Bron: Foto RCE

 

170 Reyner Colff, 1613


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de vijfde travee vanaf het westen, de oostelijke van de zuidelijke rij van twee zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 100 x 200 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft een tamelijk brede band die wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen op de hoeken. In het midden van het middenveld zien we nog de contouren van een cirkel met rand en daarbinnen een wapenschild dat met een dichtgegespte riem is opgehangen aan de cirkelrand. Het wapen zelf is zo glad geworden dat niets meer is te onderscheiden.

Wapens

Hs 1709, 175.1 geeft nog het wapen: Drie kolfstokken, de stelen boven en de bladen naar rechts gekeerd.

Bijzonderheden

Peter Colff uit Lith had verscheidene kinderen, van wie er twee voor een geestelijke carrière kozen. Heer Jan wordt in 1566 vermeld als plaatsvervangend pastoor van Lith en als bedienaar van een altaar of kapel in dezelfde parochie. Van 1571 tot 1583 was hij pastoor van Lith, vanaf 1583 tot aan zijn dood vervulde hij dezelfde functie in Lithoijen. Hij werd in de Sint-Jan begraven. Zijn broer Reyner bediende in 1566 een tweetal altaren in de kerk van Lith en volgde waarschijnlijk in 1583 zijn broer op als pastoor van Lith. Reyner bezat bovendien zeker vanaf 1584 een beneficie in de Bossche Sint-Jan. In 1600 werd hij kanunnik van de Bossche kathedraal. Vanaf 1600 bezat hij een huis In de Boerenmouw, een zijstraat van de Hinthamerstraat. Heer Reyner werd begraven bij het altaar van Sint-Agnes (zie plattegrond altaren nr. 31). 1.

Geschiedenis

(Oud 114; Nieuw 504; Martini 314; Smits 97) *
Het graf was in ieder geval vanaf 1707 eigendom van de kerk.
Uit de plattegrond van Martini blijkt dat de zerk in 1821 in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip lag, in het midden van de vierde travee vanaf het transept. De leggers situeren het graf in 1707 ook al op deze plek. Tussen 1821 en 1912 kwam de zerk op zijn huidige plek te liggen, slechts enkele meters verderop.

Personen

Colff, Jan
 Colff, Peter
Colff, Reyner † 2-10-1613

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie