Bron: Foto RCE

 

345 Evert Buyster, 1730


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het zuidtransept, de middelste travee, de tweede zerk vanaf het oosten van de noordelijke rij van vijf zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 95 x 197 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De goed bewaarde zerk vertoont aan de bovenzijde een grote verdiepte ovaal waarin het wapen in reliëf is aangebracht. Het wapen op het schild was al rond 1900 volledig afgesleten. Hieronder bevindt zich de zesregelige inscriptie. De rest van de zerk is leeg.

Wapens

Niet meer leesbaar en niet bekend. Naar links gewende helm met wrong en dekkleden; als helmteken twee elkaar toegebogen armen met tussen de gestrekte handen een ring. In het handschrift Martini lijken de armen meer op kromme stokken. Smits noemt de ring een cirkelvormig kussentje. 1.
Uit de gegevens onder Geschiedenis blijkt dat de zerk eerder heeft toebehoord aan de familie Suijkers. Volgens Hs 1709, 163.3 bevatte de zerk toen al geen tekst meer en was die nog slechts voorzien van het wapen ‘Suijckers’: Gevierendeeld; 1 een wassenaar; 2 een dwarsbalk beladen met drie aaneengesloten ruiten; 3 een zespuntige ster; 4 drie staande vissen (1,2); een hartschild met drie dwarsbalken en een geschaakt St. Andreaskruis over alles heen.
Het hartschild is praktisch gelijk aan dat van Ploos van Amstel (zie zerk 402).

Bijzonderheden

Evert Buyster was geboren in Delft en werd in 1695 poorter van ’s-Hertogenbosch. In 1709 wordt hij aangeduid als koopman. Uit later tijd dateren ook vermeldingen van zijn optreden in publieke functies. Zo was hij penningmeester van het waterschap De Ham- en Rijskampen, regent van het weeshuis in Den Bosch en trad hij veelvuldig op als gemachtigde van Gerard van Suchtelen, ontvanger van de verponding in de stad en haar vrijdom. Uit het huwelijk van Evert Buyster en Catrina van Keulen, dat in augustus 1695 in Den Bosch werd gesloten, werden vijf kinderen geboren die allen Nederlands-gereformeerd werden gedoopt in de Grote Kerk, te weten Catrina Adriana (1696), die zou trouwen met de arts Theodorus de Marcq, tevens schepen van ’s-Hertogenbosch, Adriana Theodora (1698), Justus (1700), Justus (1702), en Margaretha Alida (1709). Maar juist in de jaren 1701/10 wordt ook enkele malen een kint van Buijster begraven, twee van hen in de Kruiskerk. Dat maakt het onzeker of behalve de oudste dochter Catrina Adriana ook andere kinderen van het echtpaar Buyster-Van Ceulen de volwassen leeftijd hebben bereikt. 2.

Geschiedenis

(Oud 429; Nieuw 313; Martini 26; Smits 140) *
In 1707 stond het graf op naam van Suijkers. Het betreft hier zeer waarschijnlijk de heer S. Suijkers die in 1681 voor een graf voor zijn vrouw betaalde dat aen de suytsyde van joncker Le Lion in St.-Janskercke lag. 3. Zelf overleed hij vermoedelijk in 1695. 4. Of ooit zijn naam op de zerk heeft gestaan, is niet bekend. Zijn wapen stond blijkens Hs 1709, 163.3 in dat jaar nog wel op de zerk, maar is nu verdwenen. Nadat Suijkers kinderloos was gestorven kwam het graf in het bezit van Massing. Deze verkocht het in 1719 door aan Evert Buijster, die in 1730 overleed. Op 3 mei 1752 werd het graf overgeboekt op naam van de kinderen van zijn overleden dochter Catharina Adriana, echtgenote van Theodoor de Marcq. Deze waren Doctor Everardus, Catharina Adriana en Jan Leonard de Marcq. Tussen 1755 en 1779 kwam het graf in het bezit van de kerk.
Martini situeerde de zerk in 1821 in de zuidelijke helft van viering, voor het oxaal. Zoals hierboven is opgemerkt, bevond het graf zich in 1681 ten zuiden van dat van joncker Le Lion (zie zerk 319). Op grond van de registratienummers mag geconcludeerd worden dat beide graven vanaf 1707 tot zeker 1821 inderdaad naast elkaar lagen. Toch tekende Martini ze op zijn plattegrond niet naast, maar schuin voor elkaar. Dat zou betekenen dat de zerk van Evert Buyster nog voor 1821 in westelijke richting werd verplaatst. Inderdaad werden sommige van de graven hier vanwege de aanwezige fundering van de oxaalvoet na verloop van tijd niet meer geschikt bevonden om als begraafplaats te dienen. Het is echter ook mogelijk dat Martini de zerk niet ten zuiden van de zerk van Le Lion kon situeren omdat er op zijn plattegrond ter plekke te weinig ruimte was om alle daar liggende zerken aan te duiden. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk naar de plek verplaatst waar hij nu nog ligt.

Personen

 Buyster, Adriana Theodora
 Buyster, Catrina Adriana
Buyster, Evert † 31-12-1730
 Buyster, Justus
 Buyster, Margaretha Alida
Keulen, Catrina van
 Marcq, Catharina Adriana de
 Marcq, Everardus de
 Marcq, Jan Leonard de
 Marcq, Theodorus de
 Massing, N.N.
 Suchtelen, Gerard van
 Suijkers, S.

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie