Bron: Foto RCE

 

490 Johannes Leyendecker, 1722


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het koor, de vierde travee vanaf het transept, de meest noordelijke van de oostelijke rij van vier zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 114 x 200 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft slechts een achtregelige inscriptie en is voor de rest leeg. Het laatste cijfer van het ingekapte nummer, een 6, lijkt oversneden door een 7.

Bijzonderheden

Johannes zag in 1667 het levenslicht in Schipluiden als zoon van predikant Isaac Leyendecker en diens eerste vrouw Petronella de Beer. Hij studeerde theologie te Leiden en werd in 1691 predikant van de Nederlandse ambassade in Stockholm. In 1701 werd hij beroepen als predikant in ’s-Hertogenbosch. In 1710 werd hij op eigen verzoek door de stadsregering benoemd tot hoogleraar honoris causa in de wijsbegeerte en het Hebreeuws aan de Illustre School. Aanvankelijk was dit een onbezoldigde functie, vanaf 1717 kreeg hij er een jaarwedde voor. Dominee Leyendecker overleed op 5 augustus 1722 en werd een week later in de Sint-Jan begraven. In 1713, 1715 en 1716 waren al drie van zijn kinderen in dezelfde kerk begraven.
Johannes had in Zweden zijn vrouw leren kennen. Catharina was in 1675 in Norrköping geboren als dochter van koopman Tobias de Gomse en Elisabeth Lambinon. In 1693 traden Johannes en Catharina in Norrköping in het huwelijk. Uit dit huwelijk werden veertien kinderen geboren, de oudste zes in Stockholm, de overige in ’s-Hertogenbosch. Na de dood van haar man heeft Catharina Den Bosch verlaten, in 1727 woont ze in Werkhoven in het gewest Utrecht, waar ze voor 1738 is overleden. Ook hun kinderen bleven niet in Den Bosch wonen, maar waaierden uit over de Republiek. Zo werd zoon Christiaen Constantijn (1694-1747) militair; hij stierf in Franse krijgsgevangenschap. Zoon Jacob (1709-1755) volgde in de voetsporen van zijn vader en werd predikant te Bemmel. Ook zijn broer Carel (1712-1764) koos dat beroep, eerst in Boxtel en Esch, later als legerpredikant. Het graf in de Sint-Jan bleef in het bezit van de kinderen van Johannes en Catharina en zou voor enkelen van hen ook de laatste rustplaats vormen. Dochter Catharina Elisabeth (1703-1790) overleed in Dordrecht, maar haar stoffelijk overschot werd naar Den Bosch vervoerd en daar begraven. Haar zuster Petronella Barbara (1706-1794) werd eveneens in het graf van haar vader bijgezet. 1.

Geschiedenis

(Oud 268; Nieuw 287; Martini 128; Smits 250) *
De verwarring over het registratienummer op de zerk (286 of 287) vindt ook zijn weerslag in de leggers. Stond het graf aanvankelijk geregistreerd onder het nieuwe registratienummer 287, later werd hier 286 van gemaakt, en uiteindelijk werd dit toch weer veranderd in 287.
Het gevolg daarvan was dat het registratienummer Nieuw 287 twee keer voorkomt in de leggers van 1779 en 1804-1805. 2. In 1721 kocht Johan Leyendekker, Predikant en Professor deser Stadt, een graf dat in 1707 te boek stond als kerkgraf. Omdat bij deze koop niet van een zerk wordt gesproken, mag geconcludeerd worden dat de oorspronkelijke zerk niet hergebruikt werd, maar dat Johan een nieuwe zerk liet aanbrengen. Op 5 april 1752 werd het graf overgeboekt op naam van zijn kinderen en kleinkinderen, te weten Elisabet Anna Leijendekker, weduwe van de predikant Overvelt; Jacobus Leijendekker, Predikant te Bemmel, en zijn zes kinderen; en Carolus Leijendekker, predikant tot Boxtel, en zijn kinderen Johan en Catharina. Verdere eigenaren waren Catharina Elisabet en Petronella Leijendekker. Tussen 1779 en 1804 kwam het graf in het bezit van de kerk. In 1821 lag de zerk nog op de oorspronkelijke plek in de middelste travee van het noordtransept, enkele meters ten zuidoosten van de eerste muurpijler van de noordelijke buitenzijbeuk van het schip. Voor 1912 werd hij op zijn huidige plaats gelegd.

Personen

 Beer, Petronella de
 Gomse, Catharina de
 Gomse, Tobias de
 Lambinon, Elisabeth
 Leijendekker, Elisabet Anna
 Leyendecker, Carel
Leyendecker, Catharina Elisabeth
 Leyendecker, Christiaen Constantijn
 Leyendecker, Isaac
 Leyendecker, Jacob
Leyendecker, Johannes † 5-8-1722
Leyendecker, Petronella Barbara
 Overvelt, N.N.

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie