Bron: Foto RCE

 

351 Gerardus van Vechel, 1548


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het zuidtransept, de middelste travee, de tweede zerk vanaf het zuiden van de oostelijke rij van vier zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 86 x 168 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Zowel de evangelistensymbolen als de kelk met hostie zijn zeer vervaagd. De inscriptie middenonder is erg onduidelijk en zou eerder huysvrouwe moeten of kunnen zijn. De zerk vertoont een tekstband tussen hoekvierpassen met evangelistensymbolen. De randtekst loopt door in het middenveld en wordt gevolgd door een latere inscriptie. Midden op de zerk is een cirkel met rand te zien, waarbinnen in reliëf een kelk met hostie is weergegeven. Boven deze cirkel is tussen 29 en augu een vrijstaand huismerk aangebracht.

Wapens

Het hand- of huismerk, vermoedelijk een steenhouwersmerk, bestaat uit een omgewende 4 met een verlengde paal, onder eindigend in een haak naar rechts en halverwege tussen de horizontale balk van de 4 en het eindpunt een dwarsbalkje met dezelfde lengte als genoemde horizontale balk.

Bijzonderheden

Heer Gerit van Loeken / Lueken alias van Vechel was afkomstig uit Veghel, waar zijn vader Gerit Mathys van Loeken schepen was. Gerit ging in 1508 in Leuven studeren, behaalde de graad van magister artium en koos voor een kerkelijke carrière. Waarschijnlijk was hij in 1510 al rector van een altaar in de parochiekerk in Uden en bediende hij de Corneliskapel in Zeeland. In 1513 werd hij gewoon lid van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap van ’s-Hertogenbosch. Vanaf 1521 was hij actief als notaris in de Diezestad. Later was hij ook vice-plebaan van de Sint-Jan en blijkt hij een beneficie in die kerk te bezitten. Heer Gerit bewoonde een huis aan de Oude Dieze dat hij in 1527 had verworven. Daarnaast bezat hij een huis op Vrankenhofstad en diverse renten, pachten en cijnzen. Hij werd begraven bij het Sint-Andreasaltaar (zie plattegrond altaren, nr. 21). Uit het huwelijk van een zuster van heer Gerit, Beatrix, met Laureyns Hermans, stamt onder anderen een dochter Mechtelt, die getrouwd was met Bartholomeus Peter Dirck Goyarts van den Eynde. Deze Bartholomeus was slager van beroep en tussen 1541 en 1567 zevenmaal deken van het vleeshouwersambacht. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort hij tot de 62% hoogst aangeslagenen, dus zeker niet tot de meest welgestelden. In de jaren veertig en vijftig woonde hij in de Beurdsestraat, aan het eind van zijn leven in ‘De Wermoeskorf’ in de Kruisstraat. Met zijn vrouw werd hij onder de grafsteen van Mechtelts oom begraven. 1.

Geschiedenis

(Oud 112; Nieuw 506; Martini 316; Smits 138) *
Het graf stond zeker vanaf 1707 geregistreerd als kerkgraf. In 1821 lag het graf nog op de oorspronkelijke plek, in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, in de vierde travee vanaf het transept. Dicht daarbij stond in 1548, ten tijde van de begrafenis van Gerardus van Vechel, het Sint-Andreasaltaar. Voor 1912 kwam de zerk op de huidige plek te liggen.

Personen

Eynde, Bartholomeus Peter Dirck Goyarts van den
 Hermans, Laureyns
Hermans, Mechtelt
 Loeken, Beatrix van
 Loeken, Gerit Mathys van
Vechel, Gerardus van † 26-4-1548

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie