Bron: Foto RCE

 

35 Jan Bax, 1552


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de vijfde travee vanaf het westen, tegen de muur tussen de vijfde en zesde muurpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 137 x 272 cm
steensoort hardsteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is in redelijke staat bewaard gebleven. Er is een randtekst die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden van het middenveld zien we een grote verdiepte cirkel zonder rand met daarin in reliëf het wapen.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (1 schild): Gedeeld; I drie peervormige veldvlessen 1., ook kalebassen genoemd [Bax]; II een omgewende ploeg [Van den Hove]. Het wapen hangend aan een lint uit de helm komend, dat niet zichtbaar is, maar waarvan de uiteinden onder het wapen uitkomen en eindigen in kwasten. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een kalebas.
Hs 1709, 104, 1 tekent – opvallenderwijs – twee schilden: Bax = in zwart drie gouden kalebassen, Van de Hove = in goud een zwarte ploeg.

Bijzonderheden

Jan Bacx, zoon van Simon Bacx van Herenthals en Alida van Lents, was hoogrentmeester van de domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch. Hij was gehuwd met Heylwich van den Hove, dochter van Wouter en Johanna Pijnappel. Van de acht kinderen van Jan Bacx en Heylwich van den Hove werd één, hun zoon Jacob, rentmeester-generaal van de Staten van Brabant, bij zijn ouders begraven, samen met zijn vrouw Anna Hack tot Hoogerheide. Hij woonde in het huis ‘De Munt’ in de Postelstraat. Hoewel hij het katholieke geloof trouw bleef, steunden zijn nazaten de zaak van de Opstand, onder hen zijn zonen Paulus, Marcelis en Johan Bacx, allen cavalerie-officier en respectievelijk gouverneur van Bergen op Zoom (Paulus en vervolgens Marcelis) en Heusden (Johan).
Een kleinzoon van hun broer Simon Bacx, genaamd Paulus, werd geboren te Deventer in 1621 en huwde in 1647 de uit Breda afkomstige Geertruijd Sem. Hij was eveneens cavalerie-officier en overleed omstreeks 1673. Eerder al had hij het landgoed ‘De Cleijne Strijthoeve’onder Udenhout, dat hij uit de nalatenschap van zijn moeder had verkregen, overgedragen aan zijn dochter Johanna Sophia Bacx. Zijn weduwe werd in 1688 in de familiegrafkelder in de Bossche Sint-Jan bijgezet, evenals – vijf jaar later – haar dochter Johanna Sophia, de echtgenote van de Luthers gezinde Johan Hecker, luitenant van een compagnie ruiters in het regiment van brigadier Schack. 2.

Geschiedenis

(Oud 506; Nieuw 44; Martini 152; Smits 210) *
Aan het begin van de achttiende eeuw stond het graf van Jan Bax op naam van ritmr Bax. Tussen 1724 en 1752 kwam het in bezit van de kerk en dit bleef zo tot in de negentiende eeuw.
In 1821 lag de zerk in het voormalige Lieve-Vrouwekoor, de huidige Sacramentskapel, op de grens van de eerste en tweede travee vanaf het westen. Uit de leggers blijkt dat het graf zich hier in 1707 al bevond. Uit de verschillende plattegronden van na 1821 blijkt dat de zerk meermaals is verlegd alvorens hij op de huidige locatie terechtkwam. Op de plattegrond van Smits uit 1912 ligt hij in de noordelijke kooromgang, in de eerste straalkapel vanaf het transept, het voormalige Bartholomeuskoor, tegen de oostelijke muur. De plattegrond van 1947 toont hem in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, in de vijfde travee vanaf het westen, tegen de muur tussen de vijfde en zesde muurpijler. Vóór 1978 werd de zerk naar dezelfde plek in de tweede travee vanaf het westen verplaatst, om uiterlijk in 1991 weer teruggelegd te worden in de vijfde travee. Daar ligt hij nu nog steeds.

Personen

 Bax van Herenthals, Simon
Bax, Jacob
Bax, Jan † 22-7-1552
 Bax, Johan
Bax, Johanna Sophia
 Bax, Marcelis
 Bax, Paulus
 Bax, Simon
Hack tot Hoogerheide, Anna
 Hecker, Johan
Hove, Heylwich van den
 Hove, Wouter van den
 Lents, Alida van
 Pijnappel, Johanna
Sem, Geertruyt

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie