Bron: Foto RCE

 

293 Simon van Couderborch, 1526


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het noordtransept, de zuidelijke travee, ten oosten van de eerste middenpijler van de noordelijke schipzijbeuk

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 124 x 254 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is nogal afgesleten. De wapens zijn sterk vervaagd en van de figuur van de kanunnik is slechts een aantal lijnen te ontwaren. Oorspronkelijk gaat het hier om een uiterst fraai uitgevoerde zerk in graveertechniek. Er is een tekstband die op de hoeken wordt doorbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Hierbinnen zien we een renaissancistische boog op kandelaberzuilen met postamenten, een insnoering in het midden en kapitelen. De boog zelf is een band met bladmotieven met middenboven een neerhangende vierpas. Naast deze vierpas zien we aan elke zijde een wapen dat met een lint is opgehangen aan krulwerk. Onder de boog zien we op een perspectivisch weergegeven tegeltableau de staande figuur van een klerk met het rechterbeen naar voren geplaatst en met de handen ineen voor zijn middel. Hij is blootshoofds en is gekleed in een ondergewaad met halsdoek, daaroverheen een bovengewaad afgezet met een brede band van bont en daaroverheen een mantel met korte mouwen en een schoudercape.
De vormgeving van de zerk met de vloeiende weergave van de figuur in een perspectivisch kader doet denken aan een aantal Zeeuwse zerken van kanunniken, zoals bijvoorbeeld bewaard in Kapelle. 2.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 een keper, beladen met drie zespuntige sterren, vergezeld beneden van een vogel [Van den Coudenborg]; 2 gedeeld; I een keper, beladen met drie zespuntige sterren, vergezeld beneden van een vogel [Van den Coudenborg]; II een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, waarop een vogeltje is gezeten, vergezeld van vier hermelijnstaartjes, boven en beneden steeds twee [Leonius].
In Hs 1709, 102.1 wijken de weergegeven wapens iets af. In het eerste schild is de vogel een geknotte vogel en in het tweede schild zit er geen vogel op de dwarsbalk, maar wordt deze van boven vergezeld van een merlet. De hermelijnstaartjes lijken hier op de bijen in het wapen Pelgrom, elders in het handschrift.

Bijzonderheden

Simon Jans van Couderborch was afkomstig van Oplinter bij Tienen. Waarschijnlijk studeerde hij te Leuven, waarna hij zich in 1487 in ’s-Hertogenbosch vestigde als rector van de Latijnse school. In datzelfde jaar werd hij gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Simon schijnt zich geïnteresseerd te hebben voor muziek, diverse malen was hij de Broederschap op dit gebied ten dienste: bij vacatures trad hij tijdelijk op als tenor en organist. Simon was notaris en werd in 1501 stadssecretaris. In die laatste hoedanigheid maakte hij in de periode tot 1516 vaak deel uit van diplomatieke delegaties van de stad. In de belastinglijsten van het begin van de zestiende eeuw behoorde hij gemiddeld tot de 17% hoogst aangeslagenen. Hij bezat onder andere een huis aan de Verwersstraat, maar woonde aan de Weverplaats. Simon was getrouwd met Leonia of Appollonia Arnt Lonyss. Zij werd in 1494/5 gewoon lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en overleed in 1521 of 1522. Simon overleed in 1526 en werd in de Sint-Jan begraven bij de kapel van de Lieve Vrouwe Broederschap, thans de Sacramentskapel. 3.

Geschiedenis

(Oud 275; Nieuw 248; Martini 148; Smits 76) *
Het graf was zeker vanaf 1707 eigendom van de kerk.
Martini situeerde de zerk in 1821 voor de vroegere kapel van de Lieve Vrouwe Broederschap, in de noordelijke travee van het noordtransept, de plek waar Simon van Couderborch in 1526 was begraven. Ten laatste in 1912 kwam de steen op zijn huidige plaats te liggen.

Personen

Couderborch, Simon van † 2-9-1526
 Lonyss, Leonia Arnt

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie