Bron: Foto RCE

 

462 Cornelis Keerweer, 1648


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke kooromgang, de travee tegenover de eerste straalkapel vanaf het transept, ten zuiden van de zesde koorpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 146 x 270 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het wapen is enigszins glad geworden. De bovenhelft van de zerk heeft bovenaan een grote verdiepte cirkel zonder rand, waarin tegen een ruwe achtergrond het alliantiewapen is aangebracht. Hieronder bevindt zich de zevenregelige inscriptie. De benedenhelft van de zerk is leeg.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden, vrouwswapen = ruitvormig): 1 Een dwarsbalk, vergezeld boven van een vijfpuntige ster en beneden van twee molenijzers [Keerweer]; 2 Doorsneden; I drie tafelbellen (?), staande op de snijdingslijn, vergezeld in de schildtop van een vierbladige roos; II tien ruitjes (4,3,2,1) [Walewijns]. De schilden hangend aan een lint uit de helm komend, dat tussen beide wapens weer te voorschijn komt, zich verstrengelt en buiten de beide wapens eindigt in kwasten. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een vijfpuntige ster.

Bijzonderheden

Cornelis Keerweer heeft zijn leven lang als militair de Republiek gediend. In 1616 was hij als vaandrig in de ‘compagnie van Keerweer’ in Heusden gelegerd. De compagnie zal naar zijn aanvoerder zijn vernoemd, die ongetwijfeld een familielid (vader, oom?) van Cornelis is geweest. Direct na de verovering van ’s-Hertogenbosch in 1629 werd hij, inmiddels luitenant, lid van de nieuwe Bossche Nederduits gereformeerde gemeente. Daarbij toonde hij een attestatie uit Crevecoeur, wat waarschijnlijk maakt dat Cornelis aan Staatse zijde heeft deelgenomen aan het beleg van Den Bosch. Hij kreeg de functie van adjudant-majoor van het Bossche garnizoen en klom op tot de rang van kapitein. Cornelis was in 1616 in Heusden in het huwelijk getreden met Wilhelmina Walewijns. Voor 1629 had het paar al enkele kinderen, in Den Bosch werden nog drie kinderen in de Grote Kerk gedoopt. In diezelfde kerk werden in maart 1633 en opnieuw in oktober van datzelfde jaar twee van hun kinderen begraven. Cornelis kocht in 1636 een graf in de Sint-Jan en liet daar in 1647 een nieuwe kelder graven. Blijkbaar voelde hij zijn einde naderen en wilde hij hierop voorbereid zijn. Hij overleed op 22 maart 1648 en werd een week later in zijn nieuwe graf begraven. Kapitein Willem Keerweer, die trouwde met Gertruyt Tulleken, dochter van schepen Rutger Tulleken (zie zerk 380), was waarschijnlijk een zoon van Cornelis en Wilhelmina. 1.

Geschiedenis

(Oud 4; Nieuw 186; Martini 236; Smits 245) *
De legger van 1707 spreekt van De kelder van de Maitris en die van 1724 meldt de overboeking op naam van Andreas Hendrik en Johan Terstal, zonen van Helena de Maitrius. Op 31 augustus 1752 vond de overboeking plaats op naam van de kinderen van Andreas Hendrik Terstal, te weten Lucas; Wilhelmina Jacoba; Alexander Berent; en Cornelis ter Stal, en op naam van de dochter van Johan Testal, Johanna Cornelia. De legger van 1779 noemt dezelfde namen met uitzondering van Alexander Berent en Cornelis ter Stal, die inmiddels overleden waren. Ten laatste in 1804 kwam de kelder in het bezit van de kerk. In 1821 werd de zerk aangetroffen in de eerste zuidelijke straalkapel vanaf het westen, even ten zuiden van de grens met de zuidelijke kooromgang, waar hij zeker al vanaf 1707 had gelegen. Tussen 1821 en 1912 werd hij naar zijn huidige locatie verplaatst.

Personen

Keerweer, Cornelis † 22-3-1648
 Keerweer, Willem
· zie ook: 380. Rutger Tullekens, 1646
 Maitrius, Helena de
 Terstal, Alexander Berent
 Terstal, Andreas Hendrik
 Terstal, Cornelis
 Terstal, Johan
 Terstal, Johanna Cornelia
 Terstal, Lucas
 Terstal, Wilhelmina Jacoba
 Tullekens jr., Rutger
· zie ook: 202. Hendrik Ruysch, 1699
· zie ook: 380. Rutger Tullekens, 1646
· zie ook: 470. Johan Ruysch, 1657
 Tullekens, Geertruid
· zie ook: 380. Rutger Tullekens, 1646
 Walewijns, Wilhelmina

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie