Bron: Foto RCE

 

292 Johan Brant, 1690


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het noordtransept, de middelste travee, de zuidelijke rij van vier zerken, de oostelijke zerk

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 117 x 244 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft geen rand en verder ook geen versiering, met uitzondering van een achtregelige inscriptie voor drie verschillende personen. De rest van de zerk is leeg gebleven.

Bijzonderheden

Johan Brant was een zoon van Jan Nicolaes Brants, bakker aan de Brede Haven in het pand ‘In de Goutschen Backer’, later ‘De Stad Gouda’ geheten, thans Brede Haven 3. Misschien was hij de Johan Janssen Brant die in 1650 het poorterschap van ’s-Hertogenbosch kocht. In maart 1658 trad hij in ondertrouw met Maria Everaerts. In november van dat jaar werd in de Grote Kerk hun zoon Rombout Nederlands-hervormd gedoopt. Overige kinderen uit dit huwelijk waren Joost (1660), Johannes (1667), Rombout (1669), Abraham (1672), Mechtelina (1676) en Margaretha. De laatste was de vrouw van de op de zerk genoemde Dirck van Hooft. Antoni van Waalwijck, als tweede op de zerk genoemd, trouwde in 1699 met haar zus Mechtelina Brants. Toen Maria Everaerts in 1679 ziek werd, besloot het echtpaar een besloten testament op te maken. Daarin benoemden zij elkaar tot universeel erfgenaam, met de verplichting evenwel tot het verder opvoeden van hun beider kinderen. Maria Everaerts herstelde echter en in 1690 werd het testament geopend op verzoek van Maria als weduwe en Dirk van Hooft als echtgenoot van haar dochter Margaretha. Maria Everaerts kocht in januari 1692 voor 1725 gulden het huis ‘De Vergulde Cartouw’ op de Brede Haven van de erven van Cornelis Pauw, de Bossche havenmeester. Haar zoon Johan en haar schoonzoon Dirck van Hooft verkochten het zeven jaar later in haar naam voor een bedrag van 2073 gulden en vijf stuivers aan de koopman Johan van Tiel. Vier jaar eerder, in 1695, had Maria Everaerts samen met enkele verwanten het huis ‘De Stad Gouda’ uit de nalatenschap van haar schoonvader verkocht aan de bakker Ivo Deckers. Nog in het begin van de twintigste eeuw was hierin een bakkerij gevestigd. 1.

Geschiedenis

(Oud 267; Nieuw 263; Martini 141; Smits 178) *
In de legger van 1707 staat het graf op naam van Johan Brant. De legger van 1724 meldt de overboeking van het graf op naam van zijn dochters Mechtelina, weduwe van Antoni van Waalwijck, en Margreta, weduwe van Dirck van Hooft. Op 15 mei 1752 werd het graf geregistreerd op naam van de eerdergenoemde Mechtelina Brants, Sibilla Maria van Hooft, weduwe A. van der Horst, Jan van Hooft, Mechlina van Hooft, Jan Brandts en Ludovicus Brands, predikant tot Kuijk en verder van al hun kinderen en verdere nazaten. Op 1 april 1779 werd het overgeboekt op naam van Margaretha Barbara Schonk, weduwe van Lodewijk Brants, Jan Meijneau, echtgenoot van Maria Susanna van Hooft, Bartholomij Dirk van Hooft, Bartholomy Lasserre, weduwnaar van Sara Francoise van Hooft, Dirk van der Horst, Johan Carel Palier, weduwnaar van Florentia van der Horst, en ten slotte Johan van Bousel. Aan deze lijst worden in de legger van 1804-1805 nog de namen toegevoegd van Pieter Dinant, zoon van Margaretha Schonk, Elisabeth Maria Desfonteine, weduwe van Bartholomi van Hoofd, en de kinderen van Bartholomi Laserre. In 1821 lag de zerk in de middelste travee van het noordtransept, vlakbij de grens met de noordelijke travee, dezelfde plek als tijdens de begrafenis van Johan Brant in 1690. Tussen 1821 en 1912 werd hij enkele meters naar het zuiden verplaatst en daar ligt hij nog steeds.

Personen

 Bousel, Johan van
 Brands, Ludovicus
 Brandts, Jan
 Brant, Abraham
Brant, Johan † 20-4-1690
 Brant, Johannes
 Brant, Joost
 Brant, Margaretha
 Brant, Mechtelina
 Brant, Rombout
 Brants, Jan Nicolaes
 Brants, Lodewijk
 Deckers, Ivo
· zie ook: 10. Aert Wouter van Eersel, 1613
 Desfonteine, Elisabeth Maria
 Dinant, Pieter
 Everaerts, Maria
 Hoofd, Bartholomi van
 Hooft, Bartholomij Dirk van
Hooft, Dirck van
 Hooft, Jan van
 Hooft, Maria Susanna van
 Hooft, Mechlina van
 Hooft, Sara Francoise van
 Hooft, Sibilla Maria van
 Horst, A. van der
 Horst, Dirk van der
 Horst, Florentia van der
· zie ook: 281. Johan Carel Palier, 1780
 Laserre, Bartholomy
 Meijneau, Jan
 Palier, Johan Carel
· zie ook: 26. Cornelis van Veen, 1721
· zie ook: 281. Johan Carel Palier, 1780
· zie ook: 381. Jan Paeuwe, 1497
 Pauw, Cornelis
 Schonk, Margaretha Barbara
 Tiel, Johan van
Waalwijck, Antoni van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie