Bron: Foto RCE

 

433 Yken Hanricx, 1594


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke kooromgang, voor de derde straalkapel vanaf het transept, de rechtse van drie zerken

maten 53 x 81 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De kleine zerk heeft een simpele rand, die aan de bovenzijde de vorm heeft van boogjes. De gegraveerde inscriptie vult de bovenhelft van de zerk en omgeeft het wapenschild in het midden. Het ondergedeelte van de zerk is leeg.

Wapens

Een hand- of huismerk, bestaande uit een X, waarvan beide bovenarmen worden doorsneden door de poten van een omgekeerde V, met in de ontstane binnenruimte een I, de rechter- en linkerbenedenpoten van de X eindigend in een h en een B, waarvan de I en de h voor de begravene Ike Haricx zullen staan. Vergelijk het merk op zerk 325.
In Hs 1709, 169.1 heeft auteur de letter I gewijzigd in een F omdat hij in plaats van Ike Feijke las.

Bijzonderheden

Op deze grafzerk worden een moeder en haar dochter vermeld. Het gaat om Yken, dochter van Jan Cornelis int vuerstael, die na eerdere huwelijken met Hugo Peters van der Straten en Gerit Jans van Fickefoirt ten derde male trouwde met Henrick Jans Boes. Deze Henrick woonde in het huis ‘Den (Gulden) Stockvis’ aan de Hooge Steenweg. Henrick was de vader van minstens zes kinderen. Een dochter Jenneken († 1630), gehuwd met Jacob Simons, werd elders in de Sint-Jan begraven (zerk 325). Henrick († 21-9-1625), zijn zoon Jan († 22-11-1603) en zijn dochter Maryken († 30-4-1622) worden vermeld op een steen die de auteur van het handschrift 1709 optekende op het Sint-Janskerkhof. Op diezelfde steen las hij ook de namen van Henricks huisvrouw Yken († 30-9-1594) en diens dochter Grietje († 18-9-1594). Die laatste twee, die kort na elkaar overleden, worden ook op de hier afgebeelde zerk in de Sint-Jan vermeld. Het lijkt erop dat kort na hun beider overlijden in 1594 deze zerk voor hen is gemaakt. Toen enkele decennia later een nieuwe zerk voor een nieuw graf op het Sint-Janskerkhof werd gemaakt voor Henrick Jans Boes en enkelen van zijn kinderen, werden ook Yken en Grietgen nogmaals op deze nieuwe zerk vermeld. Of dit ook betekent dat hun stoffelijke resten daadwerkelijk zijn verplaatst is twijfelachtig: de zerk in de kerk is immers bewaard gebleven en kennelijk niet geruimd. 1.

Geschiedenis

(Nieuw 268; Smits 224C) *
Het graf stond in ieder geval vanaf 1752 te boek als kerkgraf. In die periode bevond het zich naar alle waarschijnlijkheid in de zuidelijke travee van het noordtransept. Op de plattegrond van Smits is de zerk niet zichtbaar. Desondanks is het zeer aannemelijk dat hij voor 1912 op de huidige plek kwam te liggen.

Personen

 Boes, Hendrick Jansz
 Boes, Henrick
 Boes, Jan
 Boes, Jenneken
· zie ook: 325. Jacop Symons, 1620
 Boes, Marike
 Fickefoirt, Gerit Jans van
Hanricx, Grietje
 Hanricx, Jan Cornelis
Hanricx, Yken † 30-9-1594
 Simons, Jacob
 Straten, Hugo Peters van der

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie