Bron: Foto RCE

 

439 Peeter Aertssen van Hees, 1616


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de kooromgang, de oostelijke travee, ten oosten van de scheidslijn van de twee middelste koorpijlers

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 108 x 234 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Van de erg glad geworden zerk is de inscriptie nog redelijk te lezen, met uitzondering van de letters in de bovenste tekstband, waar alleen enkele stukjes van de ondergedeelten van de letters zijn overgebleven. De tekstband wordt aangegeven door een simpele lijn en de hoeken zijn recht. De oorspronkelijke schildjes hier zijn al lang verdwenen. In het midden is een ovaal met rand aangebracht, waarin we het wapenschild zien. Boven dit schild is een doodshoofd aangebracht boven twee gekruiste doodsbeenderen. Het wapenschild is met een dubbel lint aan deze doodsbeenderen opgehangen.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (1 schild): Gedeeld; I een lindenboom, staande op een grasgrond [Van Hees]; II een kraanvogel, met een kronkelend wormachtig dier in zijn bek, staande op een grasgrond [Van Zoerendonck]. De deellijn heeft de breedte van een paal en de grasgrond van beide delen loopt door, terwijl de scheidingslijn niet doorloopt in de grasgrond. Hs 1709, 4.2 geeft als wapen: Gedeeld; I een boom op een bergje [Hees]; II in blauw een zilveren kraanvogel, met een kronkelende worm in zijn bek [Zoerendonck]. Hier staat de kraanvogel niet op een grasgrond.

Bijzonderheden

Peter van Hees is tussen 1544 en 1546 geboren uit het eerste huwelijk van Arnt Jan Adriaens van Hees met Hadewich Peter Jans de Becker. Hij maakte carrière in de stedelijke administratie. Hij begon in de jaren 1560 als klerk in de stedelijke schrijfkamer en werd in 1591 secretaris van de stad. Daarnaast was hij actief als notaris. Peter was getrouwd met Maria, natuurlijke dochter van stadsuurwerkmaker meester Mathias van Zoerendonck. Zij hadden verscheidene kinderen, onder wie een zoon Arnt (1571-1627), die in de voetssporen van zijn vader trad als notaris en stadssecretaris. Maria overleed op 14 oktober 1586 en werd in de Sint-Jan begraven. Peter hertrouwde in februari 1588 met Mariken, dochter van Frans Houtappel en weduwe van stadssecretaris Willem van Emmerick (1533/5-1586). De band met de familie Van Emmerick werd in oktober 1595 nog verstevigd door het huwelijk van zoon Arnt met Franchoysken, een dochter van Mariken Houtappel uit haar huwelijk met Willem van Emmerick. Peter van Hees overleed op 29 november 1616 en werd bij zijn eerste vrouw in de Sint-Jan begraven. 1.

Geschiedenis

(Nieuw 173; Martini 228; Smits 231) *
Het graf werd op 6 december 1764 verkocht aan Peter van Wullen, Ontfanger der gemeene Middelen van Kempeland. Daarvoor stond het waarschijnlijk al geruime tijd te boek als kerkgraf. Tot in de legger van 1804-1805 bleef het op naam staan van Peter van Wullen.
Martini situeerde de zerk in de tweede straalkapel van de zuidelijke kooromgang, gerekend vanaf het transept. In ieder geval vanaf het midden van de achttiende eeuw had hij daar gelegen. Ten laatste in 1912 werd hij verplaatst naar de huidige locatie.

Personen

 Becker, Hadewich Peter Jans de
 Emmerick, Willem van † 1586
· zie ook: 268. Daniël Loyen, 1547
· zie ook: 305. Willem van Emmerick, 1525
 Hees, Arnt Jan Adriaens van
 Hees, Arnt van
Hees, Peeter Aertssen van † 29-1-1616
 Houtappel, Franchoysken
 Houtappel, Frans
 Houtappel, Mariken
 Wullen, Peter van
Zoerendonck, Maria van
 Zoerendonck, Mathias van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie