Bron: Foto RCE

 

52 Jan van Blotenburch, 1674


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de eerste travee vanaf het westen, ten oosten van de eerste middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 130 x 200 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft tegenwoordig een erg glad oppervlak. Alle wapens zijn afgesleten. Aan de onderzijde is een randgedeelte verdwenen.
De zerk heeft in de bovenhelft een verdiepte rechthoek binnen een brede band. Hierbinnen is het familiewapen aangebracht met in de hoeken nog vier wapenschilden. Onder het mans- en vrouwswapen zien we twee linten die elkaar kruisen. De onderhelft wordt volledig ingenomen door de inscriptie.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden, vrouwswapen in ruitvorm): 1 doorsneden; I drie zwaarden; II een omgewende opspringende vos of hond; 2 doorsneden; I een opspringend hert; II een golvende dwarsbalk van twee stukken. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een zwaard.
Kwartieren: alle vier leeg.
Hs 1709, 77.1 geeft het vrouwswapen niet in ruitvorm, terwijl de benedenhelft van het manswapen een opspringende jachthond laat zien, voorzien van een halsband.

Bijzonderheden

Jan van Blotenburch is rond 1608 in Woudenberg geboren en vestigde zich in ’s-Hertogenbosch, waarschijnlijk kort na de verovering van de stad door Frederik Hendrik in 1629. Hij was deurwaarder van de Raad van Brabant, rentmeester van de Adam van Mierdensgasthuizen en eerst klerk en later rentmeester van de Tafel van de Heilige Geest. Jan trouwde in 1633 met Ida, de dochter van Jan Cornelis van Roy en Maycke van Asperen. Hun zoon Jan werd in 1633 geboren, ging in 1652 te Utrecht studeren en promoveerde in 1658 te Orléans tot licentiaat in de beide rechten. Vanaf 1659 was hij als advocaat actief in zijn geboortestad en in 1667 werd hij voor het eerst schepen. Daarnaast was hij herhaaldelijk rentmeester van de stad en – net als zijn vader – rentmeester van de Tafel van de Heilige Geest gedurende de periode 1684/5-1708/9. Hij overleed in 1710 en werd bij zijn ouders in de Sint-Jan begraven. In 1640 was een andere zoon, Adriaan, geboren. Hij was vanaf 1680 verschillende malen schepen van ’s-Hertogenbosch, rentmeester van de stad in 1684/5 en kapitein van de Oude Voetboog. 1.

Geschiedenis

(Oud 89A; Nieuw 532; Martini 348; Smits 27) *
Zoals gezegd is aan de onderzijde van de zerk een randgedeelte verdwenen. Wanneer de breuk precies is ontstaan, is niet te zeggen. Uit Hs Martini blijkt dat de onderrand in 1821 al was verdwenen. In Hs 1709 daarentegen wordt niets over een eventuele breuk gemeld.
In 1707 stond het graf op naam van Blotenburgh. De legger van 1724 vermeldt de overboeking op naam van de kinderen van de heer Blotenburgh, te weten Gerard van Blotenburgh en Adriana van Blotenburgh, echtgenote van predikant Santvoordt. Op 14 april 1752 kwam het graf op naam van de kinderen van Gerard Piper, out Scheepen, en tevens op naam van de dochter van schepen Johan Philip van Eijs. Andere eigenaren waren Jacob van Brandwijk, de kinderen van de toen reeds overleden professor Benjamin Noordburg en de heer Warrij, Burgermr in den Briel. De legger vermeldt verder de overboeking op naam van de weduwe van Cornelis Mart. Pels en haar kinderen, alsook op Abraham Santvoort en Martinus Akkersdijk, Oud Predikant, en zijn kinderen. Ten slotte worden nog de namen van Jan Corn. Santvoort, Griffier deeser Stadt, en Antonij Johan de Vlieger genoemd. Op 23 juni 1779 vond de overboeking plaats op naam van de kinderen van de hierboven genoemde Jan Corn. Santvoort, te weten Theodoor Francois, Nicolaas Adriaen, Pieter Dirck, Johanna Elisabeth en Cornelia Johanna Santvoort. Verder kwam het graf op naam van Daniel, Eva Paulina, Robberdina Geertruij en Sophia Alida Noordbergh. Zeer waarschijnlijk waren zij kinderen van de eerdergenoemde Benjamin Noordburg en Ida van Blootenburgh. Tot slot kwam het graf op naam van drie kinderen van de eerdergenoemde Cornelis Martinus Pels, te weten Willem Hendrik, Cornelia Johanna en Lokewijk Pels, allen nazaten van de hierboven genoemde Gerard van Blootenburgh. In de legger van 1804-1805 wordt de overboeking gemeld op naam van de eerdergenoemde Theodoor Francois, Nicolaas Adriaan, Pieter Dirk, Johanna Elisabeth en Cornelia Johanna Santvoort.
In 1821 lag de zerk in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, in de tweede travee vanaf het westen, een plek die hij al minstens vanaf 1707 innam. Op de plattegrond van 1912 is de zerk terug te vinden in het middenschip van de kerk, in de derde travee vanaf het westen. In 1981, toen bij de restauratie van het schip en de zijbeuken vloerverwarming werd aangebracht, is de zerk naar zijn huidige plek in de noordelijke binnenzijbeuk verplaatst.

Personen

 Ackersdijk, Martinus
· zie ook: 352. Martinus Ackersdijck, 1674
Asperen, Maycke van
Blotenburch, Adriaan van
Blotenburch, Jan van † 15-5-1674
 Blotenburgh, Adriana van
 Blotenburgh, Gerard van
 Brandwijk, Jacob van
· zie ook: 47. Roelant Scholt, 1714
· zie ook: 341. Jacob van Brandwijk, 1784
· zie ook: 356. Jacob van Brandwijk, 1784
 Eys, Johannes Philippus van
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
· zie ook: 328. Nicolaas de Lobell, 1666
· zie ook: 489. Johannes Philippus van Eys, 18de eeuw
 Noordbergh, Daniel
· zie ook: 328. Nicolaas de Lobell, 1666
 Noordbergh, Eva Paulina
 Noordbergh, Robberdina Geertruij
 Noordbergh, Sophia Alida
 Noordburg, Benjamin
 Pels, Cornelia Johanna
 Pels, Cornelis Martinus
· zie ook: 328. Nicolaas de Lobell, 1666
 Pels, Lodewijk
· zie ook: 328. Nicolaas de Lobell, 1666
 Pels, Willem Hendrik
· zie ook: 328. Nicolaas de Lobell, 1666
 Piper, Gerard
· zie ook: 338. Niccolson
Roy, Ida van
 Roy, Jan Cornelis van
 Santvoort, Abraham
 Santvoort, Cornelia Johanna
 Santvoort, Jan Corn.
 Santvoort, Johanna Elisabeth
 Santvoort, Nicolaas Adriaen
 Santvoort, Pieter Dirck
 Santvoort, Theodoor Francois
 Vlieger, Antonij Johan de Vlieger
 Warrij, N.N.

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie