Bron: Foto RCE

 

169 Jan Dircx Scoercop, 1541


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de vijfde travee vanaf het westen, ten noordoosten van de vierde middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 100 x 199 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het oppervlak van de zerk is sterk vervaagd. Van het wapen en de omringende vierpas zijn slechts de verdiepingen en verhogingen te onderscheiden. Ook de inscriptie op de tekstband is nog maar met moeite te volgen. De zerk bevat een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen waarin zich vroeger de vier evangelistensymbolen bevonden. De beide schilden hangend aan dichtgegespte riemen die zijn bevestigd aan het krulwerk van de vierpas om het wapen. De inscriptie boven en onder het wapen is later aangebracht.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, vergezeld van zes bijen, boven drie, tussen beide balken twee en beneden een; 2 gedeeld; I doorsneden; a gedwarsbalkt van vijf stukken; b een tafel op drie poten, mogelijk een valdeur, vergezeld boven van twee vierbladige rozen, naast elkaar; II een dubbelkoppige adelaar.
Opvallend is dat de tekening uit circa 1900 geen wapens intekent, maar Hs Martini nr. 349 wel.
In Hs 1709, 48.1 wijken de afgebeelde wapens sterk, maar verklaarbaar af: Alliantiewapen (2 schilden): 1 een beurtelings gekanteelde dwarsbalk en een dwarsbalk, de eerste vergezeld boven van drie vijfbladen, de tweede van drie geknotte vogeltjes, boven twee en onder een; 2 gedeeld; I doorsneden; a twee dwarsbalken; b drie palen; een schildhoofd met twee vijfbladen; II een lelie, vergezeld boven van vijf (3,2), links en rechts van een en beneden van 3 (2,1) blokjes en in het schild een barensteel van drie hangers. Bij het eerste wapen staat de familienaam Hancop, bij het tweede Maren. 1. Door slijtage van de lelie met de blokjes en de barensteel is het wel mogelijk de contouren aan te zien voor een dubbelkoppige adelaar.

Bijzonderheden

Jan Scoercop is rond 1493 geboren als zoon van Dirck Jan Arnt Egens alias Scoercop en Adriana Adriaens van Esch. Zijn vader, korenkoper van beroep, was in de eerste decennia van de zestiende eeuw vrijwel bij voortduring goede man van ’s-Hertogenbosch geweest. Ook Jan was korenkoper, in 1533/4 en 1537/8 was hij deken van het korenkopersambacht. Naast zijn activiteiten in de graanhandel pachtte hij in 1527/8 en 1531/2 de stedelijke zoutaccijns. Jan was bovendien actief als schutter, in 1532/3 was hij deken van de schutterij van de Oude Voetboog. Jans eerste vrouw was Jenneken, een dochter van schepen Albert Valcken van Maren en Mechtelt Simons Scheenkens. Jenneken werd als eerste onder deze zerk begraven. Jan hertrouwde met Yken, dochter van Henrick Peter Stapparts. Yken leefde na de dood van haar man nog vele jaren in welstand in de Orthenstraat. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort ze tot de 10% hoogst aangeslagenen. Zij werd bij haar man en diens eerste vrouw begraven. Dochter Henricxken, rond 1533 geboren uit het tweede huwelijk, was getrouwd met Arnt Cornelis van Horenbeeck en werd eveneens onder de grafsteen begraven. Arnt van Horenbeeck overleed in 1603 en ligt met zijn tweede vrouw elders in de Sint-Jan begraven (zie zerk 516). 2.

Geschiedenis

(Oud 73; Nieuw 586; Martini 349; Smits 96) *
Het graf van Jan Dircx Scoercop stond in 1707 op naam van Catrijn Nieuwenhuijsen. In de legger van 1724 staat de overboeking geregistreerd op naam van (vermoedelijk een andere) Catharina van Nieuwenhuysen. Blijkens de leggers van 1752-1755 en 1779 was het graf vol na een laatste begrafenis in het jaar 1758. Kennelijk werd het daarna geruimd en opnieuw gebruikt, want na een begrafenis op 23 september 1795 werd wederom geconstateerd dat het graf vol was.
In 1821 lag de zerk in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, in de tweede travee vanaf het westen, ten zuidwesten van de tweede middenpijler. Uit de leggers blijkt dat het graf zich in ieder geval in 1707 hier al bevond. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk naar de huidige plek verplaatst.

Personen

 Egens alias Scoercop, Dirck Jan Arnt
 Esch, Adriana Adriaens van
 Horenbeeck, Aert Cornelissen van
· zie ook: 392. Rogier van Broeckhoven, 1656
· zie ook: 516. Aert Cornelissen van Horenbeeck, 1603
 Maren, Albert Valcken van
Maren, Jenneken (Antonia) van
 Nieuwenhuijsen, Catrijn
 Nieuwenhuysen, Catharina van
 Scheenkens, Mechtelt Simons
· zie ook: 365. Raes Persoens, 1540
Scoercop, Henricxken
· zie ook: 516. Aert Cornelissen van Horenbeeck, 1603
Scoercop, Jan Dircx † 18-5-1541
 Stapparts, Henrick Peter
Stapparts, Yken
· zie ook: 516. Aert Cornelissen van Horenbeeck, 1603

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie