Bron: Foto RCE

 

423 Jacob van Edelbach, 1702


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke kooromgang, de travee tegenover de tweede straalkapel vanaf het transept, de middelste van een west-oostelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 111 x 211 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk vertoont, afgezien van het registratienummer, geen inscripties. In het gedeelte midden bovenaan, ongeveer eenderde van de zerk beslaand, is een ovaal uitgehouwen, waarin in reliëf het wapen is weergegeven.

Wapens

Een flauw hoekige schuinbalk, links en rechts vergezeld van een leeuw. Het schild hangend aan lint uit de helm komend. Helm aanziend. Dekkleden. Wrong. Helmkroon, zwevend boven de wrong: een kroon van drie bladeren. Helmteken: aan antieke vlucht waartussen een uitkomende leeuw.
Vermoedelijk is hier een antieke vlucht bedoeld, die sterk is gestileerd en die wat weg heeft van een baniervlucht. In Hs 1709, 118.1 is de schuinbalk meer golvend weergegeven. Daar vinden we ook de wapenkleuren: in rood een zilveren [golvende] schuinbalk, links en rechts vergezeld van een zilveren leeuw. Mogelijk is een vergelijking te maken met het wapen op zerknummer 393.

Bijzonderheden

Hs 1709, 118.1 geeft de volgende inscriptie: ‘der Welgeboren Heer Jacob von Edelbach / geburtig zu Zürich in Schwitzerlant in / sijn Leben Oberste Leutenant und Haupman / Uber ein Comp. Schwietzers under dem Regi.t / iher Exelentie den heer Grave van Albemar- / le Schwitzers Generael in Dienste der ho: / Mo: heeren Staten Generael der Vereende neder / landen, Obiit 27 December 1702.
Hans Jacob Edlibach of Edelbach was een Zwitsers militair. Hij kwam waarschijnlijk in 1692 als bevelhebber van een vrije compagnie Zwitsers naar de Republiek. Hij was majoor in het regiment Zwitsers van Zürich, werd in mei 1701 luitenant-kolonel van dat regiment, dat vervolgens opging in het regiment Zwitsers van Arnold Joost van Keppel, graaf van Albemarle. Vanaf september 1701 vervulde hij daarin dezelfde functie. In datzelfde jaar was de Spaanse Successieoorlog uitgebroken. Als militair in dienst van de Republiek zal Jacob hebben deelgenomen aan de veldtocht van 1702 in de Zuidelijke Nederlanden. Wellicht is hij in de strijd gewond geraakt en overgebracht naar het Landsziekenhuis dat het leger in ’s-Hertogenbosch had ingericht. Wellicht ook was zijn regiment in de winter van 1702 in Den Bosch gelegerd. Hoe dan ook, Jacob stierf op 27 december en werd op 3 januari 1703 in de Sint-Jan begraven. 1.

Geschiedenis

(Oud 495; Nieuw 37; Martini 156; Smits 214) *
In 1707 stond het graf op naam van Edelbach. Tussen 1724 en 1752 verviel het aan de kerk.
Op de plattegrond van Martini is de zerk terug te vinden in het voormalige koor van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, de tegenwoordige Sacramentskapel. Hier lag hij in de derde travee vanaf het transept, tussen de derde en vierde pijler van de zuidelijke muur. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk verplaatst naar zijn huidige plek.

Personen

Edelbach, Jacob van † 27-12-1702
 Keppel, Arnold Joost van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie