Bron: Foto RCE

 

365 Raes Persoens, 1540


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het zuidtransept, de zuidelijke travee, ten noordwesten van de zuidoostelijke hoekpijler

maten 79 x 140 cm
steensoort maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft een tekstband die op de hoeken is omgeslagen. Op het middenveld is nog vaag een boog te zien, waaronder omstreeks 1900 nog enkele woorden van een spreuk gelezen konden worden. Smits suggereert dat de zerk voorzien is geweest van een koperen plaat met daarop een wapenschild. De drie gaten in het midden en de vage gebogen contouren onder het midden zouden inderdaad daarop kunnen wijzen, ware het niet dat het vrouwswapen al in 1709 blijkt te zijn weggesleten. In geval van een koperen plaat is dat niet waarschijnlijk.

Wapens

De oorspronkelijke aanwezigheid van wapens blijkt uit het Hs 1709, 223.2. Daar worden twee wapenschilden afgebeeld. Het manswapen geeft drie kepers; van het vrouwswapen wordt gezegd ‘dit wapen was heel uijtgesleten’.

Bijzonderheden

Tussen Kerstmis 1499 en Sint Jan (24 juni) 1500 kocht Raes Scroets anders Persoens het poorterschap van ’s-Hertogenbosch. Raso sGraets / sCraets / sCroets / sGroots alias Persoens was afkomstig uit Kerm(p)t bij Hasselt in het huidige Belgisch Limburg. In de eerste decennia van de zestiende eeuw was hij regelmatig pachter van diverse stadsaccijnzen, onder andere de zauttenassyns, het bodemgelt, de ouden en de nyeuwen medeassyns. Daarnaast was hij gedurende vele jaren verantwoordelijk voor de inning van stadswege van de bieraccijns. In de jaren 1530 blijkt hijzelf als bierbrouwer werkzaam te zijn. Daarnaast behoorde hij tot het molenaars- en het kramersgilde, van welke gildes hij in 1536 het lidmaatschap opzegde. In datzelfde jaar was hij deken van de schutterij van de Handboog. Raes behoort in de belastinglijsten van het begin van de zestiende eeuw tot de 18% hoogst aangeslagen Bosschenaren. Hij bezat het huis ‘De Bellaert’ in de Orthenstraat. Hij was getrouwd met Heilwich, een dochter van Jan Alberts van Maren alias Valcken en Mechtelt Simon Sceentkens. Na haar dood in of kort na 1505 hertrouwde Raes in 1508 met Catharina, dochter van Gerit Ghysberts Toelinck en Maria Andries Jans Loyen, uit welk huwelijk negen kinderen bekend zijn. In datzelfde jaar werd hij gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, wellicht mede omdat twee ooms van Catharina eveneens gezworen broeders waren. 1.

Geschiedenis

(Smits 131A) *
Vanwege het ontbreken van een registratienummer is het niet mogelijk om de zerk in de leggers te traceren. Uiterlijk in 1912 kwam hij op de huidige plek te liggen.

Personen

 Loyen, Maria Andries Jans
 Maren alias Valcken, Jan Alberts van
 Maren, Heilwich van
Persoens, Raes † 26-8-1540
 Scheenkens, Mechtelt Simons
· zie ook: 169. Jan Dircx Scoercop, 1541
Toelinck, Catharina
 Toelinck, Gerit Ghysberts

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie