Bron: Foto RCE

 

77 Johanna van Lith, 1531


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, ten zuiden van de vijfde middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 102 x 202 cm
steensoort maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Er loopt een breuk over de linkerbenedenhoek. Van de oorspronkelijke tekstband, inclusief de hoekvierpassen, en de zich daarin bevindende inscriptie is niets meer te onderscheiden. Het bovengedeelte van het middenveld is leeg.

Wapens

De voorstelling van de wapens is geheel verdwenen. Hs 1709, 119.2 geeft nog: Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 drie beslagen horens en in het schildhart een gesteeld klaverblad [Kemp], 2 een beurtelings gekanteeld schuinkruis [Lijt].
In de laatste regel van de inscriptie op het ondergedeelte van de zerk bevindt zich tussen anno en het jaartal een merk dat als steenhouwersmerk kan worden geïnterpreteerd: een W, waarvan de verlengde middenpoten een kleine v vormen, waarop een T is geplaatst.

Bijzonderheden

In handschrift 1709, 119.2 wordt ook het begin van de inscriptie nog gegeven: ‘hiet Leijt begraven Cornelis Kemp / sterft 1….[dit / voordre was uijt steen uijtgesleten].’ Dan volgt de inscriptie zoals boven weergegeven.
De personen die op deze zerk worden vermeld zijn allemaal verwant aan Wouter van Lith († 1544/5). Deze Wouter van Lith, een zoon van bontwerker Jan Jan Goyarts van Lith, was actief in de handel en tussen 1531 en 1538 driemaal deken van het kramersambacht. In de jaren 1539-1542 was hij bovendien een van de goede mannen (een soort rentmeester) van de stad ’s-Hertogenbosch. Wouter was gehuwd met Margaretha Jan Bloemaerts. Zij waren de ouders van een zestal dochters. Anna († 1577/8) en Maria († 1589/90) traden in in het klooster Bethaniën op de Windmolenberg te ’s-Hertogenbosch, Anna was lange tijd priorin van dit klooster.
Dochter Johanna huwde met Cornelis, een zoon van Arnt Gerits Kemp († 1521), schepen van de stad in 1490, en Ermgard Willems van den Bosch († 1529), die beiden onder een andere grafzerk in de Sint-Jan werden begraven (zie zerk 386). Cornelis hertrouwde met Anna Jan Adriaens van Berkel. Hij overleed waarschijnlijk in 1548. Een andere dochter van Wouter van Lith, Margaretha († 1569/70), was getrouwd met lakenkoper Dirck Eymberts Toelinck († 1560/1). Hun zoon Wouter was gehuwd met Elsken of Elsbena, dochter van Henrick Alarts van Dommelen en Belia Jan Nyss. Ook deze echtelieden werden onder deze zerk begraven. 1.

Geschiedenis

(Oud 256; Nieuw 365; Martini 113; Smits 51A) *
Uit de leggers blijkt dat het graf van Johanna van Lith zeker vanaf 1707 tot in de negentiende eeuw te boek stond als kerkgraf. De plaats van het graf in deze periode, volgens de locatieaanduidingen in de leggers, stemt overeen met de plek die Martini in 1821 aanwees. Hij situeerde de zerk in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip van de kerk, op de grens van de eerste en tweede travee vanaf het transept. Ten laatste in 1912 werd de zerk naar de huidige plek overgebracht.

Personen

 Berkel, Anna Jan Adriaens van
 Bloemaerts, Margaretha Jan
 Bosch, Ermgard Willems van den
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
Dommelen, Elsbena van
· zie ook: 38. Egbert Vos, 1586
 Dommelen, Henrick Alarts van
Kemp, Cornelis
 Keymp, Arnt Gerits † 1521
· zie ook: 386. Hadewich Keymp, 1505
 Lith, Anna van
 Lith, Jan Jan Goyarts van
Lith, Johanna van † 2-9-1531
 Lith, Margaretha van
· zie ook: 46. Floris de Cort, 1624
 Lith, Maria van
 Lith, Wouter van
 Nyss, Belia Jan
 Toelinck, Dirck Eymberts
Toelinck, Wouter Dircks
· zie ook: 38. Egbert Vos, 1586

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie