Bron: Van Valkenburg BC

 

143 Aert van de Velde, 1669


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het westen, de noordelijke zerk van westelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 130 x 244 cm
steensoort maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is helemaal afgesleten en van de inscriptie zoals weergegeven op de nauwkeurige tekening van circa 1900 is geen enkele letter meer te lezen.

Bijzonderheden

Hs 1709, 97.3 geeft voorafgaand aan de regels over de begrafenis van heer Aert van de Velde nog de volgende tekst: ‘hier leghet begraven Walter Bolck / sterft in’t Jaar ons heeren 1513 den 23 September.’ Hs Martini, 359 plaatst de regels over Aert van de Velde aan de bovenzijde van het middenveld. Hieromheen bevindt zich een tekstband, op de hoeken doorbroken door hoekvierpassen. Deze tekstband is bij Martini leeg, maar zal oorspronkelijk de tekst over Walter Bolck hebben bevat.
Walter of Wouter Bolck is een zoon van Jan Bolck en Heylwich Wouters vander Rullen. Wouter was bontwerker van beroep. In 1480 behoorde hij, evenals zijn schoonvader Goyart Cuypers, tot de oprichters van het blok van de Kerkstraat. In 1482 en 1495 was hij rentmeester van de stad, in 1504 vervulde hij de functie van goede man. In de belastinglijsten van het begin van de zestiende eeuw behoort hij tot de 4% hoogst aangeslagenen. Wouter en zijn vrouw Elisabeth Goyart Cuypers hadden twee dochters, die beiden met schepenen van de stad getrouwd waren: Johanna met Jan Jans van Erp en Heilwich met Willem Jans Pijnappel. Volgens Hs 1709 is Wouter op 23 september 1513 overleden en onder deze zerk in de Sint-Jan begraven. 1.
Jan van de Velde, een broer van secretaris en griffier Ghysbert van de Velde (zie zerk 104), had met zijn vrouw Anna Jans Strick verscheidene kinderen. Een van hen was Aert van de Velde, vanaf 1626 vermeld als priester en beneficiant van de Sint-Jan. Heer Aert bleef ook na 1629 in ’s-Hertogenbosch woonachtig en werd in de Sint-Jan begraven. Een andere zoon van Jan en Anna, Ghysbert, was achtereenvolgens getrouwd met Catharina Nicolaes Huyberts en met Willemken Henricx van Vossenberg. Uit het eerste huwelijk werd op 16 augustus 1619 een dochter Maria geboren, die werd gedoopt in de Sint-Jan. Maria bleef ongehuwd, maakte in oktober 1680 haar testament en werd na haar dood op 21 december van dat jaar begraven in hetzelfde graf als haar oom heer Aert. 2.

Geschiedenis

(Oud 76A; Nieuw 537; Martini 359; Smits 84A) *
In 1707 en ook in de legger van 1724 stond het graf genoteerd als Van de Veldens graft. Op 25 mei 1758 werd er voor het laatst in begraven, nadien was het vol. Kennelijk werd het graf daarna geruimd en opnieuw gebruikt, want op 25 oktober 1783 werd in de legger een vergelijkbare opmerking genoteerd.
Martini situeerde de zerk in 1821 in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, in de eerste travee vanaf het westen, ten zuidwesten van de eerste arcade/muurpijler. Aert van de Velde werd zeer waarschijnlijk ook op deze plek begraven. Tussen 1821 en 1912 is de zerk verlegd naar de huidige plek.

Personen

 Bolck, Heilwich
 Bolck, Jan
 Bolck, Johanna
Bolck, Walter (Wouter)
 Cuypers, Elisabeth Goyart
 Cuypers, Goyart
 Erp, Jan Jans van
 Huyberts, Catharina Nicolaes
 Pijnappel, Willem Jans
 Rullen, Heylwich Wouters vander
 Strick, Anna Jans
Velde, Aert van de † 14-8-1669
 Velde, Ghysbert van de † 1643
· zie ook: 90. Thomas van Turnhout, 1608
· zie ook: 104. Sibilla Raesse, 1631
 Velde, Jan van de
· zie ook: 104. Sibilla Raesse, 1631
Velde, Maria van de
 Vossenberg, Willemken Henricx van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie