Bron: Foto RCE

 

302 Marten Gerits sHeeren, 1578


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het noordtransept, de zuidelijke travee, de middelste west-oostelijke rij van vier zerken, de tweede zerk vanaf het westen

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 146 x 255 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De goed bewaarde zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de vier evangelistensymbolen. In het midden is in reliëf een tempelvormige nis aangebracht met gecanneleerde zuiltjes op postamenten en met een voluutachtige boogbekroning. Hierbinnen zien we twee staande leeuwen met hun staart tussen de benen door weer naar achteren geslagen. Zij houden met hun ene voorklauw het schild vast en met de andere het lint boven het schild. De vormgeving komt overeen met die van zerk 295.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (1 schild): Gedeeld; I drie omgewende beslagen horens [sHeeren]; II doorsneden; a een op vier plaatsen gebonden krans; b een stuik [Kemp]. 1.
In Hs 1709, 31.2 zijn de horens in zijn wapendeel niet omgewend en is de krans in haar wapendeel I op vier plaatsen gebonden met een vierblad. 2.

Bijzonderheden

Marten sHeeren is in 1525/6 geboren als zoon van Gerit Dirck Peter Wouters sHeeren en Elisabeth Martens Moens. In 1541 ging hij studeren in Leuven, waar hij werd ingeschreven als Martinus filius Gerardi Theodrici Walteri de Buscoducis. Zeker vanaf 1550 was hij gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, viermaal was hij proost. In 1560 werd Marten benoemd tot rentmeester van de stad, een functie die hij zestien jaar lang ononderbroken zou vervullen, om vervolgens in 1577 tot schepen te worden verkozen. Deze laatste functie heeft hij slechts enkele maanden kunnen bekleden, aangezien hij kort daarop in 1578 overleed. Daarnaast was hij waarschijnlijk lange tijd bestuurder van de Baar der Gelovige Zielen en was hij in 1564/5 provisor van het Margriet Heeren Gasthuis. Marten behoort in de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw tot de gemiddeld 9% hoogst aangeslagenen. Hij was gehuwd met Maria, rond 1525 geboren uit het tweede huwelijk van Henrick Jans Kemp, met Elisabeth van den Hanenberch. Haar zuster Elisabeth ligt elders in de Sint-Jan begraven, zie zerk 321. Ook haar halfzuster Gerberg uit het eerste huwelijk van haar vader werd in de Sint-Jan begraven, zie zerk 295. Maria overleefde haar man vele jaren en overleed in 1596. Het echtpaar liet geen kinderen na. 3.
Midden zeventiende eeuw werd onder deze zerk Dirck van Cattenburch begraven. Hij is rond 1610 in Tiel geboren als zoon van Willem van Cattenburch en Maria van Pelt, die in 1601 aldaar in het huwelijk waren getreden. Dirck kwam na 1629 naar ’s-Hertogenbosch, aanvankelijk als secretaris van gouverneur Johan Wolfert van Brederode. In 1640 werd hij benoemd tot schepen van de stad, welke functie hij daarna nog driemaal zou vervullen. In 1647 kocht hij met Joost van Hedickhuysen de heerlijkheden Heeswijk en Dinther. Dirck trouwde in 1638 met Catharina, dochter van Jacob van Casteren en Helena van Noort, die elders in de Sint-Jan begraven liggen, zie zerk 294. Tussen 1639 en 1647 lieten Dirck en Catharina een zestal kinderen dopen in de Grote Kerk, van wie er vier de volwassen leeftijd bereikten. Zoon Jean Louis (1647-1703) was vanaf 1672 lange tijd stadssecretaris van ’s-Hertogenbosch. Dirck overleed op 1 september 1653 en werd zes dagen later in de Sint-Jan begraven. Catharina hertrouwde in 1661 met Cornelis van Deuverden (1620-1670), secretaris van de Staten van Utrecht. Zij overleed op 25 augustus 1694 in ’s-Hertogenbosch en is bij haar eerste man begraven. 4.

Geschiedenis

(Oud 364; Nieuw 266; Martini 139; Smits 173) *
In 1707 stond het graf op naam van Cattenburgh. De legger van 1724 vermeldt de overboeking op naam van de weduwe van Secretaris van Kattenbergh, ofwel Jean Louis van Cattenburch. Na 1724 kwam het graf op naam te staan van zijn zoon Otto, schepen en raad in Veere. Op 29 mei 1752 werd het graf overgeboekt op naam van de kinderen en kleinkinderen van deze Otto. Het betreft zijn zoons Jan Louis, Otto en Hendrik van Casteren van Cattenburg5. en zijn dochters Dorothea en Cornelia van Cattenberg, echtgenote van kapitein Van Suchtelen, Capiteijn Ingenieur ten dienste dezer Landen, en haar kinderen. Ook kwam het graf op naam van de kinderen van een andere dochter van Otto (de oude), Johanna Morella, die gehuwd was geweest met een majoor Tulling. Op 26 juni 1779 vond de laatste overboeking van het graf plaats, en wel op naam van luitenant-kolonel Jan Willem van Oldenbarneveld genaamd Tullingh.
De zerk is op de plattegrond van Martini terug te vinden in de zuidelijke travee van het noordtransept, waar hij zeker al vanaf 1707 had gelegen. Tussen 1821 en 1912 werd hij verplaatst naar de huidige plek.

Personen

 Brederode, Johan Wolfert van
· zie ook: 479. Johan van Wijnbergen, 1658
Casteren, Catharina van
· zie ook: 294. Govaert van der Elst, 1612
 Casteren, Jacob van † 1666
· zie ook: 294. Govaert van der Elst, 1612
 Cattenburch, Cornelia van
Cattenburch, Dirck van
 Cattenburch, Dorothea van
 Cattenburch, Hendrik van
 Cattenburch, Jean Louis van
 Cattenburch, Johanna Morella van
 Cattenburch, Willem van
 Cattenburgh, Otto van
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
 Deuverden, Cornelis van
 Hanenberch, Elisabeth van den
· zie ook: 321. Cornelis Coelberts, 1558
 Hedickhuysen, Joost van
 Kemp, Elisabeth † 1597
· zie ook: 43. Jan Darkennes, 1572
· zie ook: 133. Henrick Oliviers van Berchuysen, 1580
 Kemp, Geerborch Henricx
· zie ook: 295. Jacop Spyker, 1565
 Kemp, Henrick Jans
· zie ook: 133. Henrick Oliviers van Berchuysen, 1580
Kemp, Maria
 Moens, Elisabeth Martens
 Noort, Helena van den
· zie ook: 294. Govaert van der Elst, 1612
 Oldenbarneveld genaamd Tullingh, Jan Willem van
 Pelt, Maria van
 sHeeren, Gerit Dirck Peter Wouters
sHeeren, Marten Gerits † 1-1-1578
 Suchtelen, N.N. van
 Tulling, N.N.

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie