Bron: Foto RCE

 

438 Paulus Havens, 1627


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de kooromgang, de oostelijke travee, de tweede zerk vanaf het noorden van een rij van vier, voor de middelste straalkapel

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 101 x 201 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is vooral aan de linkerbovenzijde nogal afgesleten en een aantal letters is daar niet meer te lezen. De inscriptie boven het wapen is oppervlakkig gegraveerd en de tweede inscriptie onderaan is in kleinere kapitalen dan de hoofdtekst.
De enige versiering bevindt zich middenboven, waar we in een enigszins verdiepte cirkel het wapenschild zien met daarboven een gedrapeerde banderol met spreuk. De afgebeelde molenijzers zijn nogal rechthoekig vormgegeven en anders dan in de heraldiek gebruikelijk is.

Wapens

Drie molenijzers.
De spreuk op de banderol is waarschijnlijk een wapenspreuk.

Bijzonderheden

Paulus werd rond 1578 geboren als zoon van Peter Dircx Havens en Anthonia Arnts de Wyse. Zijn vader, afkomstig uit Erp, was in 1565 poorter van ’s-Hertogenbosch geworden. Deze Peter was korenkoper van beroep en wordt in 1600 vermeld als collecteur van de Grote Brabantse Zwijgende Landtol in het kwartier van Den Bosch. Zoon Paulus – waarschijnlijk genoemd naar de eerste man van Anthonia, Pauwels Willem Gysberts ‘in den put’ – ging in Leuven studeren en werd priester, net als zijn oom Jan Havens († 1603), die zijn ornamenten tot het Autaer dienende aan zijn neef naliet. In 1599 werd hij kanunnik in de Sint-Jan. Vanaf 1603 was hij daarnaast pastoor van het Groot Gasthuis. In 1613 is hij een van de bestuurders van de door de jezuïeten opgerichte Maria-Broederschap. In 1623 werd hij verkozen tot cantor, daarnaast was hij jarenlang een van de rekenmeesters van het kapittel. Heer Paulus woonde in een huis In de Boerenmouw, waar hij op 20 augustus 1627 zijn testament liet opmaken. Hij benoemde hierin zijn broer Gerit, zijn zuster Henrica en zijn halfbroer Arnt tot erfgenamen, kapitteldeken Jan Hermans en neef heer Jan Havens, pastoor van het Groot Gasthuis, moesten het testament uitvoeren. Over de plaats van zijn graf is hij heel duidelijk: in de kooromgang richting het Sint-Nicolaasaltaar (plattegrond altaren nr. 15), bij de tweede of derde pilaar. Op 11 december van dat jaar vond hij daar inderdaad zijn laatste rustplaats. 1.
In 1668 werd onder dezelfde zerk een achternichtje van Paulus begraven, een nazaat van zijn broer Gerit. Deze Gerit was achtereenvolgens in 1597 getrouwd met Maria Aert Kemp en in 1604 – heer Paulus was getuige bij dit huwelijk - met Peryntken Dircx Hoppenbrouwers. Uit dat eerste huwelijk stamt heer Jan Havens, executeur van het testament van heer Paulus. Uit het tweede huwelijk werd een dochter Maria geboren. Zij trad in 1632 in het huwelijk met schoenmaker Jan Jans van Ravesteyn, uit welke verbintenis een dochter Margriet werd geboren. Margriet trouwde in 1667 met Jasper Backers, maar overleed al enkele maanden nadien en werd op 13 mei 1668 bijgezet in het graf van haar oud-oom in de Sint-Jan. Jasper hertrouwde in augustus 1668 met Maria Smeesters, overleed in 1681 en is waarschijnlijk in de Sint-Cathrien begraven. 2.

Geschiedenis

(Oud 159; Nieuw 220; Martini 256; Smits 229) *
Het graf stond in 1707 op naam van Van der Schoot. Ten laatste in 1724 werd het overgeboekt op naam van Jakob Norbert van de Velde gesegt Honselaar. Tussen 1724 en 1752 werd het eigendom van de kerk.
In 1821 lag de zerk in de zuidelijke binnenzijbeuk van het koor, in de tweede travee vanaf het transept, enkele meters ten westen van het midden. Hij bevond zich daar al in 1707 en ook de locatie zoals genoemd in het testament van Paulus Havens uit 1627 lijkt daarmee overeen te komen. Vermoedelijk werd hij al voor 1912 verlegd naar de huidige plek.

Personen

 Backers, Jasper
 Havens, Gerit
 Havens, Henrica
 Havens, Jan
 Havens, Maria
Havens, Paulus † 11-12-1627
 Havens, Peter Dircx
 Hermans, Jan
· zie ook: 493. Gisbertus Masius, 1614
 Hoppenbrouwers, Peryntken Dircx
 Kemp, Maria Aert
 Ravesteyn, Jan Jans van
Ravesteyn, Margriet van
 Schoot, N.N. van der
 Smeesters, Maria
 Velde, Jakob Norbert van de
 Wyse, Anthonia Arnts de

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie