Bron: Foto RCE

 

491 Marten de Leuw, 1679


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het koor, de vierde travee vanaf het transept, ten zuidoosten van de vierde middenpijler

maten 102 x 189 cm
steensoort grijze maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Verscheidene letters van de inscriptie zijn beschadigd en zodoende niet meer leesbaar. Behalve de inscriptie zijn geen wapens of andere siervormen aangebracht.

Bijzonderheden

Jasper Peters de Leeuw, schoenmaker van beroep, werd op 15 mei 1661 in de Sint-Janskerk begraven. Zijn kinderen kochten op 17 mei 1679 een graf in de Sint-Jan. Aanleiding zal de dood van hun broer Marten zijn geweest, een dag daarvoor. Waarschijnlijk is toen ook deze grafzerk aangeschaft en zijn de eerste regels erop aangebracht. De volgende die onder deze zerk haar laatste rustplaats vond was Anna, een zus van Marten. Zij was op 24 april 1619 in de Sint-Jan gedoopt, overleed op 23 mei 1689 en werd vijf dagen later in de Sint-Jan begraven. De overige personen op de zerk zijn kinderen of echtgenoten van kinderen van genoemde Marten Jaspers de Leeuw. Marten was in 1662 getrouwd met Maria Thomas van Beugen. Zes van hun kinderen werden tussen 1663 en 1676 gedoopt in de katholieke Sint-Jansparochie. Hun dochter Catharina, geboren in 1665, leefde als devota, geestelijke maagd, en werd na haar dood in 1695 in het graf van haar vader bijgezet, net als haar zes jaar jongere broer Anthonius in 1709. Hun broer Jan, geboren in 1676 en koopman van beroep, was in 1701 in het huwelijk getreden met Maria Anna of Marianna Verschey. Zij overleed in 1711 en werd in het graf van haar schoonvader begraven. Jan zelf overleed in 1733. Zijn oudere broer Jasper, geboren in 1668, was looier en koopman van beroep. In 1695 trad hij in het huwelijk met Helena Boyen of Boeyen, die eerder getrouwd was geweest met Mathijs Swolffs. Het echtpaar bezat in 1714 onder andere een drietal huizen in ’s-Hertogenbosch: ‘de Keysers Croon’ op de Vughterdijk, ‘het Brandtysere’ in de Orthenstraat en ‘Sint Anna’ in de Korenstraat. Jasper en Helena stierven kort na elkaar zonder kinderen na te laten. Jan werd op 17 februari 1714 in het familiegraf bijgezet, Helena volgde nog geen maand later op 16 maart. Merkwaardig is dat de zerk voor beiden als sterfjaar 1713 vermeldt, terwijl uit de geschreven bronnen onomstotelijk blijkt dat zij allebei in februari 1714 nog in leven waren. 1.

Geschiedenis

(Oud 209; Nieuw 149; Smits 254) *
Het graf stond in 1707 op naam van De Leeuw. In 1724 werden Jan Thomas en Allegonda de Leeuw genoemd als eigenaren van het graf. Voor 1752 verviel het aan de kerk. In 1679, ten tijde van de eerste begrafenis die op de zerk genoemd wordt, lag het graf in de oostelijke travee van de kooromgang, achter het hoogkoor. Op de plattegrond van Martini komt hij niet voor. Ten laatste in 1912 verhuisde hij naar de huidige plek.

Personen

 Beugen, Maria Thomas van
Boeyen, Helena
 Leeuw, Allegonda de
Leeuw, Anna de
Leeuw, Anthonius de
Leeuw, Catharina de
Leeuw, Jan de † 1733
 Leeuw, Jan Thomas de
Leeuw, Jasper de
 Leeuw, Jasper Peters de
Leuw, Marten de † 16-5-1679
 Swolffs, Mathijs
Verschey, Marianna

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie