Bron: Foto RCE

 

507 Jan Brock, 1559


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het koor, de tweede travee vanaf het transept, de middelste van de noordelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 95 x 171 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft een breuk van linksonder naar midden rechts. Verder is het oppervlak van de zerk goed bewaard gebleven.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen. De inscriptie loopt door aan de bovenzijde van het middenvlak. Op het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel met rand, waarbinnen het wapenschild in reliëf is weergegeven.

Wapens

Alliantiewapen (?) (1 schild): Gevierendeeld; I een omgewende gaande leeuw; een lege schildvoet; II drie gesteelde ronde tekens 1. ; III een hand- of huismerk; IV een omgewende gekroonde hamer. Het schild hangend aan een lint, dat is bevestigd aan de omcirkelende band.
Het hand- of huismerk bestaat uit een schuingeplaatste Z, met aan het uiteinde van de onderbalk een haakje naar beneden en aan de rechterzijde van de paal een haakje in de vorm van een omgekeerde v.
Hs 1709, 2.2 geeft enkele aanvullingen ten opzichte van de zerk. Het eerste kwartier is goud gearceerd, met een schildhoofd met een omgewende gaande leeuw en in het tweede kwartier zijn de drie omgekeerde meerbladeren ook van goud. Het hand- of huismerk, hier goud gearceerd, en gekroonde hamer, eveneens van goud, komen overeen.

Bijzonderheden

Jan Brock werd rond 1502 geboren uit het huwelijk van Henrick Martens Brock en Agnes Watermaels. Zowel zijn grootvader als zijn vader was deken van het speldenmakersambacht geweest. Jan koos een ander beroep: van jongs af aan was hij verbonden aan de stedelijke secretarie, waar hij gestaag carrière maakte: midden jaren 1530 was hij geswoeren clerck, in 1541 werd hij benoemd tot secretaris, een functie die hij tot zijn dood zou blijven uitoefenen. Daarnaast was Jan notaris, de oudst bewaard gebleven akte van zijn hand dateert van 1525. Hij voerde als motto: Cor hominis disponet vitam suam (‘Het hart van de mens regelt zijn leven’). In 1535 werd hij gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Jan wordt meestal als ‘meester’ of ‘magister’ aangeduid, maar het is twijfelachtig of hij ook daadwerkelijk een universitaire opleiding heeft genoten. Rond 1550 woonde hij in de Hinthamerstraat nabij de Sint-Jan. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort hij gemiddeld tot de 12% hoogst aangeslagenen. Jan is waarschijnlijk driemaal getrouwd geweest. Allereerst met Maria Adriaens vander Mazen († 1535/6), vervolgens met Henrica Jacops Spyckers, weduwe van Daniel Daniels van Vlierden en ten slotte met ene Agnes, van wie we de achternaam niet kennen. Jan Brock overleed volgens zijn grafzerk op 28, volgens andere bronnen op 29 december 1559.
Jan had een zoon Adriaen, gezien diens naam waarschijnlijk een kind uit het eerste huwelijk. Adriaen was getrouwd met Jutken, dochter van Henrick Jan Rutgers van Griensven en Heylwich Goyaert Claes. Behalve een zoon Henrick, in 1567 in de Sint-Jan gedoopt, hadden zij twee dochters. Maria trouwde met Huybrecht van Bruhese en is begraven onder zerk 445. Dochter Jenneken is in 1603 op jonge leeftijd gestorven en vervolgens bijgezet in het graf van haar grootvader. Haar vader volgde haar in 1605 en haar moeder in 1618. 2.

Geschiedenis

(Oud 195?; Nieuw 175; Martini 227; Smits 268) *

Het graf stond al in 1707 geregistreerd als kerkgraf. Op 7 januari 1803 werd er voor het laatst in begraven. Het was toen vol.
De zerk lag in 1821 nog op dezelfde plek als in het begin van de achttiende eeuw, in de zuidelijke kooromgang, in het midden van de tweede straalkapel vanaf het westen. Tussen 1821 en 1912 werd hij naar zijn huidige plaats verlegd.

Personen

Brock, Adriaen Jans
· zie ook: 445. Huybrecht van Bruhese, 1619
 Brock, Henrick
 Brock, Henrick Martens
Brock, Jan † 28-12-1559
· zie ook: 445. Huybrecht van Bruhese, 1619
Brock, Jenneken
 Brock, Maria
· zie ook: 445. Huybrecht van Bruhese, 1619
 Bruhese, Huybrecht van
· zie ook: 445. Huybrecht van Bruhese, 1619
 Claes, Heylwich Goyart
 Griensven, Henrick Jan Rutgers van
Griensven, Jutken van
· zie ook: 445. Huybrecht van Bruhese, 1619
 Mazen, Maria Adriaens vander
 N.N., Agnes † 1559
 Spyckers, Henrica Jacops
 Vlierden, Daniel Daniels van
· zie ook: 362. Goyaert Daniels van Vlierden, 1552
· zie ook: 389. Dirck Lonisz. van Wijck, 1558
 Watermaels, Agnes

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie