Bron: Foto RCE

 

444 James Ferguson, 1705


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke kooromgang, de travee tegenover de derde straalkapel, ten zuidoosten van de achtste koorpijler vanaf het transept

maten 113 x 234 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Deze inscriptiezerk vertoont twee afzonderlijke inscripties, waarvan de bovenste later moet zijn aangebracht.

Bijzonderheden

Abraham Hibelet ging als twintigjarige in 1666 in Leiden studeren. Hij heet dan ‘Monasteriensis’, waarschijnlijk wordt hiermee Münster in Westfalen bedoeld. Hij werd predikant en kreeg in 1675 een aanstelling als tweede predikant van de Waalse kerk in ’s-Hertogenbosch. Twee jaar later werd hij eerste predikant, een functie die hij tot zijn emeritaat in 1716 bleef vervullen. Zijn eerste vrouw was Catharina de la Lane. In 1682 hertrouwde Abraham met Anna, een dochter van zijn Nederduits-gereformeerde collega Johannes Groen (zie zerk 437). Sinds 1693 bewoonde de familie Hibelet het voormalige refugiehuis van de Vughtse kartuizers in de Sint-Jorisstraat. Abraham overleed op 2 mei 1720 en werd zes dagen later in de Sint-Jan begraven.
Uit zijn tweede huwelijk waren vijf kinderen geboren. De enige zoon Jan (1686-1753) studeerde rechten in Leiden en vestigde zich als advocaat in Den Bosch. Hij diende de stad als schepen en rentmeester. Van de vier dochters van Abraham en Anna zijn er twee jong overleden, de andere twee trouwden met militairen. Johanna Magdalena (1687-1715) huwde de Fransman Abraham Bastide, die in 1730 overleed als commandeur van fort Isabella bij Den Bosch. Hun zoon Abraham Bastide (1712-1794) werd schepen en secretaris van de stad.
De oudste dochter van Abraham en Anna ten slotte, Hester Elisabeth, was in 1683 geboren. In december 1704 trad zij in het huwelijk met de schotse militair James Ferguson, weduwnaar van Helen Drummond. Hij was een zoon van William Ferguson uit Badifurrow in Aberdeenshire, parlementslid voor Inverurie. James nam dienst in een van de drie Schotse regimenten in dienst van de Republiek. In 1688, hij had inmiddels de rang van kapitein bereikt, maakte hij deel uit van het leger waarmee stadhouder Willem III de Engelse troon wist te bemachtigen. Later diende hij wisselend in de Nederlanden en in Schotland. In 1702 was hij, inmiddels tot kolonel bevorderd, weer terug in de Nederlanden. In 1703, de Spaanse successieoorlog was intussen uitgebroken, kreeg hij als brigadier-generaal het commando over het Britse garnizoen van ’s-Hertogenbosch en nam hij deel aan de oorlogshandelingen. In 1705 gaf de hertog van Marlborough, de Britse opperbevelhebber, hem het bevel over alle Britse troepen in de Nederlanden voor de duur van de winter. Bij terugkeer in ’s-Hertogenbosch stierf Ferguson echter, zo plotseling dat geruchten de ronde deden dat hij zou zijn vergiftigd. Een van zijn officieren karakteriseerde hem als volgt: ‘he was by much the best officer we had in all the British troops. He was brave, knew the service; had great and long experience … and the Duke [Marlborough] was so sensible of this that when he had anything difficult or of importance to do he constantly employed him’. James Ferguson werd bijgezet in het graf van zijn schoonvader. Waarschijnlijk is de inscriptie op de zerk aangebracht naar aanleiding van zijn overlijden: Hs. 1709 149.2 geeft de tekst zoals we die nog grotendeels kunnen lezen, alleen ontbreekt hier de sterfdatum van Abraham Hibelet, die toen immers nog niet was overleden. Elders in datzelfde handschrift (34.3) is op een later tijdstip in een andere hand de tekst van de zerk nogmaals opgenomen, ditmaal wel met de sterfdatum van Hibelet. De zerk is dus in of kort na 1705 gemaakt, de sterfdatum van Abraham Hibelet is na zijn overlijden toegevoegd in de daarvoor uitgespaarde ruimte.
Hester Elisabeth hertrouwde in 1711 met Hendrik Chombach, geboren in Duisburg, kapitein in dienst van de Republiek, en weduwnaar van Maria Crayenest. Een zoon uit Hendriks eerste huwelijk, Francois Christiaan was vanaf 1742 achtmaal schepen van ’s-Hertogenbosch. 1.

Geschiedenis

(Oud 483; Nieuw 24; Smits 236) *
Nadat James Ferguson in 1705 was overleden, kwam het graf vrijwel direct op naam van predikant Abraham Hibeleth. Desondanks wordt in de legger van 1707 nog gesproken van t’ graft van de hr fergesoen, een fout die in de legger van 1724 wordt rechtgezet. Op 8 juni 1752 werd het overgeboekt op naam van Hibeleths zoon Jan, Oud Schepen en Raad binnen deeze Stad en van zijn kleinzoon Abraham Bastide, eveneens oud-schepen en raad en zoon van Hibelets dochter Johanna Magdalena uit haar huwelijk met Abraham Bastide. Ook kwam het graf toen op naam van de vier kinderen van Hibelets overleden dochter Hester Elisabet. Deze waren Anna Elisabeth Fergueson wede Vink, dochter uit Hester Elisabeths eerste huwelijk, en verder Abraham Mathijs, Captijn ten dienste deeser Landen, Johanna Catharina en Christina Elisabeth Chombach, kinderen uit haar tweede huwelijk, met Hendrik Chombach. De legger van 1779 vermeldt de overboeking op naam van vrijwel dezelfde personen, met uitzondering van Christina Elisabeth Chombach. Ten laatste in 1804 kwam het graf in het bezit van de kerk.
Toen James Ferguson de rechten verwierf, lag het graf in het hoogkoor, vermoedelijk in de zuidelijke helft van de eerste travee vanaf de viering. Waarom Martini de zerk in 1821 niet beschreef is onduidelijk. Wellicht vond hij hem, enkel voorzien van een inscriptie, niet het vermelden waard. Toch is het waarschijnlijk dat hij in 1839, toen de zerken in het hoogkoor werden geruimd, nog steeds op deze plek lag. Waarheen hij toen verplaatst werd, is niet bekend. De plattegrond van Smits laat in ieder geval zien dat hij ten laatste in 1912 op de huidige locatie kwam te liggen.

Personen

 Bastide jr., Abraham † 1794
· zie ook: 265. Johannes Groen, 1684
 Bastide sr., Abraham † 1730
 Chombach, Abraham Mathijs
· zie ook: 265. Johannes Groen, 1684
 Chombach, Christina Elisabet
· zie ook: 265. Johannes Groen, 1684
 Chombach, Francois Christiaan
 Chombach, Hendrik
 Chombach, Johanna Catharina
· zie ook: 265. Johannes Groen, 1684
 Crayenest, Maria
 Drummond, Helen
 Ferguson, Anna Elisabeth
· zie ook: 265. Johannes Groen, 1684
Ferguson, James † 2-5-1720
 Ferguson, William
 Groen, Anna
· zie ook: 265. Johannes Groen, 1684
 Groen, Johannes
· zie ook: 265. Johannes Groen, 1684
Hibelet, Abraham
· zie ook: 265. Johannes Groen, 1684
 Hibelet, Hester Elisabeth
· zie ook: 265. Johannes Groen, 1684
 Hibelet, Jan
 Hibelet, Johanna Magdalena
· zie ook: 265. Johannes Groen, 1684
 Lane, Catharina de la

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie