Bron: Van Valkenburg BC

 

298 Jan Roelofs van Nieuwerveen, 1648


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het noordtransept, de zuidelijke travee, de tweede west-oostelijke rij van vijf zerken, de derde zerk vanaf het westen

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 101 x 202 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Van de inscriptie zijn nog maar enkele woorden en letters te lezen. De zerk zonder rand heeft in het bovengedeelte het wapen en in het ondergedeelte een inscriptieplaat, die aan de bovenzijde een rand vertoont en aan de andere drie zijden bandwerk.

Wapens

Drie breedarmige schuinkruisjes, gescheiden door tweemaal twee gebogen verkorte lijnen, boven in het midden smal beginnend en onder opzij breder uitlopend. Het schild hangend aan een lint uit de helm komend, welk lint weer tevoorschijn komt onder het schild en eindigt in twee kwasten. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een [gewoon] schuinkruisje.
De tweemaal twee lijnen kunnen niet als een heraldisch stuk worden gezien. Mogelijk zijn zij een restant van een ingebogen keper 1. of een ingebogen verkorte keper?
Hs 1709, 83.1 geeft een ingebogen keper, vergezeld van drie schuinkruisjes.

Bijzonderheden

In Hs 1709, 83.1 is de volgende inscriptie weergegeven: Begraeffenisse van Jan Roelant van Nieverven sterft --- / en Jenneke Jacobs van Boeckhoven sijn huijsvrouw sterft den 13 Augustus 1648 en / Jacob Hendrickx van Boeckhoven sterft den / 17 October 1643 / en Johannes --- [den toenaam was uijtge/hackt om wat redenen weet ik niet, hij] sterft / den 14 december 1686.
Jan Roelofs van Nieuwerveen was ‘scheepscapiteijn op de Mase ten dienste deser landen’. In 1644 verkocht hij voor een bedrag van 740 gulden een karveelschip aan de schipper Rutger Jans. Twee jaar later werd hij benoemd tot curator over Mathijs Mels, een onmondig soldaat op zijn schip. Daarbij werd een legaat dat Mathijs was toegekend door wijlen Geertruijd van Maren bij wie hij had gediend, en dat hem in eerste instantie onterecht was onthouden, aan het beheer van Jan Roelofs van Nieuwerveen toevertrouwd.
Een dochter Catharina uit zijn huwelijk met Jenneke Jacobs van Boeckhoven werd in 1640 gedoopt in de Grote Kerk van ’s-Hertogenbosch en vijf jaar later een zoon Rolant, die op jonge leeftijd stierf. Eerder al waren uit dit huwelijk nog minstens vier andere kinderen geboren. In 1659, bijna tien jaar na de dood van zijn vrouw, deed Jan Roelofse van Nieuwerveen afstand van het vruchtgebruik in het huis ‘Ceulen’ aan de Brede Haven, dat hij in 1630 had gekocht en dat nog altijd deze naam draagt, ten behoeve van zijn kinderen bij Jenneke Jacobs. Dat waren Gerrit, marktschipper op Gorinchem; Henrick, stadhouder van het kwartier van Peelland; Wilhelmus, gereformeerd predikant te Zuilichem; Maria, die was getrouwd met Peter van Waelwijck, vaandrager in de compagnie van majoor Haersolte; en de al genoemde en nog onmondige Catharina. De op de zerk genoemde Jacob Hendriksen van Bockhoven is wellicht de schoonvader van Jan Roelofs van Nieuwerveen. 2.

Geschiedenis

(Oud 535/353; Nieuw 297; Martini 123; Smits 174) *
Nog in 1707 stond het graf op naam van Jan Roeloffsen van Nierven. In de legger van 1724 werd het overgeboekt op naam van Teodoor van Berkel. Evenals de kelder van Theodoor van Berkel met het nieuwe registratienummer 529 (zie zerk 151) kwam het graf op 16 mei 1752 op naam te staan van de kinderen van deze Theodorus van Berckel. Het betreft Theodorus, Anna Maria, echtgenote van Francis Potters; Catharina, echtgenote van Hendrik Bottie; Hendricus; en Johanna van Berkel, echtgenote van Hendricus Potters. Op 12 mei 1779 worden hieraan toegevoegd de kinderen van Theodorus (de jonge), Catharina en Anna Maria van Berkel, allen kleinkinderen van eerstgenoemde Theodorus van Berkel. De legger van 1804-1805 vermeldt ten slotte ook de kleinkinderen van Anna Maria van Berkel als eigenaren.
Op de plattegrond van Martini is de zerk terug te vinden in de zuidelijke travee van het noordtransept, een paar meter ten noordoosten van de noordwestelijke vieringpijler, op de plek die hij in 1707 al innam. Tussen 1821 en 1912 kwam hij op de huidige plaats te liggen, in diezelfde travee.

Personen

 Berckel, Anna Maria van
· zie ook: 76. Jan Kuysten, 1556
· zie ook: 151. Rutger van Berkel, 1575
 Berckel, Catharina van
· zie ook: 76. Jan Kuysten, 1556
· zie ook: 151. Rutger van Berkel, 1575
 Berckel, Hendricus van
· zie ook: 76. Jan Kuysten, 1556
· zie ook: 151. Rutger van Berkel, 1575
 Berckel, Johanna van
· zie ook: 76. Jan Kuysten, 1556
· zie ook: 151. Rutger van Berkel, 1575
 Berckel, Theodoor Victor van † 1808
· zie ook: 76. Jan Kuysten, 1556
· zie ook: 151. Rutger van Berkel, 1575
· zie ook: 440. Embertus Peters van Grinsven van Geffen, 1576
 Berckel, Theodorus van
· zie ook: 76. Jan Kuysten, 1556
· zie ook: 151. Rutger van Berkel, 1575
Bockhoven, Jacob Hendriksen van
Boeckhoven, Jenneken Jacobs van
 Bottie, Hendrik
· zie ook: 76. Jan Kuysten, 1556
· zie ook: 151. Rutger van Berkel, 1575
 Jans, Rutger
 Maren, Geertruijd van
 Mels, Mathijs
 Nierven, Jan Roeloffsen van
 Nieuwerveen, Catherina van
 Nieuwerveen, Gerit van
 Nieuwerveen, Henrick van
Nieuwerveen, Jan Roelofs van † 13-8-1648
 Nieuwerveen, Maria van
 Nieuwerveen, Rolant van
 Nieuwerveen, Wilhelmus van
 Potters, Francis
· zie ook: 76. Jan Kuysten, 1556
· zie ook: 151. Rutger van Berkel, 1575
 Potters, Hendricus
· zie ook: 76. Jan Kuysten, 1556
· zie ook: 151. Rutger van Berkel, 1575
 Waelwijck, Peter van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie