Bron: Foto RCE

 

359 Margriet van Berckel, 1658


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het zuidtransept, de zuidelijke travee, ten zuidwesten van de zuidelijke pijler van de buitenzijbeuk van het koor

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 121 x 149 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het betreft een inscriptiezerk zonder enige wapens. Bovendien is de sterfdatum van de eerste persoon niet ingevuld. De letters van de inscriptie zijn enigszins slordig over de regels verdeeld.

Wapens

In Hs 1709, 52.3 wordt als wapen gegeven: vier vossen boven elkaar. 1.

Bijzonderheden

In 1650 trouwde Marten Oldenburch, jongeman van Engelen, wonende op fort Isabella, met Margriet van Berckel uit Rotterdam. Tussen 1655 en 1658 lieten zij drie kinderen in de hervormde kerk dopen. Margriet stierf op 23 december 1658 en werd in de Sint-Jan begraven. Twee jaar later hertrouwde Marten met de in Dordrecht geboren en in Rotterdam woonachtige Maria Blom, met wie hij nog twee kinderen kreeg. Marten woonde in de Verwersstraat. Hij was in overheidsdienst als commissaris van convoyen ende licenten en gecommitteerde van de recherche van de licenten. Wanneer Marten is overleden is onbekend. Wel weten we dat Maria Blom, die in 1661 lidmaat van de hervormde gemeente van ’s-Hertogenbosch was geworden, in 1664 werd uitgeschreven omdat zij de stad verliet. Onduidelijk is of zij haar man naar een andere standplaats volgde of dat Marten inmiddels was overleden. 2.

Geschiedenis

(Oud 320; Nieuw 445; Martini 80; Smits 131B) *
In de oudste twee leggers wordt gesproken van het graf van Marten van Oldenburgh. Tussen 1724 en 1752 werd het eigendom van de kerk.
In 1821 situeerde Martini de zerk in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, iets ten zuiden van het midden van de derde travee vanaf het westen. Hier lag de zerk zeker al vanaf 1707, maar wellicht ook al sinds de begrafenis van Margriet van Berckel. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk verplaatst naar zijn huidige plek.

Personen

Berckel, Margriet van † 23-12-1658
 Blom, Maria (x M. Oldenburch)
 Oldenburch, Marten

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie