Bron: Foto RCE

 

161 Barbara van Weert, 1601


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, in het midden

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 145 x 284 cm
steensoort maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is enigszins vervaagd. De details van het rechter wapen zijn praktisch verdwenen, terwijl ook verschillende letters van de inscriptie niet meer zijn te lezen. De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen.
In het midden van de zerk zien we een knoestige tak waaraan met twee linten twee wapenschilden zijn opgehangen. Boven deze wapens bevindt zich het vervolg van de inscriptie van de tekstband. Onder het wapen is een latere inscriptie te zien.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 een keper, vergezeld beneden van een omgewende horen [Van Weert]; 2 gevierendeeld; I en IV een dwarsbalk; II en III drie molenijzers [N.N.].
Het wapen Van Weert geeft de herkomst uit Weert aan. Uitgaande van de eerst begravene (1601) zou deze een Van Brogel moeten zijn, anders correspondeert het alliantiewapen daar niet mee. Hs 1709, 50.1 geeft bij het vrouwswapen de naam Van Teffelen, waarmee de auteur het gevierendeelde schild Van Tefelen-van Breugel identificeerde.

Bijzonderheden

De eerste personen die op deze zerk staan vermeld zijn Barbara († 1601) en Catharina († 1612), respectievelijk de vrouw en een dochter van Jan Henrick Aert Loys van Weert. Deze Catharina was getrouwd met Albert, zoon van mr. Jan van Breugel en Elisabeth Mathys van Tefelen, die op jonge leeftijd in 1578 was overleden en elders in de Sint-Jan bij zijn ouders werd begraven (zerk zerk 196; in Hs 1709 50.1 wordt zerk 196 direct onder deze zerk vernoemd: alles wijst erop dat deze zerken vroeger bij elkaar hebben gelegen. (zie ook de stamboom aldaar). Twee kinderen van Albert en Catharina liggen bij hun moeder onder deze steen begraven. Zoon Albert († 1631), lakenkoopman van beroep, was in 1606 getrouwd met Aelken Geerlings van Engelen († 1643). Dochter Maria († 1616) was gehuwd met lakenkoopman Anthonis Jans Danckelofs († 1643). Dit laatste echtpaar liet op 21 oktober 1613 in de Sint-Jan een dochter Maria dopen, die trouwde met Jan van der Lagen en in 1671 overleed. Hun zoon Jan van der Lagen († 1684), wijnkoper van beroep, huwde in 1664 met Gertruyt Henricx van Vrieseven († 1708). De laatst vermelde persoon op deze zerk Andries van Vrieseven († 1685), waard in ‘De Keyser’ in ’s-Hertogenbosch, is een verwant van Gertruyt. 1.

Geschiedenis

(Oud 99; Nieuw 519; Martini 333; Smits 87) *
Het graf stond in 1707 te boek als t’ graft van vander Laegen, een naam die ook op de zerk voorkomt. In de legger van 1724 wordt de overboeking gemeld op naam van de kinderen van de heer Geerling van Breugel en op 31 augustus 1752 werd het eigendom van Johan Festus van Breugel, zoon van Hendrik van Breugel (zie ook de zerken 152, 188 en 196). Vervolgens loopt de eigendomsgeschiedenis geheel parallel aan die van zerk 152 (zie aldaar). Martini situeerde de zerk in 1821 in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, in de vierde travee vanaf het westen, ten noordoosten van de derde middenpijler. De locatieaanduidingen in de leggers stemmen hiermee overeen. In ieder geval vanaf 1912 ligt de zerk op de plek waar deze nu nog ligt, een paar meter ten noordoosten van de locatie volgens Martini.

Personen

 Breugel, Albert van † 1578
· zie ook: 196. Jan Aerts van Breugel, 1561
 Breugel, Geerling van
 Breugel, Henrick van † 1703
· zie ook: 152. Henrick van Breugel, 1703
· zie ook: 188. Anoniem
· zie ook: 196. Jan Aerts van Breugel, 1561
 Breugel, Jan Aerts van
· zie ook: 196. Jan Aerts van Breugel, 1561
 Breugel, Johan Festus van † 1719
· zie ook: 152. Henrick van Breugel, 1703
· zie ook: 188. Anoniem
Breugel, Maryken van † 1616
Danckelofs, Anthonis Jans
Danckelofs, Maria
Engelen, Aelken Geerlings van
 Lagen, Jan van der † 1671
 Teeffelen, Elisabeth Mathys van
· zie ook: 196. Jan Aerts van Breugel, 1561
Vrieseven, Andries de
 Vrieseven, Gertruyt Henricx van
Weert, Barbara van † 3-12-1601
· zie ook: 152. Henrick van Breugel, 1703
Weert, Catharina van
· zie ook: 196. Jan Aerts van Breugel, 1561
 Weert, Jan Henrick Aert Loys van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie