Bron: Foto RCE

 

43 Jan Darkennes, 1572


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het transept, ten zuidwesten van de tweede muurpijler

maten 113 x 226 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is ten zeerste afgesleten. Van de hoekvierpassen zijn alleen nog de contouren van de vierpas rechtsboven te onderscheiden. Ook van het wapen zijn nog slechts de contouren van de voorstelling te onderscheiden. Verder vertoont de zerk rechtsboven enkele grote barsten en zijn de linkerbovenhoek en een rand rechtsboven later opgevuld met ander materiaal. De zerk heeft verdiepte randen waarin de oorspronkelijke inscriptie met letters in reliëf was aangebracht. De letters van het vervolg van de inscriptie middenboven waren eveneens in reliëf. De letters van de inscriptie middenonder zijn gegraveerd. De hoeken van de tekstband waren vroeger voorzien van hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen in reliëf. In het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel met dubbele rand, waarbinnen nog vaag de contouren zijn te onderscheiden van twee staande naakte putti die een wapenschild vasthouden. De binnenzijde van de cirkel lijkt opgevuld te zijn geweest met een bladachtige rand, terwijl de binnenrand van de cirkel zelf een versiering in een soort bandwerk laat zien.

Wapens

Alliantiewapen (1 schild): Gedeeld; I een [afgesleten] schuinkruis, vergezeld boven van een passer; II [afgesleten].

Bijzonderheden

Zoals ook vermeld bij zerk 71 (zie ook de stamboom aldaar) is meester Jan Darkennes in 1485 geboren in Feluy in Henegouwen en stamt hij uit een geslacht van steenhandelaren en steenhouwers. In 1514 liet hij zich inschrijven als poorter van ’s-Hertogenbosch. Waarschijnlijk al kort na zijn vestiging in de stad, maar zeker vanaf 1528 was hij loodsmeester van de Sint-Jan, een functie die hij tot kort voor zijn dood in 1572 bleef vervullen. Jan was tweemaal getrouwd, eerst met Mechtelt († 1523/4), een dochter van Cornelis Coelborner en Elisabeth Kemp (zie zerk 321), vervolgens met Elisabeth († 1562), dochter van Jan van Hersel alias Van Oerle en Hillegont van Goederheyl. Alles wijst erop dat Jan Darkennes tijdens zijn leven twee grafzerken heeft gemaakt (de nrs. 43 en 71), met op beide stenen de tekst ‘hier leet begraven Jan Darkenez meester sterf ao XV’. Uiteindelijk is hij onder de zerk die hier wordt beschreven begraven. Hans Kennis suggereert dat het opschrift op de rand uiteindelijk niet is ingevuld, maar dat na Jans dood nogmaals – ditmaal centraal op de zerk onder het medaillon – zijn naam Jan Derkinnes is gebeiteld, nu met zijn overlijdensdatum. Naast Jan Darkennes de oude liggen onder deze zerk twee dochters uit zijn eerste huwelijk begraven. Mechtelt is in 1517 geboren en overleed ongehuwd in 1598. Haar zuster Catharina werd in 1521 geboren, trouwde met Jacob van der Leyden en overleed op jonge leeftijd in 1552. 1.

Geschiedenis

(Smits 64) *
De zerk ontbreekt in Hs Martini. Ook het achterhalen van een registratienummer is niet mogelijk. Om die redenen kunnen vroegere bezitters niet getraceerd worden en is het geven van een locatie, met uitzondering van de huidige, niet mogelijk. Overigens kwam de zerk daar ten laatste in 1912 te liggen.

Personen

 Coelberts, Cornelis † 1558
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
· zie ook: 321. Cornelis Coelberts, 1558
· zie ook: 375. Jan Martens Moens, 1551
 Coelborner, Mechtelt † 1523
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
· zie ook: 432. Frans Spijckers, 1556
Darkennes sr., Jan † 24-7-1572
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
Darkennes, Catharina † 1552
Darkennes, Mechtelt
 Goederheyl, Hillegont van
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
 Hersel alias van Oerle, Jan van
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
 Hersel, Elisabeth van
· zie ook: 71. Jan Darkennes, 1572
 Kemp, Elisabeth † 1597
· zie ook: 133. Henrick Oliviers van Berchuysen, 1580
· zie ook: 302. Marten Gerits sHeeren, 1578
 Leyden, Jacob van der

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie