anna van Kessel weduwe Jacob van Bladel/ die gestorven is den 23 December 1677 / ende Johannis van Bladel haren soon is gestor / ven den 14 September 1681.
Henrick van Kessel is een zoon van Willem Erenbert Maes Engberts van Kessel en Lerya Jan Loenmans. Hij had gestudeerd en voerde de titel van meester. In de schepenjaren 1465 en 1476 was hij schepen van ’s-Hertogenbosch. Bij het oproer van 1477, volgend op de dood van hertog Karel de Stoute, was hij een van de Bourgondisch gezinde bestuurders die door de opstandelingen gevangen werden genomen. In 1487 deed hij dienst als een van de kapiteins van de stedelijke defensie. Henrick was getrouwd met Dircxken, dochter van Gerit die Bye en Hilla Dircx Nerinck en zuster van kapitteldeken Ghysbert die Bye. Voor zover bekend hadden zij één dochter, Margaretha, gehuwd met mr. Arnt Kemp, schepen in 1490. Meester Henrick overleed op 27 november 1488 en werd begraven voor het Sacramentsaltaar (zie plattegrond altaren nr. 6). Ook Dircxken vond hier na haar dood op 15 of 16 november 1497 haar laatste rustplaats. Zeer waarschijnlijk stond zij ook op de zerk vermeld met de volgende woorden: Diercxken syn huysvrou hetgeen in 1709 al zozeer moet zijn vervaagd, dat het werd gelezen als Dierck Jan Burstran. Het sterfjaar 1497 werd toen eveneens verkeerd gelezen als 1493. 2.
Bijna 200 jaar later werd opnieuw een Van Kessel op deze grafzerk bijgeschreven. Of er een bloedverwantschap bestaat tussen deze Anna van Kessel en mr. Henrick van Kessel is zeer twijfelachtig. Anna werd op 18 december 1603 gedoopt in de Sint-Jan als dochter van Peter Jan Thomas van Kessel en Dorothea Adriaens van Sprangh. Zij trouwde met Jacob Jans van Bladel en liet tussen 1632 en 1643 een zestal kinderen dopen. Hun oudste zoon Jan, gedoopt 17 december 1632, trouwde op 23 mei 1666 met Aeltje Henricx van de Keer. Moeder en zoon Jan liggen onder deze zerk begraven. 3.

Geschiedenis

(Oud 299; Nieuw 62; Martini 185; Smits 155) *
Het graf stond in 1707 op naam van Van Bladel. Voor 1724 werd het overgeboekt op naam van Anna vander Meulen, weduwe van Jacob van Bladel. Op 31 augustus 1752 kwam het in bezit van Johan vander Meulen. Ten laatste in 1779 werd het eigendom van de kerk.
In 1821 lag de zerk in de noordelijke buitenzijbeuk van het koor, in de derde travee vanaf het transept, dus nog steeds nabij de plek van het voormalige altaar van het Heilig Sacrament, waarbij Henrick van Kessel in 1488 was begraven. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk verplaatst naar de viering van de kerk, enkele meters ten noordoosten van de zuidwestelijke vieringpijler. In 1983 moest hij wijken voor het nieuwe liturgisch centrum en kwam hij een paar meter noordwestelijker te liggen. Hier ligt hij thans nog.

Personen

 Bladel, Jacob Jans van
Bladel, Jan van
Bye, Dircxken die
 Bye, Gerit die
 Bye, Ghysbert de
· zie ook: 381. Jan Paeuwe, 1497
 Keer, Aeltje Henricx van de
 Kemp, Arnt (x M. van Kessel)
· zie ook: 414. Herman van Deventer, 1550
Kessel, Anna van † 1677
Kessel, Henrick van † 27-1488 (x D. die Bye)
 Kessel, Margaretha van
· zie ook: 414. Herman van Deventer, 1550
 Kessel, Peter Jan Thomas van
 Kessel, Willem Erenbert Maes Engberts van
 Loenmans, Lerya Jan
 Meulen, Anna vander
 Meulen, Johan vander
 Nerinck, Hilla Dircx
 Sprangh, Dorothea Adriaens van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie