Bron: Foto RCE

 

426 Henrick Jans Zierneels, 1607


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke kooromgang, voor de derde straalkapel vanaf het transept, de noordelijke van een west-oostelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 114 x 227 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Aan de bovenzijde is ongeveer een derde van de oorspronkelijke zerk verdwenen. Het middenveld is leeg op een cirkel met rand na, die zich nu aan de bovenkant van de zerk bevindt. In de benedenhoeken, de tekstband doorbrekend, zijn wapenschilden te zien.

Wapens

In de cirkel centraal op het middenveld staat een huis- of handmerk bestaande uit een 4, waarvan de verlengde dwarsbalk eindigt in een kruisje, terwijl de paal staat op een dwarsbalkje dat de rechts en links ervan staande initialen I en Z met elkaar verbindt. Van de kwartierwapens zijn die links- en rechtsonder nog bewaard gebleven. Het wapen linksonder bestaat uit een P waarvan de verlengde onderdwarsbalk eindigt in een kruisje, en de paal staat op een dwarsbalkje dat de rechts en links ervan staande initialen I en Z met elkaar verbindt. Het wapen rechtsonder is identiek aan het hoofdwapen, maar heeft als extra letter een C tussen de 4 en de onderzijde van de paal.

Bijzonderheden

Hoewel een deel van deze zerk is verdwenen geeft Hs Martini, nr. 208 de volledige inscriptie: als randschrift: ‘begraefnis Henrickx / Janss Zierneels sterf de 7 augustii 1607 / en Geertruijt sij / huijsvr. sterf de 20 April 1623 en Jan sijnen soon sterf de 11 Julij 1628’ en binnen de tekstrand: ‘Maria Pekock wed. / L. van der Horst.’ Henrick Jan Jacobs Zierneels is een oom van de begijntjes Jenneken en Heilken Zierneels, die elders in de Sint-Jan begraven liggen (zerk 142). Henrick was evenals zijn vader blauwverver van beroep en woonde vanaf 1590 in ‘De Gulden Cop’ aan de Markt. Hij was in eerste echt verbonden met Mariken Wouter Degens, met wie hij drie kinderen had. Zijn tweede vrouw, Geertruyt Aert Dircx, schonk hem nog eens zes kinderen. Hun zoon Jan, op de zerk vermeld, was bierbrouwer van beroep. Hij was getrouwd met Beatrix Henrick Aerts de Roy. Haar ouders liggen elders in de Sint-Jan begraven (zie zerk 244). 1. In het midden van de achttiende eeuw werd op deze zerk de naam van Maria Pekock bijgeschreven. Zij was als oudste dochter van Hendrick Pekock en zijn vrouw Hester Buschman op 17 mei 1675 hervormd gedoopt in de Sint-Jan. In maart 1702 trad zij in het huwelijk met Johannes van der Horst. Hieruit werd tussen 1702 en 1715 een tiental kinderen geboren, die in de Grote Kerk ten doop werden gehouden. Jan overleed begin 1716. Maria wordt voor het laatst vermeld in 1753 wanneer zij een huis in de Kerkstraat verkoopt, dat zij van haar ouders had geërfd. Kort daarop zal zij zijn gestorven. 2.

Geschiedenis

(Oud 411; Nieuw 130; Martini 208; Smits 221B) *
In de leggers van 1707 en 1724 staat het graf geregistreerd op naam van Cierneels. Op 10 november 1755 werd het verkocht aan Maria Pekok, weduwe van Johannes van der Horst, en op 22 mei 1779 overgeboekt op naam van Johan de Beunje. Hij was getrouwd met Hester van der Horst, dochter van Johannes en Maria. Voor 1804 werd het graf eigendom van de kerk. In 1821 lag de zerk in de noordelijke kooromgang, in de travee tegenover de derde straalkapel vanaf het westen, enkele meters ten zuidwesten van de pijler die de tweede en derde straalkapel scheidt, een plek die sinds 1707 niet veranderd was. Tegenwoordig ligt hij nog steeds op vrijwel dezelfde plaats.

Personen

 Beunje, Johan de
 Buschman, Hester
 Degens, Mariken Wouter
Dircx, Geertruyt Aert
 Horst, Hester van der
 Horst, Johannes van der
 Pekock, Hendrick
Pekock, Maria
 Roy, Beatrix Henrick Aerts de
· zie ook: 244. Henrick Aerts de Roy, 1623
 Zierneels, Heilken Jans
· zie ook: 142. Jenneken Jans Zierneels, 1626
Zierneels, Henrick Jan † 7-8-1607
Zierneels, Jan
 Zierneels, Jenneken Jans
· zie ook: 142. Jenneken Jans Zierneels, 1626

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie