Bron: Foto RCE

 

472 Lucas Dielen, 1585


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het koor, de derde travee vanaf het transept, de middelste van een rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 165 x 236 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is beschadigd aan de randen en van de inscriptie in de cartouche zijn nog maar een paar letters te ontcijferen.
De architectonische omkadering van de zerk geeft links en rechts twee gecanelleerde zuilen op postamenten, versierd met een rozet en voorzien van bladkapitelen. Hierboven, op een als een blokje weergegeven abacus, rust een timpaan. In het timpaan is een engelenkopje afgebeeld boven uitgespreide vleugels en in beide zwikken een gevleugelde draak met een voluut. Onder het timpaan bevindt zich een langgerekte, rechthoekige cartouche met uitgebreid bandwerk voor de inscriptie. Hieronder zijn twee staande engelenfiguren met vleugels weergegeven, gekleed in albe, superplie en schoudermantel en staande op een grondje met een blote voet op de rand van de zerk. Ze wijzen met één hand naar de cartouche boven hen en houden in de andere hand een dubbel lint waaraan tussen hen in een wapenschild hangt.
Hoewel Smits de weergave ‘weinig-kunstig’ en ‘neo-klassiek’ noemt, betreft het een met zorg weergegeven voorstelling in maniëristische stijl.

Wapens

Een omgewende opvliegende gekapte valk, staande op een gehandschoende rechterhand, die in de linkerhelft van het schild staat. Het schild hangend aan een lint, vastgehouden door twee engelen.

Bijzonderheden

Lucas Dielen werd rond 1520 in Valkenswaard geboren als zoon van schepen Jan Dielen en Elisabeth Bierens. Hij promoveerde aan de prestigieuze universiteit van Ferrara tot doctor in de beide rechten en werd priester. In 1553 werd hij kanunnik in Geertruidenberg, in 1555 lid van de Mariabroederschap in de Santa Maria del’Anima in Rome. Op last van Rome werd hij in 1561 kanunnik in ’s-Hertogenbosch, in 1563 werd hij tot kapitteldeken verkozen, een functie die hij tot zijn dood in 1585 zou blijven vervullen. Enerzijds kwam hij met zijn medekanunniken op voor de oude rechten van het kapittel tegen de aanspraken van de bisschoppen van het nieuwe bisdom Den Bosch, anderzijds was het Dielen die na de dood van bisschop Metsius in 1580 het bisdom sede vacante tot in 1584 bestuurde. In 1570 was hij gezworen broeder geworden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Hij was bovendien officiaal van de bisdommen Augsburg en Kamerijk. Heer Lucas stichtte een aantal studiebeurzen. 1.
Eind zeventiende of begin achttiende eeuw, in ieder geval voor 1709, is op deze zerk de naam ‘De Rass’ toegevoegd. Zoals hierna blijkt gaat het hier om Simon de Rass. Geboren te Dordrecht kocht hij in 1669 het Bossche poorterschap. In 1672 werd hij lidmaat van de Nederduits gereformeerde gemeente. Simon was als procureur werkzaam in ’s-Hertogenbosch: hij vertegenwoordigde partijen voor de Bossche schepenbank. In 1700-1701 was hij rentmeester van het Bossche Burgerweeshuis, een jaar later van de Leproserie te Hintham. In 1698 had hij een deel van het voormalige Baselaarsklooster aan het Sint-Jacobskerkhof gekocht, om dat twee jaar later weer door te verkopen. Simon was in 1671 getrouwd met Elisabeth Rietvelt. Dit huwelijk bleef kinderloos. Hij werd op 11 maart 1721 in de Sint-Jan begraven. 2.

Geschiedenis

(Oud 476; Nieuw 8; Martini 6; Smits 263) *
In de legger van 1707 wordt melding gemaakt van De kelder van de hr Commandeur Thuijl. Voor 1724 kwam deze op naam van Simon de Ras, weduwnaar van Elisabet Rietveldt. Omdat Simon kinderloos stierf, verviel de kelder na zijn dood aan de kerk. Sindsdien werd er door de kerk in begraven, totdat hij op 15 maart 1755 vol was. In 1774 verkocht de kerk de kelder aan Willem Cornelis van Heemskerk. Ten laatste in 1804 kwam hij weer in het bezit van de kerk.
In 1821 vond Martini de zerk op het hoogkoor, een paar meter ten noorden van het midden van de vierde travee vanaf de viering. Hier had hij in ieder geval vanaf het begin van de achttiende eeuw gelegen. Toen in 1839 de vloer van het hoogkoor werd vernieuwd, werd hij elders in de kerk neergelegd, vermoedelijk op de plek waar hij nu nog ligt.

Personen

 Bierens, Elisabeth
 Dielen, Jan
Dielen, Lucas † 4-7-1585
 Heemskerk, Willem Cornelis van
 Metsius
· zie ook: 350. Jan Hogaerts Kelders, 1633
Rass, Simon de
 Rietvelt, Elisabeth
 Thuijl, N.N.

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie