Bron: Foto RCE

 

361 Laurens van ’s Gravesande, 1686


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het zuidtransept, de zuidelijke travee, de tweede rij van vier zerken vanaf het zuiden, de derde zerk vanaf het oosten

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 126 x 220 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De grote zerk heeft een rand, aangegeven door een gegraveerde lijn. Bovenaan bevindt zich een tweeregelige inscriptie, waarvan de tweede regel wordt doorbroken door een verdiepte cirkel. In de cirkel is in reliëf het alliantiewapen weergegeven.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 drie stormvogels; een hartschild beladen met negen ruiten (5,4) [Storm van ’s Gravesande]; 2 ovaalvormig: drie horens [Van Heurn]. Het schild hangend aan een lint uit de helm komend. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een antieke vlucht, waartussen een stormvogel.
In Hs 1709, 108.3 (voor Laurens) en 163.1 (voor heer Laurens) zijn de horens in het wapen Van Heurn beslagen.

Bijzonderheden

De jeugdjaren van Laurens van ’s Gravesande speelden zich af in Holland. Zijn vader Ewoud, geboren in Delft, was in 1595 in Leiden getrouwd met Eva van Swaenswijck, de dochter van een Leidse burgemeester. Uit dit huwelijk werd Laurens van ’s Gravesande in 1605 geboren in Delft. In navolging van zijn vader trouwde ook hij een meisje uit Leiden, te weten de in 1612 geboren Johanna Hurnius of Van Heurn, dochter van de Leidse hoogleraar geneeskunde Otto Hurnius. In 1632 verwierf hij het poorterschap van Den Bosch, maar omdat geen schepenen present waren, werd het afleggen van de eed uitgesteld. Uiteindelijk zou dit pas in februari 1638 gebeuren. In 1640 werd hij voor het eerst in de Bossche schepenbank benoemd, tot 1681 zou hij hier in totaal veertien jaren zitting nemen. Hij was tevens controleur van de convooien en licenten.
Uit het huwelijk van Laurens van ’s Gravesande en Johanna Hurnius werden negen kinderen geboren, van wie de twee oudste hun vader zouden voorgaan in de dood. Het betrof zijn dochter Johanna, gehuwd met Willem van Wassenburch, en zijn zoon Johannes, die op jonge leeftijd naar Oost-Indië vertrok en daar overleed. Van zijn overige kinderen zullen Eva en Anna Maria vermoedelijk eveneens op jonge leeftijd zijn overleden, zij worden in zijn testament van 1672 in ieder geval niet meer genoemd. Dit in tegenstelling tot de op dat moment nog ongetrouwde dochters Anna en Christina, en de zonen Laureijns, Jacob en Dirck. Anna was in 1645 geboren in ’s-Hertogenbosch en werd ten doop gehouden in de Geertruikerk. Het was de eerste protestantse doopplechtigheid die daar plaatsvond, nadat de kerk was toegewezen aan de Nederduits-gereformeerde gemeente ter vervanging van Sint-Pieterskerk, toen die vanwege de aanleg van het fort Willem-Maria was gesloopt. De zonen Laureijns, Jacob en Dirck waren respectievelijk advocaat in Utrecht – maar deze zou in 1694 alsnog poorter van Den Bosch worden –, vaandrig in de compagnie van kapitein Van der Dussen, en raad van ’s-Hertogenbosch. De laatstgenoemde Dirck trad in het huwelijk met Anna Josina Blom, zie zerk 94. Uit dat huwelijk werd onder meer de befaamde natuurkundige, wiskundige en filosoof Willem Jacob van ’s Gravesande geboren (’s-Hertogenbosch, 1688 – Leiden, 1742). Johanna van Heurn overleed op 29 september 1668. Haar echtgenoot Laurens van ’s Gravesande volgde haar op 24 oktober 1686. 1.

Geschiedenis

(Oud 432; Nieuw 320; Martini 27; Smits 129) *
De oudste legger spreekt van de kelder van de hr s’ gravesande, waarschijnlijk de op de zerk genoemde Laurens van ’s Gravesande. In de legger van 1724 staat de kelder op naam van de kinderen van zijn overleden zoon Dirk ’s Gravesande, voormalig president-schepen. Op 23 mei 1752 werd de kelder overgeboekt op naam van president-schepen Jeremias Storm van ’s Gravesande en Johanna Charlotta Boijd, weduwe van President Ewout Hendrik Storm van ’s Gravesande, en hun kinderen, te weten Dirk Louis Willem, Raad en Oud Schepen deser Stad, Jacob Charles, Capiteijn, Nicolaas Jeremias, regerend Scheepen, en Charlotta Louisa Storm van ’s Gravesande. Zij waren allen kinderen en kleinkinderen van Dirk ’s Gravesande en Anna Josina Blom. In de legger van 1752-1755 wordt bovendien nadrukkelijk vermeld dat de kinderen van wijlen Pieter Storm van ’s Gravesande, eveneens een zoon van Dirk en Anna Josina, niet gerechtigd waren om in deze kelder begraven te worden, omdat hun vader door zijn broer Jeremias was uitgekocht. Op 10 mei 1779 werd de kelder overgeboekt op naam van de genoemde Johanna Charlotta Boijd en haar kinderen Jacob Charles en Nicolaas Jeremias Storm van ’s-Gravesande. Daarnaast viel het eigendom toe aan Jacoba Elisabeth Adriana en Ewout Charles Bisdom, kinderen van Henrietta Charlotta Louisa Storm van ’s Gravesande en Carel Jan Bisdom. De legger van 1804-1805 meldt de overboeking op naam van de genoemde Nicolaas Jeremias Storm van ’s Gravesande en zijn kinderen Ewoud Lodewijk, Dirk en Carel Storm van ’s Gravesande. Ten slotte vond toen de overboeking plaats op naam van George Antoni van Mansveld, zoon van Isack Ferdinand van Mansveld en Johanna Philippina Storm van ’s Gravesande, alsmede op naam van de genoemde Ewoud Charles en Jacoba Elisabeth Adriana Bisdom, echtgenote van Wilhelmus Petrus van Hanswijk.
In 1821 lag de zerk in de viering van de kerk, enkele meters ten noordoosten van de zuidwestelijke vieringpijler, een plek die hij waarschijnlijk al innam sinds de begrafenis van Laurens van ’s Gravesande in 1686. Ten laatste in 1912 werd hij naar de huidige locatie overgebracht.

Personen

 Bisdom, Carel Jan
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
· zie ook: 464. ...Groenesteijn, 18de eeuw
 Bisdom, Ewout Charles
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
 Bisdom, Jacoba Elisabeth Adriana
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
 Blom, Anna Josina
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
 Boijd, Johanna Charlotta
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
 Dussen, N.N. van der
 Hanswijck, Wilhelmus Petrus van
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
· zie ook: 262. Johan van Hanswijck, 1765
· zie ook: 346. Anna van Casteren, 1647
 Hurnius, Johanna
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
 Hurnius, Otto
 Mansveld, George Antoni van
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
 Mansveld, Isack Ferdinand van
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
 s Gravesande, Anna Maria van
 s Gravesande, Anna van
 s Gravesande, Christina van
 s Gravesande, Dirck van
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
 s Gravesande, Eva van
 s Gravesande, Ewoud van
 s Gravesande, Jacob van
 s Gravesande, Johanna van
 s Gravesande, Johannes van
 s Gravesande, Laureijns van
s Gravesande, Laurens van † 24-10-1686
 s Gravesande, Willem Jacob van
 Storm van 's Gravesande, Carel
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
 Storm van 's Gravesande, Charlotta Louisa
 Storm van 's Gravesande, Dirk
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
 Storm van 's Gravesande, Ewoud Lodewijk
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
 Storm van 's Gravesande, Ewout Hendrik
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
 Storm van 's Gravesande, Henrietta Charlotta Louisa
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
 Storm van 's Gravesande, Jacob Charles
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
 Storm van 's Gravesande, Jeremias
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
 Storm van 's Gravesande, Johanna Philippina
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
· zie ook: 314. Pieter Storm van ’s Gravesande, 1761
 Storm van 's Gravesande, Nicolaes Jeremias
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
 Storm van 's Gravesande, Pieter
· zie ook: 94. Nicolaes Blom, 1680
· zie ook: 314. Pieter Storm van ’s Gravesande, 1761
 Swaenswijck, Eva van
 Wassenburch, Willem van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie