Bron: Van Valkenburg BC

 

55 Embert Claess, 1566


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de eerste travee vanaf het westen, de tweede zerk vanaf het zuiden van een rij van zes

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 122 x 218 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is zozeer afgesleten dat slechts van de hoekvierpas linksboven en van de cirkel met wapen in het midden vage contouren zijn te onderscheiden. Van de inscriptie is nog maar een letter te lezen. Het betrof oorspronkelijk een zerk met een tekstband tussen hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen en in het midden een cirkel met daarin twee wapenschilden opgehangen aan linten die door een rond haakje bovenaan lopen.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 gedeeld; I een omgewende stappende haan op een berg; II een leeuw; 2 gedeeld; I drie stuiken 1.; II een leeuw; over alles heen een smalle dwarsbalk.
Hs 1709, 102.3 tekent bij het vrouwswapen een duidelijke dwarsbalk, die hier een derde van de schildhelft beslaat. Zowel de haan als de drie stuiken en de dwarsbalk zijn hier rood gekleurd, terwijl het vrouwswapen als Van de Wiel wordt benoemd.

Bijzonderheden

Embert Claes Wellens werd op 24 januari 1513 poorter van ’s-Hertogenbosch. Hij wordt een enkele keer als Embert Claes van Schijndel aangeduid, wellicht is hij derhalve oorspronkelijk uit Schijndel afkomstig. Hij heeft zijn beroep van cremer, koopman, met veel succes uitgeoefend: in de zettingslijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort hij tot de 2% hoogst aangeslagenen. Embert woonde sinds 1523 aan de Markt in ‘Het Wit Cruys’. In 1518/9 was hij gezworen broeder geworden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Het dodenboek van de Broederschap noemt 9 juni als zijn overlijdensdatum. Op 29 juni 1566 hielden zijn medebroeders een uitvaartmis voor hem in de Sint-Jan.
Embert had uit zijn eerste huwelijk, met Luytgart Wouters van Haren, vijf kinderen die de volwassen leeftijd bereikten. Een van hen, kanunnik Cornelis Emberts, ligt elders in de Sint-Jan begraven, zie zerk 93. Na de dood van Luytgart hertrouwde Embert met de weduwe van Jacob Marcelis van Hedel, Elsbena, rond 1487 geboren als dochter van Mathijs Jans van de Wiel. Haar broer Jan van den Wiel bekleedde in de jaren dertig van de zestiende eeuw een aantal jaren de functie van goede man. Elsbena wordt op de grafzerk Elsken genoemd. 2.

Geschiedenis

(Martini 116; Smits 20) *
Gegevens over het bezit van het graf zijn vanwege het ontbreken van een registratienummer op de zerk niet in de leggers terug te vinden. Over de voormalige locatie kan enkel iets met zekerheid gezegd worden voor het jaar 1821. De zerk lag toen in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, in het midden van de eerste travee vanaf het transept. Ten laatste in 1912 verhuisde hij naar zijn huidige plek.

Personen

Claess, Embert † 19-6-1566
· zie ook: 93. Cornelis Emberts, 1594
 Emberts, Cornelis
· zie ook: 93. Cornelis Emberts, 1594
 Haren, Luytgart Wouters van
· zie ook: 93. Cornelis Emberts, 1594
 Hedel, Jacob Marcelis van
Wiel, Elsbena (Elsken) van de
 Wiel, Jan van de
 Wiel, Mathijs Jans van de

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie