Bron: Foto RCE

 

362 Goyaert Daniels van Vlierden, 1552


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het zuidtransept, de zuidelijke travee, de tweede rij van vier zerken vanaf het zuiden, de tweede zerk vanaf het oosten

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 127 x 242 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Er loopt een breuk van linksonder naar rechts in het midden. De tekstband wordt onderbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden van de zerk is in een verdiepte cirkel zonder rand het wapen aangebracht in reliëf.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 drie molenijzers [Van Vlierden]; 2 twee molenijzers, naast elkaar, en een vierbladige roos, boven elkaar [Mools]. Beide schilden hangend aan linten die zijn bevestigd aan ringen, die zijn bevestigd aan de helm. Helm. Dekkleden. Helmkroon: een kroon van vijf bladeren. Helmteken: een uitkomende omgewende haan.

Bijzonderheden

Goyaert van Vlierden is een zoon van Daniel Daniels van Vlierden († 1547) en diens eerste vrouw Elisabeth Goyaerts van Dommelen. Zijn vader was gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en van 1531 tot zijn dood meester van het Groot Gasthuis. Goyaert was korenkoper van beroep. Tussen 1532 en 1546 was hij viermaal deken van het korenkopersambacht. Vijfmaal was hij tussen 1527 en 1546 deken van de schutterij van de Oude Schuts. In 1548 en 1549 was hij een van de rentmeesters van de stad. In 1551 of 1552 werd hij net als zijn vader gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Hij woonde ‘achter de Minderbroeders bij de abtsbrugge’, waarschijnlijk in de huidige Kruisstraat. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort hij gemiddeld tot de hoogst aangeslagen 2%. Goyaert was getrouwd met Jutta, dochter van Willem Moel († 1547) en Mechtelt Willem Geris van Herpen († 1551/2). Zij was een zuster van priester en kroniekschrijver Willem Molius, die zich overigens in zijn kroniek zeer kritisch uitlaat over Jutta’s schoonvader, gasthuismeester Daniel van Vlierden, die hij van hebzucht betichtte.
Uit het huwelijk van Goyaert van Vlierden en Jutta Moel worden negen kinderen vermeld. Dochter Geertruyt trouwde met Henrick Agyleus, in 1566/7 en opnieuw aan het einde van de jaren 1570 een van de prominentste calvinisten in ’s-Hertogenbosch. Zoon Goyaert, geboren in 1532 of 1533, was net als zijn vader korenkoper van beroep en in 1555 deken van dat ambacht. Hij wordt daarnaast ook als lakenkoper vermeld. In 1577 en 1578 was hij kapitein van een van de stadsvendels, in 1579 wordt hij vermeld als policiemeester. In datzelfde jaar werd hij voor het eerst schepen van de stad, een waardigheid die hij tot 1603 nog viermaal zou bekleden. In 1556 was hij in de voetsporen van vader en grootvader gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap geworden. Hij was diverse malen proost van deze broederschap. Goyaert was getrouwd met Ghysbertken, in 1529 geboren als dochter van verwer Jan Mathys van Gorcum en Mariken Peter Reyners. Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend, onder wie opnieuw een Goyaert, die van 1580 tot zijn dood in 1637 kanunnik van de Sint-Jan was. Beiden, Goyaert en Ghysbertken, werden onder de grafzerk van Goyaerts ouders begraven. 1.

Geschiedenis

(Nieuw 557; Martini 300; Smits 130) *
In ieder geval vanaf de legger van 1752-1755 stond het graf te boek als kerkgraf. Tot zeker 1821 lag het graf in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, op de grens van de tweede en derde travee vanaf het transept. Uiterlijk in 1912 kwam de zerk op de huidige plek terecht.

Personen

 Agylaeus, Hendrik
· zie ook: 458. Quirijn Rogierssz. van Niel, 1615
 Dommelen, Elisabeth Goyaerts van
· zie ook: 389. Dirck Lonisz. van Wijck, 1558
Gorcum, Ghysbertken van
 Gorcum, Jan Mathys van
· zie ook: 416. Reyner Dircx van der Meer, 1562
 Herpen, Mechtelt Willem Geris van
Moel, Jutta
 Moel, Willem
 Reyners, Maria Peter
· zie ook: 416. Reyner Dircx van der Meer, 1562
 Vlierden, Daniel Daniels van
· zie ook: 389. Dirck Lonisz. van Wijck, 1558
· zie ook: 507. Jan Brock, 1559
 Vlierden, Geertruyt van
Vlierden, Goyaert Daniels van † 26-3-1552
Vlierden, Goyaert van † 1611
· zie ook: 358. Jan Pijnappel, 1570

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie