Bron: Foto RCE

 

51 Jacob Gerits de Koet, 1640


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de eerste travee vanaf het transept, ten noordwesten van de eerste middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 84 x 169 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is nogal afgesleten en van het wapen zijn alleen nog enkele contouren te onderscheiden. De zerk heeft een randtekst tussen twee lijnen zonder hoekaanduidingen. In het midden is een verdiepte cirkel met daarin het wapen.

Wapens

Een omgewende jachthoorn; een schildhoofd met een omgewend zittend hert. Mogelijk kan dit schild doorsneden zijn. In Hs 1709, 156.1 is het wapen omgewend ten opzichte van dat op de zerk: doorsneden; I een zittend hert; II een beslagen jachthoorn. Links ervan staat de naam Huijgermans.

Bijzonderheden

Jacob Gerits de Koot (ook: Koet, Koyet, Coot, Coet), hoedenmaker van beroep, was getrouwd met Anneken Arnt Jaspers. Het echtpaar had minstens acht kinderen, van wie enkelen op jonge leeftijd zijn overleden. Toen Anneken in 1621 ziek werd en met Jacob een testament opstelde, waren nog vijf van hun kinderen in leven. Anneken overleed kort daarop en werd in de Sint-Jan begraven, zoals ze had bepaald in dat testament: ‘verkiesen henne sepulture in St. Jans Evangelisten kercke by St. Anthonis altaer onder hennen serck aldaer’ (zie plattegrond altaren nr. 42). Jacobs kort daarvoor overleden broer Claes werd eveneens onder deze zerk begraven. Ook hoedenmaker Jan Claes Peters, de eerste man van Jacobs dochter Adriaentken – zij was gedoopt in de Sint-Jan op 28 oktober 1593 –, die kort voor zijn schoonmoeder was overleden, vond hier zijn laatste rustplaats. Adriaentken en haar tweede man, Jan Lamberts van Oerle, eveneens een hoedenmaker, stierven in of kort voor 1635 aan de pest. Haar broer Gerard werd voogd over hun onmondige kind. Deze Gerard wordt meestal aangeduid als Gerard Huygermans. Hij was eveneens hoedenmaker van beroep en woonachtig bij de Gevangenpoort. Na de dood van zijn eerste vrouw Elsken Jans van Gameren hertrouwde hij in 1639 met Peterken Cornelis de Gruyter. Gerard maakte op 6 januari 1646 zijn testament en overleed nog dezelfde maand. Hij is de laatste persoon die op deze zerk wordt vermeld, maar niet de laatste die onder deze steen is begraven: zijn zonen Jan en Jacob, de vrouw en een aantal kinderen van Jacob vonden hier eveneens hun laatste rustplaats. 1.

Geschiedenis

(Oud 335; Nieuw 427; Martini 98; Smits 72) *
Het graf stond in 1707 op naam van Huijgerman. De legger van 1724 vermeldt de namen van Joseph en Aelbertus Huijgermans, alsook die van Gerardus van Ingen. In de legger van 1752-1755 staat de overboeking van het graf op naam van Catharina Huijgermans, echtgenote van Adrianus Schoneus. In latere leggers ontbreken de gegevens over het bezit van het graf.
Martini situeerde de zerk in 1821 in de noordelijke binnenzijbeuk van het middenschip, in de vijfde travee vanaf het westen, dicht bij de plek waar het altaar van Sint-Anthonius had gestaan. Aangezien de locatieaanduidingen in de leggers daarmee overeenstemmen, zal de zerk al die tijd op de oorspronkelijke plek zijn blijven liggen. Tussen 1821 en 1912 kwam hij op z’n huidige plaats terecht.

Personen

 Gameren, Elsken Jans van
 Gruyter, Peterken Cornelis de
 Huijgermans, Aelbertus
 Huijgermans, Catharina (x A. Schoneus)
 Huijgermans, Joseph
Huygermans, Gerard
Huygermans, Jacob
Huygermans, Jan
 Ingen, Gerardus van
Jaspers, Anneken Arnt
 Koet, Adriaentken de
Koet, Claes Gerits de
Koet, Jacob Gerits de † 4-6-1640
 Oerle, Jan Lamberts van
Peters, Jan Claes
 Schoneus, Adriaan † 1766
· zie ook: 331. Magdalena Kerck, 1708

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie