Bron: Foto RCE

 

75 Johannes Veldius van Delft, 17de eeuw?


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, tussen de vierde en vijfde middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 93 x 155 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is ten zeerste afgesleten en van het eerste gedeelte van de inscriptie zijn slechts hier en daar enkele letters te ontwaren.
De zerk heeft een simpele rand, aangegeven door een gegraveerde lijn. Midden onderaan de zerk is een verdiepte ovaal te zien met daarin het wapen.

Wapens

Helm met wrong en dekkleden. Helmteken.
Het Hs 1709, 141.2 vermeldt al dat het wapenschild is afgesleten. Van der Lely, 53v. 2 tekent echter wel het wapen, dat hij uit anderen hoofde zal hebben gekend: een springende eenhoorn. In Hs Martini, 74 wordt niet eens aangegeven dat er een wapen op de zerk te vinden is. De tekening in het archief van de Sint-Jan vertoont een leeg schild maar als helmteken zijn vermoedelijk twee gesteelde bloemen getekend, of zijn het de relicten van een uitkomende springende eenhoorn?

Bijzonderheden

In Le Grand Théatre (1734), 43 is nog de volledige tekst van de inscriptie te lezen, vermoedelijk gebaseerd op Hs 1709, 141.2:
JOANNES VELDIUS leyt hier van Delft out twintig jaren,
Die onder Gods Moeder bestieren in deugden was hervaren,
Daer by laet syn spoet seer goet,
Hy vertrok om te Leuven te gaen studeeren,
Maer de doot hem quam roven,
Hy was bemint van groot tot klein,
In syn leven en in syn sterven,
Maakt dat syn Ziele int Heere pleyn,
Die glorie Gods mag erven.

Johannes Veldius of Jan van de Velde uit Delft stierf op twintigjarige leeftijd, terwijl hij op weg was naar Leuven om daar te gaan studeren. Wanneer dit gebeurde weten we niet, de zerk zwijgt hierover. Gezien het wapen dat oorspronkelijk op deze zerk stond, behoorde hij tot een Hollandse familie Van de Velde, een band met de Bossche familie(s) Van de Velde lijkt niet te bestaan. Blijkbaar is hij plotseling op doorreis naar Leuven in ’s-Hertogenbosch gestorven.

Geschiedenis

(Oud 195/?; Nieuw 456; Martini 74; Smits 51B) *
Het graf was zeker al vanaf halverwege de achttiende eeuw eigendom van de kerk en is dat nadien ook gebleven.
Martini situeerde de zerk in 1821 in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, op de grens van de eerste en tweede travee vanaf het westen. Blijkens de leggers lag de zerk ook in het midden van de achttiende eeuw al hier. De zerk werd uiterlijk in 1912 op de huidige plek gelegd.

Personen

Veldius van Delft, Johannes

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie