Bron: Foto RCE

 

467 Franciscus van Ghestel, 1640


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het koor, de vierde travee vanaf het transept, ten zuiden van de vierde koorpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 146 x 232 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft bovenin een grote verdiepte cirkel met rand en daarin in reliëf het wapenschild.

Wapens

Drie leeuwen. Het schild overtopt door een priesterhoed met tweemaal zes kwasten. Mogelijk gaat het om een aartsdiakonale hoed, hoewel het gebruik van tweemaal zes kwasten is voorbehouden aan bisschoppen, zoals bijvoorbeeld te zien op het grafmonument van bisschop Masius (zie nummer 493).

Bijzonderheden

Frans van Gestel werd rond 1585/87 geboren uit het huwelijk van de latere president-schepen Henrick Fransen van Gestel en Johanna Vuchts. Zijn ouders werden elders in de Sint-Jan begraven onder zerk 486. Frans studeerde rechten, waarschijnlijk in Leuven, en werd priester. Hij was door de paus tot protonotarius benoemd. In 1613 werd heer Frans verkozen tot kanunnik van het kapittel van Sint-Jan. Het volgende jaar werd hij deken van het dekenaat ’s-Hertogenbosch, weer een jaar later daarnaast ook officiaal van het bisdom. Die laatste twee functies verruilde hij in 1623 voor die van aartsdiaken van het Bossche bisdom. Als zodanig speelde hij een belangrijke rol bij de Katholieke Reformatie, die tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) in de Meierij zijn beslag kreeg. Zo zat hij diverse malen de jaarlijkse zogenaamde pastoorsvergaderingen in diverse dekenaten van het bisdom voor en visiteerde hij met de bisschop vele kloosters. In 1626 nam hij namens de nieuwe bisschop Ophovius de Sint-Jan, de kathedraal van het Bossche bisdom, in bezit. Of hij na de val van ’s-Hertogenbosch de stad heeft verlaten, is onduidelijk, hij bleef actief als aartsdiaken in het bisdom. Uiteindelijk werd hij na zijn dood in 1640 in zijn geboortestad begraven, en wel in de Sint-Jan, de kerk waar hij jarenlang kanunnik was geweest. 1.

Geschiedenis

(Oud 193A of B; Nieuw 180; Martini 229; Smits 260) *
De zerk lag in 1707 op een graf dat samen met een ander geregistreerd stond als twe gravten van van Gestel. De zerk van het andere graf ligt niet meer in de kerk. Beide graven werden rond 1724 overgeboekt op naam van Maria van Gestel. Het hier behandelde graf verviel voor 1752 aan de kerk. De lotgevallen van het andere graf zijn onbekend. Op 18 januari 1797 werd het graf verkocht aan Dirk van Roothuijsen. Zeker tot 1805 bleef het op zijn naam staan.
In 1821 lag de zerk in de tweede zuidelijke straalkapel vanaf het transept, ten oosten van de pijler die de eerste en tweede straalkapel scheidt. Op deze plek lag hij al zeker sinds begin achttiende eeuw. Uiterlijk in 1912 kwam hij op de huidige plek te liggen.

Personen

 Gestel, Henrick Fransen van
· zie ook: 486. Frans Henricx Jansz alias Francen van Ghestel, 1593
 Gestel, Maria van
· zie ook: 487. Willem Sonmans, 1632
Ghestel, Franciscus van † 26-3-1640
· zie ook: 486. Frans Henricx Jansz alias Francen van Ghestel, 1593
 Ophovius, Michael
· zie ook: 111. Jan Jansen van den Gevel, 1635
 Roothuijsen, Dirk van
 Vuchts, Johanna
· zie ook: 486. Frans Henricx Jansz alias Francen van Ghestel, 1593

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie