Bron: Foto RCE

 

445 Huybrecht van Bruhese, 1619


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke kooromgang, de travee tegenover de derde straalkapel, ten westen van de zuidelijke pijler van de middelste straalkapel

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 112 x 203 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Op eenderde van boven loopt een doorgaande breuk over de zerk. Middenboven is in een verdiepte cirkel zonder rand in reliëf het wapenschild aangebracht. Hieronder bevinden zich de letters van de inscriptie. De 8 van 1638 op de zesde regel heeft een wat vreemde vorm, maar is wel degelijk een 8. 1.

Wapens

Drie horens. Het schild hangend aan een lint uit de helm komend. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een antieke vlucht, waartussen een van de horens uit het wapen.

Bijzonderheden

Huybrecht Henrick Udemans van Bruhese was procureur van beroep: hij vertegenwoordigde partijen in processen voor de Bossche schepenbank. Hij was getrouwd met Maria, een dochter van Adriaen Jans Brock en Jutken Henrick Jan Rutgers van Griensven. Haar ouders werden elders in de Sint-Jan begraven, bij haar grootvader, stadssecretaris meester Jan Brock (zerk 507). Huybrecht had in 1588 twee huizen in de Orthenstraat gekocht, later woonde hij in de Hinthamerstraat, tegenover het Zwanenbroedershuis. Huybrecht en Maria werden in de kerk van het predikherenklooster begraven. Het echtpaar had vier kinderen die de volwassen leeftijd bereikten. Zoon Hendrick, gedoopt in de Sint-Jan op 23 mei 1599, ging in 1618 in Leuven studeren en behaalde de titel van meester in de vrije kunsten. Zijn broer Jacob voerde eveneens de meesterstitel. Beide broers bleven waarschijnlijk ongehuwd, ze lieten in ieder geval geen kinderen na. Op 31 augustus 1641 verkocht de Raad van State een groot aantal kloostergoederen in ’s-Hertogenbosch aan wat tegenwoordig projectontwikkelaars zouden worden genoemd: het complex van het predikherenklooster werd gesloopt, in de plaats daarvan werden twee nieuwe straten met bebouwing aangelegd. De kloosterkerk en de graven die zich daar bevonden bleven niet gespaard, het verhaal gaat zelfs dat de opgedolven botten werden gebruikt om de kloostergrachten te dempen. Heylken van Bruhese reageerde snel op deze ontwikkelingen: op 3 september liet zij de beenderen van haar ouders overbrengen naar de Sint-Jan (of ook haar broers eerst in de predikherenkerk waren begraven is onduidelijk). Op dat moment is ook een nieuwe zerk vervaardigd waarop de namen van Huybrecht, Maria en hun vier kinderen zijn gehakt met de sterfdata van de vier op dat moment overleden gezinsleden. Bij de namen van de beide dochters werd ruimte opengelaten en is de overlijdensdatum later met andere hand toegevoegd. Heylken en Feyken bleven voor zover bekend evenals vermoedelijk hun broers ongehuwd, zodat deze tak van de familie Van Bruhese met de dood van Feyken in 1661 uitstierf.
Op 11 februari 1683 werd Helena van Grinsven, de laatste persoon die op deze zerk wordt vermeld, begraven: zij was verwant aan de familie Van Bruhese, wellicht via Maria’s moeder Jutken van Griensven. Waarschijnlijker is echter dat zij een kleindochter is van Frans Adriaens van Griensven († 1662), schout van Helvoirt en Haaren. Deze zou een kleinzoon zijn van een zuster van Maria Brock. Drie van zijn zonen hadden dochters die Helena heetten. Waarschijnlijk betreft het hier de dochter van zoon Gijsbert van Griensven en Catharina Loyen, die in 1661 in de parochie van Sint-Pieter ten doop was gehouden. 2.

Geschiedenis

(Oud 197; Nieuw 176; Martini 226; Smits 234) *
Het graf stond in 1707 geregistreerd op naam van Bruese. De legger van 1724 spreekt van Brusee. Tussen 1724 en 1752 werd het graf eigendom van de kerk. Op 30 december 1784 werd er voor het laatst in begraven. Het graf was toen vol.
Martini situeerde de zerk in de zuidelijke kooromgang, in de tweede straalkapel vanaf het westen, enkele meters ten oosten van de pijler tussen de eerste en tweede straalkapel. In ieder geval vanaf 1707 lag de zerk op deze plaats. Voor 1912 kwam hij op de huidige plek te liggen.

Personen

 Brock, Adriaen Jans
· zie ook: 507. Jan Brock, 1559
 Brock, Jan
· zie ook: 507. Jan Brock, 1559
Brock, Maria
· zie ook: 507. Jan Brock, 1559
Bruhese, Feyken van
Bruhese, Hendrick van
Bruhese, Heylken van
Bruhese, Huybrecht van † 9-6-1619
· zie ook: 507. Jan Brock, 1559
Bruhese, Jacob van
 Griensven, Jutken van
· zie ook: 507. Jan Brock, 1559
 Grinsven, Frans Adriaens van
 Grinsven, Gijsbert van (x C. Loyen)
Grinsven, Helena van
 Loyen, Catharina

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie