Bron: Van Valkenburg BC

 

93 Cornelis Emberts, 1594


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het transept, de middelste zerk van de westelijke rij van drie

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 144 x 289 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is erg afgesleten. Verschillende letters van de inscripties zijn onleesbaar geworden; van het wapen rechts is niets meer te onderscheiden en van het linker alleen nog de contouren. De afbeelding op de zerk moet oorspronkelijk fraai zijn geweest. We zien een klassiek vormgegeven nis met gecanneleerde zuilen op postamenten, kapitelen en abaci die een timpaan dragen met tandlijst. In het timpaan is een engelenkopje boven grote vleugels afgebeeld. Hierbinnen is de staande figuur van een kanunnik te zien in misgewaden en met een kelk met hostie op zijn borst boven zijn handen. In de zwikken naast het timpaan bevinden zich twee wapenschilden.
Onder de genoemde voorstelling is een inscriptieplaat aangebracht, die wordt omgeven door verschillende voluten als versiering. De inscriptie zelf is in gegraveerde kapitalen.

Wapens

Twee wapens (ouders): 1 een omgewende haan; 2 een leeuw.
In Hs 1709, 81.2 is de leeuw in het tweede wapen gekroond.

Bijzonderheden

Cornelis Emberts is rond 1522 geboren als zoon van koopman Embert Claes Wellens (zie zerk 55) en zijn eerste vrouw Luytgart Wouters van Haren. In 1542 ging hij in Leuven studeren, in 1545 promoveerde hij aldaar. Cornelis werd op 1 januari 1556 kanunnik van de Sint-Jan. In 1564/5 werd hij gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Hij wordt in 1571 vermeld als provisor van het bisschoppelijk seminarie. Vanaf 1573 woonde hij in een huis in de Boerenmouw. Heer Cornelis werd bij het Sint-Anna altaar in de Sint-Jan begraven (zie plattegrond altaren nr. 40). 1.

Geschiedenis

(Oud 259; Nieuw 361; Martini 119; Smits 56) *
Uit de leggers blijkt dat het graf in ieder geval vanaf 1707 eigendom was van de kerk.
In 1821 lag de zerk in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, in het midden van de eerste travee vanaf het transept. Dit is slechts enkele meters verwijderd van de vroegere plaats van het altaar van Sint-Anna, waarbij Cornelis Emberts in 1594 ter aarde werd besteld. De zerk was dus tot 1821 op zijn oorspronkelijke plaats blijven liggen. Uiterlijk in 1912 werd hij naar de huidige plek overgebracht.

Personen

 Claess, Embert
· zie ook: 55. Embert Claess, 1566
Emberts, Cornelis † 15-2-1594
· zie ook: 55. Embert Claess, 1566
Haren, Luytgart Wouters van
· zie ook: 55. Embert Claess, 1566

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie